1

Wij zijn nog op zoek naar archiefmateriaal. Bent u nog in het bezit....laat het ons even weten.

mail naar :

info@pguithuizermeeden.nl

 

de redactie.

 

 

 

  

ROMMELMARKT GESCHIEDENIS

 

38 jaar rommelmarkt in Uithuizermeeden

 

De Hervormde rommelmarkt

 

In 1978 werden er vanuit de toenmalige Herv. Kerk diverse acties gehouden om  financiële middelen bijeen te brengen voor een nieuw aan te leggen verwarmingsinstallatie in de kerk.

Het organiseren van een rommelmarkt was dan ook één van de middelen om gelden bijeen te brengen. Als locatie werd gevonden de boerderij  van Zandt aan de Oudedijksterweg. Het bleek al gauw een “schot in de roos” te zijn. “Naar aanleiding van een zo verrassende opbrengst van de rommelmarkt t.b.v de kerkverwarming is het voor de rommelmarktcommissie een stimulans geweest om door te gaan met akties” zo lezen we in de schaarse archieven uit de beginperiode. Men was zo enthousiast  dat  men  op  zoek ging naar andere acties. Zo werden er o.m. een bloemenactie, hobbybeurs / bazaar, kerstbomenactie, modeshow, torenbezichtiging en een mandarijnenactie gehouden.
Nadat de verwarmingsinstallatie was aangeschaft kwam de opbrengst vele jaren ten goede aan gebouw Rehoboth.

De pioniers van het eerste uur waren o.a. dhr. T. Noordhof ,  mevr.H.Douma-Ausema, dhr. P. Hazekamp, mevr. Pettinga-van der Molen, dhr. H. Rijploeg, dhr. A.J.
Breur, dhr. T.van der Burg Jr. en mevr. E. Pieterman-Hefting.

In 1983 werd onderstaande advertentie geplaatst in het "Nieuwsblad voor de Eemsmond".

 

1

 

 

Eén van de meest vreemde artikel dat werd verkocht was op de rommelmarkt in  1983. Een heuse preekstoel werd verkocht voor 50 gulden. Het was zo bijzonder dat er speciaal melding van werd gemaakt in de Ommelander Courant van 28 april 1983 waarbij tevens een foto stond afgedrukt. Zie hieronder.

1

 

Het evenement was toen al zo groot dat er meer dan duizend bezoekers op af kwamen. Dat zorgde dan ook voor de nodige verkeersproblemen, zo lezen we in het archief. In 1987 verhuisde de rommelmarkt naar een nieuwe grotere locatie namelijk de boerderij van de fam. Ubbens aan het Oranjeplein. De eerste rommelmarkt, geheel overdekt, op deze nieuwe locatie was op zaterdag 2 mei 1987.

 

1

 

De Ommelander Courant meldde dat het treinverkeer in de ochtenduren was ontregeld vanwege filevorming!
Opbrengst dat jaar :  bijna 8000 gulden. 

De rommelmarkt ( van herv. zijde ) had ik de wijde regio al een reputatie opgebouwd.

Het was dan ook de bekende dichte H. Hofman welke een gedicht schreef in de Ommelander Courant.

1

 

 

1

 

De jaren '90

De rommelmarktcommissie veranderde wel qua samenstelling, maar het succes bleef. Naast het organiseren van een rommelmarkt werd er jaarlijks ook nog eens een mandarijnen actie gehouden. Ook t.b.v. het gebouw Rehoboth.

In 1998 ging het voltallige bestuur op de foto voor een artikel in de Ommelander Courant. Helaas zijn er destijds maar weinig foto's gemaakt. Daarom een gescande foto uit de krant. Wie goed kijkt ziet ook nu nog enkele bekende gezichten vanuit het huidige bestuur.

1

Bij bovenstaande foto behoorde onderstaande artikel.

 

1

 

de jaren 2000-2006

In 2003 vierde het bestuur van de rommelmarktcommissie het 25- jarig jubileum. Met een vernieuwde advertentie in de Ommelander Courant werd dit wereldkundig gemaakt. Om het e.e.a. een feestelijke tintje te geven bestond de mogelijkheid voor kinderen om een ritje op een pony te maken.

 

1

 

De laatste rommelmarkt ( de 28ste editie ) vanuit de Hervormde Kerk werd gehouden in 2006. Foto hieronder is een blik in de schuur.

 

 

1

Foto : de laatste rommelmarkt van de Hervormde Gemeente in 2006. Slechts één digitale foto is er destijds gemaakt

 

1

foto : De opbrengst kwam de vele jaren volledig ten goede aan gebouw Rehoboth. ( foto Karina Oosterhuis )

 

De gereformeerde rommelmarkt

Eind jaren ’80 werden er vanuit de Gereformeerde school ook acties ondernomen om diverse projecten financieel te ondersteunen. Zowel school als schoolplein werden gebruikt als verkoopruimte voor de rommelmarkt. Het voortbestaan van de rommelmarkt kwam in het geding nadat, na enkele jaren, het onderwijzend personeel had aangegeven geen tijd meer in de rommelmarkt te willen steken. Enkele vrijwilligers zochten naarstig naar een oplossing. Men ging verder, echter niet meer onder de vlag van de Gereformeerde School.

1

Foto : voorheen de Gereformeerde school. Eind jaren '80 werd hier de eerste rommelmarkt gehouden. De school aan de Lijnbaan is eind 2009 gesloopt.

 

Men vormde een bestuur en ging aan de slag. Het bestuur werd gevormd door Trea Kooi, Greta v/d Linde, Andre kooi, Fré Tillema en Ina Bogema. Een geschikte locatie werd gevonden in de boerderij van de Fam. Ubbens aan de Havenweg. Het bestuur had als doel gekozen om de bijeengebrachte gelden dat jaar te besteden aan een ramp in Bangladesh.

Een zo begon men, ietwat onwennig, aan een nieuwe periode. Men kon rekenen op een grote groep, voornamelijk jeugdige, vrijwilligers. De goederen werden opgehaald bij de gemeenteleden. Ook had men contact gezocht met andere rommelmarkten in de wijde regio. De overgebleven goederen van deze rommelmarkten werden dan opgehaald met een vrachtwagen van Moorlach. Een ritje naar Saaksumhuizen lijkt eenvoudig, maar met een grote vrachtwagen bleek dit niet erg handig te zijn. De weg naar Saaksumhuizen is erg smal !! Dolle pret alom.. Via Middelstum de wagen dan vol geladen en met dit alles was de grote schuur van boerderij Ubbens "propvol".

Om de dorpsbewoners op de hoogte te brengen van de rommelmarkt werd er ( zeker in de eerste jaren ) met een geluidswagen rond gereden.

1

 

Voor zover bekend zijn er geen foto's gemaakt. Daarom een gescande foto uit de Ommelander Courant. Jaar is helaas niet bekend. Op de foto staan rechts de dames Trea Kooi ( vooraan ), Greta v/d Linde ( midden ) en Ina Bogema ( achteraan ). Vaste bezoeker aan de rommelmarkten was mevr. Klein van de Stationstraat. Zij staat links van het midden op de foto. We vonden haar al eerder op een foto in de Ommelander Courant van een verslaggeving van de Hervormde rommelmarkt.

1

 

Hierboven een redactioneel schrijven van de rommelmarkt in de Ommelander Courant. Foto behoorde hierbij.

De opbrengst van deze eerste rommelmarkt vanuit boerderij Ubbens van f. 6300,=. Men was dan ook zo fanatiek aan het verkopen dat zelfs een fiets van de vrijwilligers als "rommel" werd verkocht.

In de jaren daarna had men steeds wisselende doelen aangesteld. Zo zijn o.m. het Ronald Mc Donaldhuis, Vogelopvang Fugelpits en de Stichting Blindengeleidenhonden verblijd met een gift.

De laatste rommelmarkt ( de 19de editie ) vanuit de Geref. Kerk werd gehouden in 2006.

Binnenkort hopen wij ook meer archief materiaal te ontvangen vanuit de voorheen Geref. rommelmarkt. Het is ons echter bekend dat veel archief materiaal niet bewaard is gebleven.

 

1 januari 2007

Op 1 januari 2007 zijn beide kerkgenootschappen gefuseerd tot één protestantse gemeente Er kwam ook een eind aan het houden van onafhankelijk van elkaar georganiseerde rommelmarkten.
Met het vormen van een nieuw bestuur zal er in de toekomst jaarlijks één grote rommelmarkt georganiseerd worden welke gerekend mag worden tot één van de grootste in de regio. Beide locaties blijven in de toekomst gehandhaafd en worden jaarlijks gewisseld.
Vanwege de fusie van de beide rommelmarkten is er tevens gekozen voor een nieuwe naam en logo ; “Meijster PKN Rommelmarkt “( PKN staat voor : Protestantse Kerk Nederland ). Dit alles onder de vlag van de Protestantse Gemeente van Uithuizermeeden.

 

1

Op zaterdag 23 juni 2007 werd in de boerderij van P. Ubbens de eerste "Meijster PKN Rommelmarkt" gehouden.

1

Foto : al vroeg verzamelden de eerste bezoekers zich voor de dranghekken.

 

 

1

Foto : de voorzitters van de kerkraden van voorheen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente kwamen per oude legervoertuigen naar de rommelmarkt. Zij mochten dan ook gezamelijk de opening verichten.

 

 

1

Foto boven: de eerste bezoekers mogen de schuur in.

 

1

Foto boven: een overzicht in de schuur van Peter Ubbens

2008

14 juni . de 2de editie. locatie Ubbens Oranjeplein

1

9.00 uur. De opening van de markt. Ook in 2008 weer een gedrang bij de opening.

 

1

 

2009

20 juni . de 3de editie > locatie Ubbens Havenweg

 

1

Foto beneden en boven : 9.00 uur : De opening van de markt. Ook in 2009 weer een gedrang bij de opening.

1

 

1

 

1

 

2010

Op zaterdag 19 juni werd ( wederom ) in de boerderij van Peter Ubbens de 4de editie van de rommelmarkt gehouden.

1

9.00 uur Opening door leden van gymnastiekvereniging Mexs 2000 met de zgn Vuvuzelatoeters ( bekend van het WK voetbal welke dit jaar ( en in deze periode ) werd gehouden in Zuid Afrika ).

1

Bekende taferelen...drukte bij de dranghekken.

1

 

 

1

 

2011

Op zaterdag 28 mei werd dit jaar de 5de editie van de Meijster PKN Rommelmarkt gehouden. Vier week eerder dan "normaal". Locatie : Boerderij Ubbens Oranjeplein. De weersomstandigheden waren uitstekend. Pas aan het eind van de dag begon het te regenen. Ruim voor aanvang melden zich de eerste bezoekers aan de dranghekken. Altijd weer een spannend moment.

Het jaar ook dat na 33 jaar actief bestuurlid te zijn geweest Helen Douma afscheid nam. Gelukkig is ze tijdens de rommelmarkt wel present op haar zo vertrouwde locatie achter het antiek.

Na afloop bleek dat we een recordbedrag hadden opgelopen. Het brutobedrag was : € 7.113,00

Vijftig procent van de opbrengst gaat dit jaar naar de Algemene Oranjevereniging Uithuizermeeden.

De rommelmarkt werd dit jaar geopend door de voorzitter van de Algemene Oranjevereniging Uithuizermeeden, dhr. M. Ubbens.

 

1

Heleen Douma ontvangt een bos bloemen als dank voor 33 jaar actief in het bestuur.

 

1

9.00 uur : De opening verricht door Dhr. M. Ubbens.

1

Een overzicht in de schuur tegen de klok van 11.00 uur ( foto www.uithuizermeeden.nl )

1

Druk overleg......

Klik hier voor nog meer foto's van de rommelmarkt van 2011.

2012

De rommelmarkt van 2012 werd geopend door het Historisch Veldartillerie uit Usqert. Was gezegd worden dat dit wel de meest spectaculaire opening was ooit gehouden van de rommelmarkt.

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |