1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NIEUWS

 

 
KERK & SAMENLEVING

-- ingekomen artikel gericht aan alle

verenigingen, kerken en inwoners van Uithuizermeeden --

 

In het afgelopen jaar heeft de Projectgroep Visieplan Uithuizermeeden niet stilgezeten. Het uitwerken van de plannen, zoals vastgelegd in het Visieplan Uithuizermeeden 2025 is, zo is gebleken, zeker geen eenvoudige opgave. De organisaties, die onderdeel uitmaken van de Projectgroep, Stichting Dorpsbelangen, de Ondernemers Vereniging Eemsmond Noord, Stichting Meij-Invest en de gemeente Het Hogeland hebben veel werk verricht, dat niet direct zichtbaar is voor de buitenwereld. Al deze gesprekken, onderzoeken en rapporten hebben er toe geleid dat we besloten hebben om u middels een dorpsinformatieavond weer op de hoogte te brengen van ‘de huidige stand van zaken’. U krijgt een update van de projecten zoals vermeld in het “Visieplan Uithuizermeeden 2025”, de “Gebiedsagenda Uithuizermeeden” en van het project “Dynamiek aan het Lint”.
U leest het tegenwoordig steeds meer in de krant of via andere media. In diverse dorpen worden coöperaties opgericht. Dorpen komen zelf in actie om voorzieningen in stand te houden. Zorgcoöperaties, Dorpscoörperaties en Energiecoöperaties zijn daarbij de bekendste coöperatievormen. Wat zijn de voor- en nadelen van een coöperatie en is het noodzakelijk? Tijdens deze dorpsinformatieavond zullen we ook dit eens verder uitleggen.


Wij nodigen u uit om op dinsdagavond 22 januari 2019 om 19.30 uur aanwezig te zijn in dorpshuis Bommelhoes waar wij de stand van zaken zullen presenteren. Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening en reacties. Praat mee over de toekomst van ons dorp.
Graag tot dinsdagavond 22 januari.

Projectgroep Visieplan Uithuizermeeden

 

1

# # #
 

VOORAANKONDIGING

'DE VLIEGENDE SPEELDOOS'

De Vliegende Speeldoos; alle kinderen die het leuk vinden om mee te doen met de musical Jona, kunnen zich opgeven via jeugdwerkpgu@gmail.com!


Wat is de Vliegende Speeldoos?
Een groep enthousiaste mensen, die overal in het land musicals opvoeren met een Bijbels thema. Ze doen dat samen met kinderen van de basisschool.


Hoe werkt het?
De musical wordt op de dag van uitvoering met de kinderen ingestudeerd. Die hoeven dus van tevoren niks voor te bereiden. Alle attributen, kleding, etc. worden door hen meegenomen. Vraagt niet hoe ze het doen, maar het werkt!! Aan het einde van de dag ( om vier uur) is dan de uitvoering


Wanneer is het?
Ze komen op zaterdag 2 februari naar het Anker in Uithuizermeeden om daar samen met kinderen uit Roodeschool, Uithuizermeeden en Uithuizen de musical Jona op te voeren


Publiek nodig
Een voorstelling zonder publiek is ondenkbaar! In verband met het beperkte aantal stoelen moet U wel een gratis kaartje hebben. Af te halen bij de contactpunten, die staan vermeld op de posters, die binnenkort zullen worden verspreid.


 

1

# # #
 

LANGE KINDERNEVENDIENST IN

BOMMELHOES

-Zondag 6 januari-

We verzamelen vanmorgen in het Bommelhoes. 7 kinderen beginnen bij binnenkomst met het knutselen van een kaartjes. Mooie kleuren worden gebruikt. Iets na half 10 steekt Moniek de kaars aan. Het thema vandaag is ´geluk´. Waaraan denken de kinderen bij het woord ´geluk´? Een geluksdag, klavertje vier, een gelukspoppetje, een vakantie met papa en mama…
Het verhaal uit de bijbel begint met een paar stellingen. Een duim omhoog betekent dat je het eens bent met de stelling en een duim omlaag betekent oneens. Maakt heel veel speelgoed gelukkig? Een groot huis? Veel vriendjes? Een vader en moeder die veel van mij houden? Lees verder. klik HIER.

 

1

 

# # #
 

VERHALENVERTELLER TIJDENS

NIEUWJAARDINER

1

 

# # #
 
OPGAVEFORMULIER NIEUWJAARSDINER

Om de dag gezamenlijk af te sluiten wordt er om 17.00 in Het Anker een 3-gangen diner georganiseerd. Tijdens het diner wordt u vermaakt met een gezellig spelletje bingo, foto’s uit de oude doos, liedjes voor de kinderen en verhalenverteller Ds. Kaj van der plas komt langs voor een vertelling voor jong en oud.
De kosten voor het diner bedragen €7,50 per persoon en de speciale gezinsprijs bedraagt €15,00.

U kunt zich tot uiterlijk 13 januari  opgeven voor het diner door onderstaand opgaveformulier in te vullen en in te leveren in de hal van het Anker of mailen naar jeugdwerkpgu@gmail.com

Klik hier voor downloaden opgave formulier nieuwjaarsdiner.

 

# # #
 

PROGRAMMA NIEUWJAARSMARKT

ZATERDAG 19 JANUARI

14.00-17.00 uur

Nieuwjaarsmarkt in Het Anker met verkoop van o.a. bloembollenpotjes, tulpen, spullen uit het Anker (bijbels, paaskaarsen etc.) eigengemaakte producten, vogeltaarten, snert met roggebrood en bloemstukken.
 
Diverse activiteiten en workshops voor jong en oud in Het Anker. Oud Hollandse spelletjes, sjoelen, darten, portret/gezinsfoto’s, enveloppen trekken, schminken, workshops (cupcakes decoreren/versieren, bloemschikken).


17.00-19.00 uur

Om de dag gezamenlijk af te sluiten wordt er om 17.00 in Het Anker een 3-gangen diner georganiseerd. Tijdens het diner wordt u vermaakt met een gezellig spelletje bingo, foto’s uit de oude doos, liedjes voor de kinderen en verhalenverteller Ds. Kaj van der plas komt langs voor een vertelling voor jong en oud.
De kosten voor het diner bedragen €7,50 per persoon en de speciale gezinsprijs bedraagt €15,00.

U kunt zich tot uiterlijk 13 januari  opgeven voor het diner. Er hangt een opgaveformulier op het prikbord in het Anker of  u kunt mailen naar:

jeugdwerkpgu@gmail.com

 

# # #
 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR

NIEUWJAARSMARKT

We hebben zin in dit unieke evenement en zien uit naar uw en jouw komst!  

We zoeken nog mensen die iets willen inleveren als prijsje voor het envelop trekken; graag iets zelfgemaakts zoals  cake, koekjes, jam of iets van hout. Als u iets heeft graag even doorgeven via bovenstaand mailadres of op 413023.
Ook willen we nog graag wat prijsjes voor de bingo dus heeft u wat leuks dan kunt u dat inleveren op Hoofdstraat 236.
Mocht vervoer een probleem zijn dan komen we het halen (even bellen naar 413023)
Voor het diner zoeken we nog koks; niets ingewikkelds, gewoon Hollandse pot. Graag opgeven via jeannet.weening@hetnet.nl/413023

 

# # #
 
KERKBLADEN

Het is de bedoeling dat de kerkbladen van de voormalige Ned. Hervormde Gemeente Uithuizermeeden en de voormalige Gereformeerde Kerk Uithuizermeeden worden opgenomen in de Groninger Archieven.

Van de Gereformeerde Kerk mocht ik Nieuws van de Kerk vanaf 1970 t/m 2000 van één van onze gemeenteleden ontvangen. Ik neem aan dat er vóór 1970 geen kerkblad was.

Van de Hervormde Gemeente heb ik Op weg naar Huis vanaf 1ste jaargang, nr. 7 (juli 1934) t/m de 9de jaargang, nr. 7 (juli 1942), maar deze verzameling is lang niet compleet. Vanaf 1942 heb ik geen kerkbladen, waaronder Torenklanken, van de Hervormde Gemeente.

Indien u de ontbrekende kerkbladen bezit en deze wilt afstaan voor het archief, dan kunt u contact opnemen met Gerad Bolhuis, tel. 412706 of per mail: g.k.bolhuis@gmail.com.

 

1 1

 

 

 

1

# # #
 
KERSTMORGENZANG OP MEIJ

Het is een lange traditie in Uithuizermeeden. In de vroege kerstmorgen gingen ook dit weer weer een groepje zangers door de straten van ons dorp om zingend de Kerstboodschap aan te kondigen.

 

1

 

1

 

# # #
 
'HET VERHAAL VAN ZACHERIAS'

--Verslag van de lange kindernevendienst van zondag

2 december in Bommelhoes--

Het is vandaag 1e advent. We kijken uit naar het kerstfeest. Wanneer de kinderen binnenkomen knutselen we een aantal vrolijke kaarten voor de mensen in onze gemeente. Mevrouw Bakker zal zorgen dat ze op de juiste plek terecht komen. Daphne en Lilian beginnen in de kerk. Zij mogen de eerste adventskaars aansteken, een rode kaars. Daarna nemen we het licht mee naar de kindernevendienst met onze eigen kaars. Nu we compleet zijn, praten we over advent en wat dit betekent. Zacharias is de eerste persoon die we tegenkomen in het kerstverhaal. We vertellen de kinderen het verhaal van Zacharias. De man die al oud was en niet kon geloven dat hij en zijn vrouw Elisabeth een kindje zouden krijgen. Toch vertelde de engel Gabriel het, in opdracht van God. Hij zei dat ze het jongetje Johannes zouden noemen. Zacharias kon het niet geloven. Hij dacht met zijn hoofd en niet met zijn hart. Omdat Zacharias het niet wilde geloven, kon hij van het ene op het andere moment niet meer praten. Hij ging naar Elizabeth en schreef het grote nieuws voor haar op. Ook zij was stomverbaasd…
We drinken ranja en eten een lekkere speculaaskoek/ pepernoten. Dan gaan we aan de slag met iets waar we de gemeente mee gaan verrassen Eerste Kerstdag. Daar verklappen we nog niets over.
Terug in de kerk vertellen we wat we gehoord hebben in de Kindernevendienst. We staan bij een mooie kaars, onze projectverbeelding. Elke week komt er een kaars bij. De lichtjes erin gaan branden zodat het lijkt of de kaars echt aangestoken is. Jesse leest een versje voor over deze zondag. Tot slot zingen we met elkaar een lied, aansluitend bij het verhaal van Zacharias, op de melodie van ´Midden in de winternacht´.

Hartelijke groet, Ria en Mandy

 

1

 

 

# # #
 

NIEUWE COÖRDINATOR

'WELKOM' EN KERKTAXI

Vanaf heden is de nieuwe coördinator van de welkom commissie en de kerktaxi mevr. Karin Ubbens-Saleina. (Torenstraat 22 Uithuizermeeden).

Haar mailadres is: h.ubbens2@kpnplanet.nl

Tel. 0595 412780

Wilt u graag op zondagmorgen de gemeenteleden welkom heten of wilt u zich beschikbaar stellen als kerktaxi of voor reserve taxi, neemt u dan gerust contact op met de coödinator.

 

# # #
 
LITURGIE GEDACHTENISZONDAG

De liturgie van de dienst op 'Gedachteniszondag' kunt u online inzien door op onderstaande afbeelding te klikken.

1

# # #
 

VERSLAG KINDERNEVENDIENST

IN BOMMELHOES

Eerst maar even kaartjes maken voor de gemeente leden die jarig zijn of hun trouwdag vieren of mensen die ziek zijn.
Daarna het aansteken van de kaars, de aanwezigheid van god.
Na het gebed een onderwerp die best moeilijk is namelijk uit openbaringen.
Johannes heeft een visioen een soort droom.
Hij ziet een vrouw in het wit met 12 sterren boven haar hoofd en ze heeft een dikke buik, ze krijgt een baby.
Dicht bij de vrouw staat een draak met wel heel veel koppen en nog veel meer hoorns hij heeft een lange staart.
De vrouw krijgt buikpijn en het kind wordt geboren, de draak probeert het te pakken maar God is sterker dan de draak en red het kind.
Het kind is Jezus en werd door de Vader onze God gered.
De draak  is de satan, de kinderen kijken ons raar aan.
Satan?
Ander woord bedenken, de duivel, nu weten ze het wel.
Het is best raar de duivel is in het begin van de schepping een slang en nu een draak.
die kan in verschillende dingen om de hoek komen kijken.
De kinderen gaven als voorbeeld, liegen, je doet het wel eens maar mag niet.
Filmpjes op een telefoon of laptop kijken die eigenlijk niet mogen, maar dat stemmetje zegt doe maar geeft niet.
Later heb je er spijt van.
We zijn tot de conclusie gekomen dat God de Macht heeft en de Kracht om redder te zijn voor ons allemaal en dat het met pasen werkelijkheid is geworden.

Na wat ranja en een snoepje zelf aan de slag om een boekenlegger te maken en te versieren.Alle kinderen hebben er 2 gemaakt maar vonden de boekenleggers al mooi genoeg en zijn dus niet versiert.
Met de zegen van de dominee zijn we allemaal terug in de kerk.

We wensen elkaar in de hal een fijne zondag.

 


Bonnie en Jeanine
 
# # #
 
VOLLEYBAL TOERNOOI 'TOGETHER'

In de Scherphornhal werd zaterdagavond 3 november weer de jaarlijks volleybaltoernooi "Together" gehouden. De Protestantse kerken uit Uithuizen en Uithuizermeeden leverden ook dit jaar weer diverse teams. Op onderstaande foto ziet u het team Kerkenraad PGU tegen een team van de Vakantieweek.

 

1

 

# # #
 
RENOVATIE 'HET ANKER' IN VOLLE GANG

Onlangs zijn de onderhoudswerkzaamheden gestart aan Het Anker. Het centrum krijgt een nieuwe, energiezuinige beglazing en kozijnen worden, daar waar dit noodzakelijk is, vervangen. De werkzaamheden worden binnenkort afgerond.

 

1

 

 

1 1

 

# # #
 

AFSCHEID WIM MOORLACH ALS

KERKRENTMEESTER

Wim Moorlach heeft afgelopen donderdag 18 oktober 2018 
afscheid genomen van het College van Kerkrentmeester.
Wim Moorlach heeft zich bijna 50 jaar ingezet als kerkrentmeester.
Daarnaast heeft hij zich al die jaren sterk gemaakt voor de Mariakerk.

We bedanken hem dan ook voor zijn inzet en deskundigheid.

 


Het College van Kerkrentmeesters

 

1

Wim Moorlach

 

# # #

BLOEMSTUK AFSCHEID-EN INTREDE

AMBSDRAGERS

Onderstaand bloemstuk is speciaal gemaakt door de bloemencommissie voor deze afscheids-en intrededienst ambsdragers.

1

 

In dit bloemstuk zijn de kleuren rood, wit en groen gekozen....
ROOD is de kleur van de liefde en de geest
WIT is de kleur van het geloof en God
GROEN is de kleur van de hoop

 

De boog van GROENE klimop om de wijnrank geeft Gods trouw weer.
De GROENE bladeren van de vingerplant verbeelden Gods handen...op de bladeren zien we witte rozen (God) en rode rozen (predikant en ambtsdragers) gedragen door God.
Het tere gipskruid ertussen is de gemeente, wij allen zijn dus gedragen door God.

 

# # #
 
OUDE FOTO'S ONLINE

1

Bovenstaande foto (afkomstig uit het archief van Teun Juk) laat een herkenbare beeld zien van de Stationstraat. Een brede straat t.o.v. de huidige stationstraat. Links zien we de NS werkschuur die in de jaren '80 is afgebroken.

Vanuit de Projectgroep Visieplan Uithuizermeeden worden in 2018 plannen gemaakt om het terrein opnieuw in te richten en wellicht dat oude elementen weer zichtbaar worden.

 

 

 
ZONDAGSBRIEF

Iedere zondagmorgen is een zondagsbrief bij de ingang van de kerkzaal beschikbaar. De brief bevat gegevens over de kerkdienst en andere actuele informatie.

De zondagsbrief is een officiële publicatie van de kerkenraad. Mededelingen van de kerkenraad worden niet vanaf de kansel gedaan maar door publicatie in de zondagsbrief.

 Vermelding van zieke gemeenteleden of andere mededelingen onder het motto ''meeleven met elkaar'' dient via het pastoraal team geregeld te worden.

De omvang van de zondagsbrief is beperkt tot één dubbelzijdig bedrukt vel A4-papier. De inhoud is daarom beperkt tot korte en zakelijke mededelingen.

 Inleveren Kopij

mailadres: zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur !!

U kunt de zondagsbrief ook via deze site inzien. Klik op zondagsbrief of ga naar HOME pagina alwaar u via de link zondagsbrief alle "zondagsbrieven", gerangschikt op datum, ziet staan.  

 

 
"MIJN GEBED"

Begin jaren '70 had DC Lewis een grote hit met "Mijn Gebed". Karina Oosterhuis maakte een nieuwe compilatie nu gebaseerd op onze eigen kerken.

Klik HIER om te genieten van de prachtige beelden met aan het orgel Feike Asma

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |