1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NIEUWS

 

 
GEMEENTAVOND GOED BEZOCHT

Op woensdagavond 13 maart jl. werd in Het Honk weer de voorjaarsgemeenteavond gehouden. Voorzitter van de Kerkenraad, Jan Weening, mocht dan ook een zeer goed gevulde zaal verwelkomen. Op deze avond werden veel belangrijke onderwerpen besproken zoals de verslaglegging van de gemeenteavond van 7 november 2018, de jaarrekeningen van de Kerkrentmeesters en Diaconie, de diverse ontwikkelingen binnen de gemeente en natuurlijk ook de ontwikkelingen rondom de beroepingscommissie.

 

1

 

# # #
 
VOORAANKONDIGING PKN ROMMELMARKT

Voor dit jaar staat de rommelmarkt vastgesteld op zaterdag 22 juni in en om de boerderij van de fam. Ubbens aan het Oranjeplein. Een week eerder, zaterdag 15 juni staat de 'ophaaldag' gepland. Noteer deze beide datums alvast in uw agenda.

 

# # #
 
START 40-DAGENTIJD PROJECT

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht

Hoe kun jij een nieuw begin maken?

 

Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen!

We kijken mee met Julia en Stef......

1

 

# # #
 

JEUGDDIENST MET ALS THEMA

"DURF TE...."

Van de Combo, die tijdens de jeugddienst van zondag 24 februari een 2-tal liederen ten gehore bracht, is een opname gemaakt. Als u deze wilt bekijken klik dan op onderstaande afbeelding.

 

1

 

1

 

# # #
 
KINDERTHEMADIENST VAN 10 FEBRUARI

Kinderthemadienst 10 februari, de tien woorden is het thema en natuurlijk beginnen we met het aansteken van de kaars door Sander en Alieke leest het gedichtje ( ze doet het zelfs uit haar hoofd!)
Nadat we gezongen hebben gaat Marike met ons bidden en lezen Gijsbert en Mark een gedicht.
We zien een filmpje en horen een rap, allemaal over de tien woorden.

Na het verhaal is het tijd voor het actiemoment, alle kinderen mogen in viertallen om een groot papier, met daarop wattenbolletjes en rietjes, gaan zitten en……..begin maar.
Maar wat moet er gebeuren? Sommige kinderen maken een bouwwerk door de watjes op de rietjes te prikken, anderen maken een vorm van de rietjes of van de watjes.
Dan mogen ze stoppen en komt de uitleg, het is de bedoeling dat je probeert om met het rietje een watje bij iemand van je groepje van het papier te blazen en met deze uitleg gaat het helemaal goed.

Tijdens de verwerking praten we nog even na over het spel, als je niet weet wat je moet doen wordt het vaak rommelig, iedereen verzint zelf iets waarvan hij denkt dat het goed is, als er uitleg en regels komen is het duidelijk en weet je wat wel en niet kan.
Zo was het ook met het volk van God dat door de woestijn onderweg was naar het beloofde land.
We horen dat God het het meest belangrijk vindt dat we van Hem en van de mensen om ons heen houden pas dan kunnen we echt gelukkig zijn.

Na de collecte gaat Trijntje met ons danken.
Het was een dienst waarin we hebben geluisterd, gekeken, gebeden, gedaan en gezongen.

Voor meer foto's klik HIER

 

1

 
# # #
 
CHOICE! IS GESTOPT

Zoals u en jullie in de vorige Samenspraak hebben kunnen lezen is Choice! helaas gestopt te bestaan. Dit heeft voornamelijk als reden dat er te weinig leiding was en dat het aantal jeugdleden terugliep in deelname. In overleg met de jeugdouderlingen is besloten om vaker een jeugddienst te organiseren om dit op te vangen.

Helaas betekent dit ook dat er geen commissie meer is die het organiseren van een paasontbijt of een andere activiteit rond Pasen op zich neemt. Lees meer, klik HIER.

# # #
 

'HET VERHAAL VAN ESTER".

(klik op afbeelding)

1

 

# # #
 
KERK EN SAMENLEVING

Het gehele dorp was uitgenodigd om op dinsdagavond 22 januari de vorderingen van de Projectgroep Visieplan Uithuizermeeden aan te horen en mee te praten. Alle verenigingen, clubs en kerken hadden een uitnodiging ontvangen...met elkaar zijn deze immers 'het dorp'.

Circa 150 inwoners en - of vertegenwoordigers waren naar dorpshuis Bommelhoes gekomen om mee te praten over de o.m de situatie die is ontstaan nu zorgcentrum De Mieden op termijn gaat sluiten, het behouden van de 1ste lijnszorg en een dringend te kort aan passende appartementen voor ouderen en de voorzieningen die onder druk komen te staan.

Ook de documentaire "Dynamiek aan het Lint", met hierin bekende meijster, kun u bekijken via de hieronder vermelde link.

Meer informatie leest u door HIER te klikken.

 

1

 

# # #
 
O.P.A. ZOEKT VRIJWILLIGERS

Wie komt ons helpen met het oud papier? In de loop van de jaren is de groep kleiner geworden en de  huidige groep wordt nu vaker gevraagd om meerdere keren per week mee te helpen.

Wij zoeken;

Mannen/vrouwen die één of meer ochtend(en) per week beschikbaar zijn.

  • Het kost u ongeveer 1 tot 1,5 uur per keer, afhankelijk van de hoeveelheid ingeleverde papier.
  • Woensdagochtend kost het u ongeveer 3 uur omdat er dan papier wordt opgehaald.

 

Het is vrijwilligerswerk en de opbrengst is voor de kerk, Rehoboth en Mexx.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden dan kunt u contact opnemen met:

Gerard Tuitman
Havenweg 22 

Tel. 0595-413659

 

# # #
 

LANGE KINDERNEVENDIENST IN

BOMMELHOES

-Zondag 6 januari-

We verzamelen vanmorgen in het Bommelhoes. 7 kinderen beginnen bij binnenkomst met het knutselen van een kaartjes. Mooie kleuren worden gebruikt. Iets na half 10 steekt Moniek de kaars aan. Het thema vandaag is ´geluk´. Waaraan denken de kinderen bij het woord ´geluk´? Een geluksdag, klavertje vier, een gelukspoppetje, een vakantie met papa en mama…
Het verhaal uit de bijbel begint met een paar stellingen. Een duim omhoog betekent dat je het eens bent met de stelling en een duim omlaag betekent oneens. Maakt heel veel speelgoed gelukkig? Een groot huis? Veel vriendjes? Een vader en moeder die veel van mij houden? Lees verder. klik HIER.

 

1

 

# # #
 
KERKBLADEN

Het is de bedoeling dat de kerkbladen van de voormalige Ned. Hervormde Gemeente Uithuizermeeden en de voormalige Gereformeerde Kerk Uithuizermeeden worden opgenomen in de Groninger Archieven.

Van de Gereformeerde Kerk mocht ik Nieuws van de Kerk vanaf 1970 t/m 2000 van één van onze gemeenteleden ontvangen. Ik neem aan dat er vóór 1970 geen kerkblad was.

Van de Hervormde Gemeente heb ik Op weg naar Huis vanaf 1ste jaargang, nr. 7 (juli 1934) t/m de 9de jaargang, nr. 7 (juli 1942), maar deze verzameling is lang niet compleet. Vanaf 1942 heb ik geen kerkbladen, waaronder Torenklanken, van de Hervormde Gemeente.

Indien u de ontbrekende kerkbladen bezit en deze wilt afstaan voor het archief, dan kunt u contact opnemen met Gerad Bolhuis, tel. 412706 of per mail: g.k.bolhuis@gmail.com.

 

1 1

 

 

 

1

# # #
 
KERSTMORGENZANG OP MEIJ

Het is een lange traditie in Uithuizermeeden. In de vroege kerstmorgen gingen ook dit weer weer een groepje zangers door de straten van ons dorp om zingend de Kerstboodschap aan te kondigen.

 

1

 

1

 

# # #
 
'HET VERHAAL VAN ZACHERIAS'

--Verslag van de lange kindernevendienst van zondag

2 december in Bommelhoes--

Het is vandaag 1e advent. We kijken uit naar het kerstfeest. Wanneer de kinderen binnenkomen knutselen we een aantal vrolijke kaarten voor de mensen in onze gemeente. Mevrouw Bakker zal zorgen dat ze op de juiste plek terecht komen. Daphne en Lilian beginnen in de kerk. Zij mogen de eerste adventskaars aansteken, een rode kaars. Daarna nemen we het licht mee naar de kindernevendienst met onze eigen kaars. Nu we compleet zijn, praten we over advent en wat dit betekent. Zacharias is de eerste persoon die we tegenkomen in het kerstverhaal. We vertellen de kinderen het verhaal van Zacharias. De man die al oud was en niet kon geloven dat hij en zijn vrouw Elisabeth een kindje zouden krijgen. Toch vertelde de engel Gabriel het, in opdracht van God. Hij zei dat ze het jongetje Johannes zouden noemen. Zacharias kon het niet geloven. Hij dacht met zijn hoofd en niet met zijn hart. Omdat Zacharias het niet wilde geloven, kon hij van het ene op het andere moment niet meer praten. Hij ging naar Elizabeth en schreef het grote nieuws voor haar op. Ook zij was stomverbaasd…
We drinken ranja en eten een lekkere speculaaskoek/ pepernoten. Dan gaan we aan de slag met iets waar we de gemeente mee gaan verrassen Eerste Kerstdag. Daar verklappen we nog niets over.
Terug in de kerk vertellen we wat we gehoord hebben in de Kindernevendienst. We staan bij een mooie kaars, onze projectverbeelding. Elke week komt er een kaars bij. De lichtjes erin gaan branden zodat het lijkt of de kaars echt aangestoken is. Jesse leest een versje voor over deze zondag. Tot slot zingen we met elkaar een lied, aansluitend bij het verhaal van Zacharias, op de melodie van ´Midden in de winternacht´.

Hartelijke groet, Ria en Mandy

 

1

 

 

# # #
 

NIEUWE COÖRDINATOR

'WELKOM' EN KERKTAXI

Vanaf heden is de nieuwe coördinator van de welkom commissie en de kerktaxi mevr. Karin Ubbens-Saleina. (Torenstraat 22 Uithuizermeeden).

Haar mailadres is: h.ubbens2@kpnplanet.nl

Tel. 0595 412780

Wilt u graag op zondagmorgen de gemeenteleden welkom heten of wilt u zich beschikbaar stellen als kerktaxi of voor reserve taxi, neemt u dan gerust contact op met de coödinator.

 

# # #
 
LITURGIE GEDACHTENISZONDAG

De liturgie van de dienst op 'Gedachteniszondag' kunt u online inzien door op onderstaande afbeelding te klikken.

1

# # #
 
OUDE FOTO'S ONLINE

1

Bovenstaande foto (afkomstig uit het archief van Teun Juk) laat een herkenbare beeld zien van de Stationstraat. Een brede straat t.o.v. de huidige stationstraat. Links zien we de NS werkschuur die in de jaren '80 is afgebroken.

Vanuit de Projectgroep Visieplan Uithuizermeeden worden in 2018 plannen gemaakt om het terrein opnieuw in te richten en wellicht dat oude elementen weer zichtbaar worden.

 

 

 
ZONDAGSBRIEF

Iedere zondagmorgen is een zondagsbrief bij de ingang van de kerkzaal beschikbaar. De brief bevat gegevens over de kerkdienst en andere actuele informatie.

De zondagsbrief is een officiële publicatie van de kerkenraad. Mededelingen van de kerkenraad worden niet vanaf de kansel gedaan maar door publicatie in de zondagsbrief.

 Vermelding van zieke gemeenteleden of andere mededelingen onder het motto ''meeleven met elkaar'' dient via het pastoraal team geregeld te worden.

De omvang van de zondagsbrief is beperkt tot één dubbelzijdig bedrukt vel A4-papier. De inhoud is daarom beperkt tot korte en zakelijke mededelingen.

 Inleveren Kopij

mailadres: zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur !!

U kunt de zondagsbrief ook via deze site inzien. Klik op zondagsbrief of ga naar HOME pagina alwaar u via de link zondagsbrief alle "zondagsbrieven", gerangschikt op datum, ziet staan.  

 

 
"MIJN GEBED"

Begin jaren '70 had DC Lewis een grote hit met "Mijn Gebed". Karina Oosterhuis maakte een nieuwe compilatie nu gebaseerd op onze eigen kerken.

Klik HIER om te genieten van de prachtige beelden met aan het orgel Feike Asma

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |