1

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pastoraat

Predikant

 

Kerkelijk werker

In onze gemeente is mevrouw C.Lanting-Polkerman aangesteld als kerkelijk werker.

Mevrouw C. Lanting-Polkerman

Oude Dijk 17

9781 BL Bedum

050 – 5035699 / 050 - 3013140

email : coby.polkerman@gmail.com

Mevrouw Lanting-Polkerman is vrij op de dinsdag.

 

Welkomscommissie

Op zondagmorgen wordt u welkom geheten in één van beide kerken.

Wijkindeling

Nieuwe wijkindeling voor de Prot. Gemeente Uithuizermeeden

Allereerst willen we duidelijk maken waarom het belangrijk is dat er een ‘herindeling’ plaats vind.
In de oude situatie was een wijkindeling met 11 wijken. In vroegere tijden waren deze wijken volledig bemenst met een ouderling en een diaken, daarboven stond de predikant.
Gaandeweg was het vinden van een ouderling niet eenvoudig en werd er op vele mensen een beroep gedaan om ouderling te worden: het resultaat was nihil. In de huidige situatie zijn er nog een tweetal ouderlingen, Bertha Dost en Christa Pettinga. Gelukkig kunnen we nu wel een beroep doen op een viertal rouw- en trouw ouderlingen. Zoals er in het jaarboekje van 2012 staat aangegeven zijn er dus hoofdzakelijk vacante wijken. Als je dit zwart op wit ziet komt het niet bepaald bemoedigend over.
Daar komt bij dat het voor de gemeente niet duidelijk is op wie ze een beroep kunnen doen als er iets aan de hand is. Van deze situatie nemen we graag afscheid. Vanaf nu is Uithuizermeeden, kerkelijk gezien, opgedeeld in 3 wijken. In elk van de drie wijken komt een Coördinator Pastoraat.Deze coördinatoren zijn in eerste instantie aanspreekpunt voor de bezoekdames/heren. Dankbaar willen we het grote aantal mensen noemen die het bezoekwerk op zich hebben genomen, op dit moment zijn het er 25 bezoekdames en heren, contactpersonen namens de kerk.
Deze mensen zijn enthousiast en betrokken, ze beleven aan het bezoekwerk veel plezier.(dit hebben wij mogen constateren op de avond voor de contactpersonen op 17 maart 2014.
Maar zij kunnen het niet alleen. Zij hebben uw hulp daarbij nodig. Hoort u dat er in uw omgeving iemand ziek is of aandacht nodig heeft bel dan even met de contactpersoon in uw wijk. Of heeft uzelf behoefte aan een bezoekje, een luisterend oor: even een belletje. Omzien naar elkaar – met elkaar!
‘De Kerk’, dat zijn wij samen!

Coby Lanting

Voor de nieuwe wijkindeling klik op lees meer.

Pastorale zorg

Een vraag naar pastorale zorg kan aan ieder lid van een wijkteam gesteld worden.
Wanneer er sprake is van (langdurige) ziekenhuis- of verpleeghuisopname, wordt tijdig bericht aan het wijkteam of de coördinator op prijs gesteld. Hierdoor kan bezoek van de kerkelijk werker gepland worden. Door middel van een bericht in de Zondagsbrief is de gemeente in de gelegenheid om mee te leven via een kaartje of anderszins.

Voor adressen zie het menu "wijkindeling" elders op deze pagina.

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |