1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Roodeschool

Uithuizermeeden

Uithuizen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

  

Nieuws uit de gemeente

 

 
KLUSTEAM START VERBOUWING 'JEUGDHONK'

Met het inzamelen van lege flessen en verkoop van oliebollen en bloembollen is begin dit jaar geld ingezameld voor een upgrading van het jeugdlokaal. Onlangs is men dan ook daadwerkenlijk begonnen met de verbouwing. Onderstaande foto's gegeven een impressie van de verbouwingsactiviteiten.

 

1 1

 

 

# # #
 
FOTO IMPRESSIE BEZOEK VOEDSELBANK

In het kader van Dankdag voor gewas en arbeid in de Protestantse Kerk Uithuizermeeden is er op woensdag 1 november een inzameling gehouden voor de voedselbank het Hogeland in Winsum.

Vorige week donderdag (9-november) werden de ruim zestig tassen met inhoud door de jeugd naar de voedselbank gebracht. Na ontvangst werd de kinderen het doel van de voedselbanken uitgelegd, ook kregen de kinderen gelegenheid om vragen te stellen en werden ze rondgeleid.De voedselbank is binnen de kerken een veel voorkomend collectedoel, zowel financieel als materieel. De voedselbank moet het hebben van particuliere-, kerkelijke-, en bedrijfsbijdragen. De organisatie wordt niet structureel door overheidssubsidies ondersteund.

Ook na de crisis is iedere hulp meer dan noodzakelijk, iets wat door de Protestantse gemeente van Uithuizermeeden onderkend wordt. De kerkgemeenschap geeft door deze bijdrage het signaal af dat hulp meer dan noodzakelijk is om de arme kant van Nederland te ondersteunen.

 

 

1

 

1 1

 

 

# # #

 

KERK & SAMENLEVING

(ingekomen bericht bij de redactie bestemd voor alle inwoners, verenigingen, instanties, kerkelijke gemeenten e.d. van Uithuizermeeden)

Op dinsdagavond 21 november a.s. wordt in dorpshuis Bommelhoes een bewonersavond gehouden voor alle inwoners, verenigingen, kerken en instanties. De "Projectgroep Visieplan Uithuizermeeden 2025" zal op deze avond een update geven over de voortgang van de verschillende projecten vanuit de het Visieplan dat in 2016 is opgesteld. U kunt deze avond tevens vragen stellen en ideeën naar voor voren brengen. Namens de gemeente Eemsmond zal de wethouder (dhr. H. Sienot) op deze avond spreken.

Aanvang: 19.30 uur

1

Dorpshuis Bommelhoes is op 21 november weer het toneel van een bewonersavond waarin wordt gesproken over de toekomst van Uithuizermeeden.

 

# # #
CHOICE! VAN ZONDAG 5 NOVEMBER

Zondagmorgen 5 november was ons thema “Geloof en Twijfel”.
Na het gebed hebben we eerst een rondje gedaan met de vraag: hoe gaat het met je?
Of ze nog leuke of minder leuke dingen hebben beleefd de laatste 4 weken.

We hadden als kennismakingsspel: Ik weet zeker....
We hadden een set kaartjes met stellingen die de jongeren konden beantwoorden door de kaartjes te leggen op een groen papier/zeker, geel papier /twijfel of rood papier/zeker niet. Vragen die voorbij kwamen waren:

  • Mijn beste vriend(in) zal me nooit te teleurstellen.
  • Ik ben betrouwbaar

Hier kwamen wel leuke antwoorden naar boven.

Lees meer, klik HIER.

# # #
 
KINDERNEVENDIENST IN BOMMELHOES

Vanmorgen, 5 november, kwamen de kinderen bij elkaar om een gezellige dienst te hebben in het Bommelhoes. We begonnen met het maken van mooie kaarten voor de ouderen in onze gemeente. Er zijn weer een aantal bij Mevrouw Bakker gebracht om bezorgd te kunnen worden. Fleur stak de kaars aan. Vandaag hoorden we een bekend verhaal uit de bijbel, namelijk het verhaal van Zacheüs. Zacheüs de tollenaar was niet geliefd bij de mensen. Om dit duidelijk te maken speelden we een rollenspel. Iedereen kreeg munten en mocht door de poort de tolweg op. Maar… in plaats van het bedrag te laten betalen wat moest, vroeg Zacheüs het dubbele. Daarvan hield hij de helft zelf om er mooie spullen van te kopen. Na het spelen van het rollenspel was het bij de kinderen wel duidelijk dat Zacheüs een bedrieger was. Maar toen luisterden we naar het verhaal en daarin hoorden we dat Zacheüs best eenzaam was. Hij besefte zelf dat hij fout is geweest. Hij is een dief geweest. Zacheüs vertelt aan Jezus dat hij wil veranderen. Hij zal de helft van alles wat hij heeft verkopen en iemand die teveel heeft betaald zal hij vier keer zoveel terug geven. Zacheüs is blij wanneer Jezus zegt dat God hem zal vergeven. Ook hij mag bij God horen.
Het mooie in dit verhaal is dat Jezus Zacheüs bij naam kent. Hij noemt hem bij zijn naam wanneer hij hoog in de vijgenboom verstopt zit. Na een lekker koekje en wat drinken zijn we actief aan de slag gegaan met verschillende activiteiten waarbij onze naam centraal staat: Pim Pam Pet, alfabet puzzels, letters kleien, tekenen rondom je naam en het maken van een masker. De tijd vloog voorbij. Bij de uitgang kregen de kinderen divers promotiemateriaal van ons spaardoel ‘Stichting Jarige Job’. We sparen cadeauboxen bij elkaar voor kinderen/ gezinnen die de verjaardag van hun kind niet kunnen betalen. In de box zit o.a. slingers, ballonnen, taartmix, een cadeau etc. Tijdens de lange kindernevendienst kunnen de kinderen geld meenemen. Het geld gaat na een jaar sparen naar Stichting Jarige Job.
Tot de volgende keer!

 

1 1

 

1 1

Enkele afbeeldingen vanuit Bommelhoes.

 

 

# # #
VOLLEYBALTOERNOOI 'TOGETHER'

In sporthal Scherphorn werd zaterdagavond 4 november jl. weer het jaarlijkse volleybaltoernooi 'Together' gehouden die georganiseerd werd vanuit diverse kerken uit Roodeschool, Uithuizermeeden en Uithuizen.

Ook dit jaar hebben veel teams zich opgegeven voor dit sportieve treffen. Het evenement trok tevens veel publiek en dit zorgde dan weer voor een gezellige en sportieve sfeer getuige ook onderstaande foto's.

 

1

Het team van de Vakantieweek in actie tijdens het toernooi voor de jeugdteams.

 

1

Kerkenraadsleden in actie.

 

# # #
 
GEMEENTEAVOND 1 NOVEMBER JL.

Op woensdagavond, 1 november jl, werd weer de najaarsgemeenteavond gehouden in Het Honk. De nieuwe voorzitter van de kerkenraad, Jan Weening, kon direct dan ook een groot aantal aanwezigen verwelkomen. Circa 60 gemeenteleden waren aanwezig. Naast de gebruikelijke onderdelen als begroting van Kerkrentmeesters en Diaconie ook deze keer weer aandacht aan de toekomst van de kerk (onze gemeente) in Uithuizermeeden. Ds. Gardenier nam dit onderdeel dan ook voor zijn rekening middels een presentatie. De aanwezige gemeenteleden werd dan ook gevraagd naar hun mening hoe de kerk er in de toekomst uit moet zien.

De avond werd afgesloten met het zingen van een lied.

 

1

In een vol Honk spreekt Ds. Gardenier de aanwezigen toe over het onderwerp "de toekomst van de kerk in Uithuizermeeden"

# # #
 
BEVESTIGINGSDIENST AMBSDRAGERS

Op zondag 15 oktober werd in de dienst afscheid genomen van Anneke Krijger (Diaconie / Moderamen), Willem Joldersma (voorzitter Diaconie) en Gina Kooi (Diaconie). Verlenging van de ambt was er voor Greetje Noorloos (Diaconie) en Theo de Winter (Ouderling Rouw & Trouw). Jan Weening werd herbevestigd als Ouderling en in deze hoedanigheid ook voorzitter van de Kerkenraad.

 

1

Na de dienst was er gelegenheid de vertrekkende en nieuwe ambsdragers te bedanken en-of succes te wensen.

 

# # #

MINNE VELDMAN SLUIT ORGELCONCERTSERIE

2017 STICHTING AVONDMUZIEK

UITHUIZERMEEDEN AF

De bekende Urker organist Menne Veldman heeft afgelopen zaterdagavond (7 september) de concertserie 2017 van Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden afgesloten met een prachtig concert op het Hinszorgel van de Mariakerk. Veldman stelde voor dit concert dan ook een zeer afwisselend programma samen.

Het concert begon met een Preludium over Psalm 6 "Een vaste burcht is onze God" waarna het programma werd vervolgd met klassieke stukken van Johann Ludwig Krebs en Johann Sebastiaan Bach. Van Max Reger (1873-1916) speelde hij het stuk Fantasie über den Choral "Ein feste Burg is unser Gott".

Ook klonken er enkele orgelwerken van Franse componisten. Van Léon Boëllman "Allgretto con moto" en van Alexandre Guilmant het prachtige en speelse "Scherzo Symphonique en Ut majeur."

Ter afsluiting van het concert werd een koraalbewerking ten gehore gebracht geschreven door Minne Veldman zelf. "Laat al wat leeft Zijn naam voor eeuwig eren".

Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden kan terug kijken op een reeks succesvolle concerten in 2017 op het Hinszorgel in de Mariakerk.

 

1

Na afloop van het concert ontvangt Minne Veldman een bos bloemen

uit handen van mevr. Brontsema.

 

# # #
 
REGIONALE JEUGDDIENST

Zondagavond 1 oktober werd in Het Anker weer een regionale jeugddienst gehouden. Ook deze keer weer georganiseerd door de jeugd van de Protestantse Gemeenten van Roodeschool, Uithuizermeeden en Uithuizen.

Muzikale begeleiding was er van 'Huisband Ten Boer'. Deze speciale dienst, waarin de mobiele telefoon onmisbaar was, werd geleid door Inge de Rouwe uit Ten Boer. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde avond.

 

1

Het Anker, grote belangstelling voor de Regionale Jeugddienst.

# # #
 
CHOICE VAN ZONDAG 1 OKTOBER

Rond 9.30 druppelen de jongeren binnen. Vandaag stond het thema 'Vergeving' op het programma. Na het gebed deden wij een kennismakingsspel, omdat het voor sommige jongeren de eerste keer was dat ze bij een bijeenkomst waren van Choice. Hierna hebben we via de beamer samen gekeken en geluisterd naar opwekking 775.
https://www.youtube.com/watch?v=rc3GpnDUHbI

“Bij het kruis mogen wij alles bij Jezus brengen.
Hij is er voor ons en wij zijn goed, zoals we zijn.
Door Jezus zijn wij vrij.”

Vervolgens gingen wij samen het verhaal van de verloren zoon uit Lucas 15 lezen. Dit verhaal bekeken wij vanuit drie perspectieven, namelijk de moeder, de oudste zoon en de jongste zoon.
De liefde voor de jongste zoon was toch het belangrijkste, ondanks alles wat hij had gedaan.

Vervolgens moesten de jongeren met hun mobiele telefoon op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:
– Hoeveel jongeren komen in Nederland om bij een verkeersongeluk waar alcohol in het spel is?
– Wat zijn de gevolgen van het gebruik van drugs op je hersenen?
– Wat kunnen de gevolgen zijn van sexting?

Hier hebben wij met elkaar over gesproken. Vooral sexting is iets wat tegenwoordig
veel voorkomt onder jongeren en waardoor zij in de problemen kunnen komen. Kinderen maken soms keuzes die ouders graag anders hadden gezien.
Zie volgende filmpje.
https://beam.eo.nl/artikel/2017/01/video-dit-is-pas-vergeving/
Toch is er vergeving mogelijk!

Na het dankgebed hebben wij nog geluisterd naar Chris Tomlin.
https://www.youtube.com/watch?v=5DckIHBF964

“Ik ben het kind van God”.

Volgende Choice is zondag 5 november.

 

 

# # #
 
PROJECTKOOR VOOR ZONDAG 25 NOVEMBER

Voor zondag 26 november willen we graag weer een koor samenstellen. Actief meedoen in een kerkdienst is één van de fijnste dingen. U kunt dat allemaal zelf mogelijk maken. Iedereen die van zingen houdt mag meedoen aan dit projectkoor. Het koor staat onder leiding van Ties Molenhuis.

Dit jaar willen we graag weer een gemeng koor samenstellen. Dus naast sopranen en alten willen we ook graag mannenstemmen, dus tenoren en bassen.

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkekelijk jaar. In deze dienst staat de gedachtenis centraal. We gaan er samen een sfeervolle dienst van maken. Bij voldoende aanmeldingen gaan de repetities van start op dinsdagavond 31 oktober. In korte tijd proberen we tot een mooi resultaat te komen.

De repetities zijn dan op: dinsdag 31 oktober, 7, 14 en oktober en zaterdag 25 november.

Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur in Het Anker

U kunt zich aanmelden bij Ties Molenhuis. Per email: tiesmolenhuis@home.nl

(graag met vermelding van naam, adres, telefoonnummer,email en stemsoort)

Deelnemers van de vorige keren dienen zich ook weer op te geven.

Ties Molenhuis

 

1

Projectkoor in repetitie (archief)

# # #
 
OPBRENGST BOLCHRYSANTENACTIE 2017

Op vrijdag 8 september hebben wij weer de jaarlijkse bolchrysantenactie gehouden. Rond 18.00 uur kwamen alle vrijwilligers en werden de karren snel gevuld met de mooie bolchrysanten. Het weer hield de vrijwilligers niet tegen om vol enthousiasme op pad te gaan, en het was nat hoor.....!

Na een kleine twee uur was iedereen weer terug. Onder het genot van een kopje koffie en thee werd er nog even gezellig nagepraat. Dankzij deze vrijwilligers hebben wij weer een mooie opbrengst van de actie, namelijk €1294,00.

Wij kijken terug op een succesvolle avond en willen bij deze alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp. Wij hopen volgend jaar weer op jullie inzet!

Met vriendelijke groet,

Cobi ten Boer en Yvonne Bos.

1

# # #
 
SCVWérs VERKOPEN GEBAK

Op een mooie locatie langs het parcours van "de Tocht om de Noord", net buiten het dorp aan de Oudedijkstersweg, verkochten medewerkers van de Vakantieweek afgelopen zaterdag (23 september) een diversieteit aan gebakjes en andere lekkere hapjes aan de voorbij trekkende wandelaars (ca.5000). Uiteraard was er ook een kraampje met programmaboekjes en ander promotiemateriaal.

Dat het een succes is geweest getuige onderstaande foto's.

 

1 1

 

 

# # #
 
GEZAMENLIJK ONTBIJT OP STARTZONDAG

Het kerkelijk seizoen is begonnen op zondag 10 september met een gezamenlijk ontbijt in Het Honk. Aansluitend was er om 10.00 uur een kerkdienst die als thema had "Open Huis".

Ook werd het verhaal van Zacheus verteld. Voor de kinderen (maar zeker ook de ouderen) werd het verhaal van Zacheus verteld door de 'zandtovernaar'. (klik op onderstaande link voor YouTube film).

 

1

# # #
 

BOLCHRYSANTENACTIE

IN STROMENDE REGEN

Ze verdienen een pluim, de verkopers die dit jaar in de stromende regen ca. 550 bolchrysanten 'aan de man' moesten brengen in Uithuizermeeden. De zomer had even plaats gemaakt voor enkele herfstachtige dagen. Het niet door laten gaan was immers geen optie. Getooid in regenjas en paraplu werden bijna alle huizen in het dorp bezocht. Ook de straten even buiten het dorp als Hefswalsterweg, Meneersweg en Lutjeweg werden niet vergeten.

Na afloop was er dan ook voor iedereen een welverdiende kop koffie en koek.

 

1

Warme koffie na 'gedane zaken'

 

1 1

Verkopers komen terug en de rest van de 600 bestelde bolchrysanten.

 

# # #
 
DAT WAS DE 43ste VAKANTIEWEEK

 

1

 

Tot de 44ste Vakantieweek in Augustus 2018

 

# # #
OUDE FOTO'S ONLINE

In de zomerperiode van 2017 enkele foto's van de Oranjebuurt. Gefaseerd zal de Oranjebuurt een metamorfose ondergaan. Hieronder fase 2: De bovenste foto is een gezicht op de Wilhelminastraat vanaf de Pr. Beatrixstraat ca. de jaren '60 van de vorige eeuw. De middelste foto is van 2016. Aan één zijde van de straat zijn de woningen reeds verlaten en wachten op sloop. De onderste foto is gemaakt in de winter van 2016-2017. Fase 2 (van 6) is in werking gezet. De woningen worden gesloopt. Het wachten is nu op de bouw van nieuwe woningen naar verwachting medio 2018.

 

1

Wilhelminastraat jaren '60 (foto: Beeldbank Groningen)

 

1

2016

 

1

Winter 2016-2017

 

 
ZONDAGSBRIEF

Iedere zondagmorgen is een zondagsbrief bij de ingang van de kerkzaal beschikbaar. De brief bevat gegevens over de kerkdienst en andere actuele informatie.

De zondagsbrief is een officiële publicatie van de kerkenraad. Mededelingen van de kerkenraad worden niet vanaf de kansel gedaan maar door publicatie in de zondagsbrief.

 Vermelding van zieke gemeenteleden of andere mededelingen onder het motto ''meeleven met elkaar'' dient via het pastoraal team geregeld te worden.

De omvang van de zondagsbrief is beperkt tot één dubbelzijdig bedrukt vel A4-papier. De inhoud is daarom beperkt tot korte en zakelijke mededelingen.

 Inleveren Kopij

mailadres: zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur !!

U kunt de zondagsbrief ook via deze site inzien. Klik op zondagsbrief of ga naar HOME pagina alwaar u via de link zondagsbrief alle "zondagsbrieven", gerangschikt op datum, ziet staan.  

 

 
"MIJN GEBED"

Begin jaren '70 had DC Lewis een grote hit met "Mijn Gebed". Karina Oosterhuis maakte een nieuwe compilatie nu gebaseerd op onze eigen kerken.

Klik HIER om te genieten van de prachtige beelden met aan het orgel Feike Asma

 

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |