1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NIEUWS

 

 
ONLINE KERKDIENST 29 MAART

 

-- ONLINE KERKDIENST VANUIT DE GEREF. KERK

ZONDAG 29 MAART --

 

Ook zondag 29 maart zullen we om 9.30 uur samen met de Geref. Kerk vrijgemaakt (Gvk) een dienst aanbieden via 'kerkdienst gemist'. Deze zal te beluisteren zijn op:

 https://kerkdienstgemist.nl/stations/331/events/event/15294796-202003290930 

en zien zijn op het kanaal van de GvK.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/118/events/event/15212378-202003290930 

 

Voorganger: Ds. J.W. Roosenbrand

 

Orde van Dienst:

Votum en Groet

Opwekking 464

Gebed

Kindermoment

Evangelische liedbundel 457: 1-4

Lezing uit 1 Petrus 2: 18-25

Overdenking

Geloofsbelijdenis

Gebed

Lied 103 C: 1, 3 en 4

Zegen

 

# # #
 
PALMZONDAG / KINDERTHEMADIENST ONLINE

-- MEER INFORMATIE VOLGT--

1

# # #
 
PLANNEN VOOR NIEUWE O.P.A. LOCATIE

De huidige locatie van O.P.A., het voormalige NS rangeerterrein, ziet er al vele jaren verwaarloosd uit. Op het terrein zien we regelmatig afval, dit ondanks gemeentelijk handhaving. Bij regenachtig weer is de papiercontainer moeilijk bereikbaar vanwege de vele plassen.

Plannen om het terrein opnieuw in te richten dateren al van 2015 als dorpsbewoners zich inzetten voor een leefbaar dorp en ook dit plan onderdeel wordt van het Visieplan Uithuizermeeden 2025.

Vanaf januari 2020 heeft een team zich ingezet om 22 projecten, waarvan het voormalige NS terrein er één is, te bundelen in een nieuw rapport dat ingediend is bij het project Toukomst Groningen, een subsidiepot van 100 miljoen euro. Dit rapport mag gezien worden als opmaat naar een nieuw uitgebreide rapport dat het oude Visieplan Uithuizermeeden 2025 zal gaan vervangen. (najaar 2020)

O.P.A. mag gezien worden als een belangrijke groep vrijwilligers die zich al vele jaren dagelijks inzetten om het oud papier op te 'ophalen' voor zowel Stichting Rehoboth, Het Anker en gymnastiek vereniging Mexs*2000. Alfred Klein maakte al eerder een plan voor een nieuwe indeling van het terrein. Met hierin een nieuwe locatie voor het oud papier (ondergrondse containers?) en herbouw van de, in de jaren '80 gesloopte, werkschuur die in de nieuwe plannen onderdak kan bieden aan de vrijwilligers en anderen. (kantine / toilet). Plannen worden immers gemaakt voor de toekomst!

Het gehele rapport is online te lezen via onderstaande link.

De initiatiefnemers attenderen u erop graag deze informatie te delen zodat de kansen op een bijdragen worden vergroot. (u dient dan het project te likken). Klik op onderstaande link:

https://www.toukomst.nl/ideeen/boter-bij-de-vis/

 

1

 

# # #
 
"LESSEN VANUIT EEN ZIEKENHUISBED"

--ingekomen pastoraal artikel --

Klik HIER om het artikel de downloaden.

 

 

# # #
 
BRIEF VAN DE KERKENRAAD

--I.V.M. HET CORONA-VIRUS--

 

Voor het lezen van de brief klik HIER.

 

 

# # #
 

ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN

GAAN NIET DOOR

Update: 19- maart

--I.V.M. HET CORONA-VIRUS--

 

"Stille Zaterdag" in Oldenzijl

De vesper bijeenkomst op zaterdagavond 11 april is komen te vervallen.

 

Diensten 'Stille Week" (5, 6 en 7 april)

De bijeenkomsten op maandag, dinsdag en woensdag komen te vervallen.

 

Kerkdiensten van 29 maart en 5 april vervallen

Beide kerkdiensten komen te vervallen. (5 april Palmzondag en Kinderthemadienst)

 

Kennismakingavond Ds. Israël

De kennismakingavond van maandagavond 23 maart is komen te vervallen.

##

Kerkdienst 22 maart

De Eredienst is komen te vervallen.

 

"Bakkie in de buurt"

De geplande koffieochtenden van 25 en 30 maart komen helaas te vervallen.

##

O.P.A - Oud Papier Actie

I.v.m. het Coronavirus

is de container voor het

OUD PAPIER

aan de Stationsstraat in Uithuizermeeden

tijdelijk gesloten.

##

Openingsavond Stichting Avondmuziek afgelast

Helaas gaat de openingsavond die gepland stond voor 18 april niet door vanwege de Corona crisis. We hopen dat dit evenement later op de het jaar wel zijn doorgang kan vinden.

 

 

# # #
 
KLOKKEN VAN TROOST EN HOOP

 

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland opgeroepen om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden.  Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.   

 
Om dit teken van troost en hoop te laten horen en luiden de klokken op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur!

 

1

Klok Mariakerk.

 
# # #
 
BERICHT VAN DE KERKENRAAD

 

Vervallen erediensten als gevolg van het Corona-virus

Zoals ongetwijfeld ook uit de media is vernomen worden
bijeenkomsten met meer dan 100 personen afgelast, dit als gevolg van maatregelen die onze overheid heeft afgekondigd.

PKN Nederland raad daarom aan om deze maatregel te volgen, ook als het om kerkdiensten gaat. Het moderamen heeft daarom dan ook besloten om dit advies te volgen.

De diensten van 15 en 22 maart komen daarom te vervallen. (En onder voorbehoud de dienst van 29 maart)

We blijven de ontwikkelingen volgen en als er aanleiding toe is zal ik iedereen via de website en Facebook informeren.

Ik doe op iedereen een beroep om deze informatie zo veel mogelijk te delen.

Met vriendelijke groet,
Jan Weening

Preses
Protestantse gemeente Uithuizermeeden

 

# # #
 
ROMMELMARKT INFORMATIE

De volgende editie van de “Meijster PKN Rommelmarkt” zal worden gehouden op zaterdag 13 juni 2020. Een week eerder, zaterdag 6 juni, staat de ophaaldag gepland.

 

De locatie is dit jaar de boerderij van de fam. Ubbens aan de Havenweg.

 

Traditie is om 50% van de netto opbrengst te schenken aan één of meerdere instanties en –of verenigingen in Uithuizermeeden. Binnenkort wordt het doel/ worden de doelen van dit jaar bekend gemaakt.

 

De opbrengst van afgelopen jaar kwam ten goede van Stichting Vakantieweek Uithuizermeeden. Zij vierde haar 45 jarig jubileum. Ook is er een financiële bijdrage gegaan naar Stichting Aula Uithuizermeeden, voor het vervangen van de tegelvloer in de Aula.

 

Hopelijk kunnen we weer rekenen op veel vrijwilligers. Zonder hulp zouden wij niet jaarlijks zo’n succesvolle Rommelmarkt kunnen organiseren!

U kunt zich nu al aanmelden als vrijwilliger. Dat kan per mail: Meijsterrommelmarkt@hotmail.com

Maar u kunt het ook doorgeven aan één van de  andere leden van het bestuur.

 

Website : www.pguithuizermeeden.nl  / menu “rommelmarkt info”

 

Bestuur “Meijster PKN rommelmarkt” :

 

Geertje Hoogterp

Sinie Wieringa

Jan Kooi (sabbatical)

Jack Dijkstra

Anneke Lammers

Jan Willem Dijksterhuis

# # #
 

OP ZOEK NAAR

NIEUWE BEHEERDER(S) HET ANKER

Per 1 oktober 2020 zoeken wij een nieuwe beheerder of nieuwe beheerders. Ga je graag met mensen om, kun je goed organiseren en plannen, houd je ervan de handen uit de mouwen te steken, dan is dit jouw kans. ben je in het bezit van het diploma 'Sociale Hygiëne' of ben je bereid doe te gaan halen, dan zien wij graag jouw sollicatie tegemoet. De heheerder dient zelf een drank- en horecavergunning aan te vragen. Evt. aanvullende informatie is verkrijgbaar bij het College van Kerkrentmeesters.

 

Sollicitaties kun je tot 15 april 2020 richten aan:

Het College van Kerkrentmeesters PG Uithuizermeeden.

per mail: jilanting@kpnplanet.nl of per post p/a Tuinbouwweg 23A, 9982 EJ Uithuizermeeden.

 

Met vriendelijke groet,

 

College van Kerkrentmeesters.

 

1

 

# # #
 
SNOEIWERKZAAMHEDEN TUIN HET ANKER

Nu het langzaam voorjaar begint te worden is het de hoogste tijd om snoeiwerkzaamheden te verrichten. Zo ook bij Het Anker waar de afgelopen week de beukenhaag drastisch is gesnoeid. De kerk komt weer beter in beeld en het zicht in de bocht nabij Bommelhoes is direct een stuk overzichtelijker.

 

1

 

# # #
 
DIT IS NIET DE BEDOELING.....

Een fotograaf zag op zondag 1 maart een stapel verwaaide dozen 'op de stoep' bij de O.P.A. papiercontainers nabij het station. Dit kan toch niet de bedoeling zijn......

 

1

U kunt uw oudpapier inleveren van maandag t/m zaterdag, vanaf circa 8.00 tot 19.00 uur. Zondags gesloten.

Meer informatie klik hier.

 

# # #
 
40 dagen project kindernevendienst

In de veertigdagentijd lezen we hoe Jezus in de Bergrede en in de gebeurtenissen rond Pasen hemel en aarde bij elkaar brengt en ons uitdaagt om dat zelf ook te doen. Het evangelie van Matteüs neemt ons mee in deze reis.
1

Bij het project hoort een berg. Op deze 3D berg volgen de kinderen Jezus en zijn leerlingen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen. Elke zondag staan we stil bij een bepaald thema. Voor elk thema is op een kaartje een bijpassende illustratie gemaakt. Elke zondag hangen we een nieuwe illustratie op aan de berg. Op één zijde van de berg is het graf te zien. Deze zijde laten we op Paaszondag zien, waarbij we de ronde steen ‘wegrollen’.

# # #
 

FOTO IMPRESSIE AFSCHEIDSDIENST

COBY LANTING-POLKERMAN

1 1

 

1 1

 

1 1

 

1 1

 

1 1

 

1 1

 

1

 

# # #
 
ROMMELMARKT 2020

-- VOORAANKONDIGING --

Noteert u ontvast de datum in uw agenda.

Zaterdag 13 juni

 

1

 

Locatie: Boerderij Ubbens Havenweg.

 

# # #
 

UIT DE KERKBODE:

IMPRESSIE INTREDE DS. ISRAËL

-- KLIK OP ONDERSTAANDE ARTIKEL OM HET IN PDF TE OPENEN--

1

 

# # #
 
ZONDAGSBRIEF

Iedere zondagmorgen is een zondagsbrief bij de ingang van de kerkzaal beschikbaar. De brief bevat gegevens over de kerkdienst en andere actuele informatie.

De zondagsbrief is een officiële publicatie van de kerkenraad. Mededelingen van de kerkenraad worden niet vanaf de kansel gedaan maar door publicatie in de zondagsbrief.

 Vermelding van zieke gemeenteleden of andere mededelingen onder het motto ''meeleven met elkaar'' dient via het pastoraal team geregeld te worden.

De omvang van de zondagsbrief is beperkt tot één dubbelzijdig bedrukt vel A4-papier. De inhoud is daarom beperkt tot korte en zakelijke mededelingen.

 Inleveren Kopij

mailadres: zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur !!

U kunt de zondagsbrief ook via deze site inzien. Klik op zondagsbrief of ga naar HOME pagina alwaar u via de link zondagsbrief alle "zondagsbrieven", gerangschikt op datum, ziet staan.  

 

 
"MIJN GEBED"

Begin jaren '70 had DC Lewis een grote hit met "Mijn Gebed". Karina Oosterhuis maakte een nieuwe compilatie nu gebaseerd op onze eigen kerken.

Klik HIER om te genieten van de prachtige beelden met aan het orgel Feike Asma

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |