1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Roodeschool

Uithuizermeeden

Uithuizen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

  

Nieuws uit de gemeente

 

ZONDAGSBRIEF NR. 44 LATER ONLINE

 

Zondagsbrief nr. 44 (van zondag 29 oktober !)

zal pas op maandag 30 oktober online worden gezet.

 

de redactie.

 

# # #
VOORAANKONDIGING GEMEENTEAVOND

 

Op woensdagavond 1 november wordt in Het Anker weer de najaarsgemeenteavond gehouden. De agenda wordt binnenkort online gezet.

Aanvang: 20.00 uur in 't Honk

 

 
# # #
BEVESTIGINGSDIENST AMBSDRAGERS

Op zondag 15 oktober werd in de dienst afscheid genomen van Anneke Krijger (Diaconie / Moderamen), Willem Joldersma (voorzitter Diaconie) en Gina Kooi (Diaconie). Verlenging van de ambt was er voor Greetje Noorloos (Diaconie) en Theo de Winter (Ouderling Rouw & Trouw). Jan Weening werd herbevestigd als Ouderling en in deze hoedanigheid ook voorzitter van de Kerkenraad.

 

1

Na de dienst was er gelegenheid de vertrekkende en nieuwe ambsdragers te bedanken en-of succes te wensen.

 

# # #
 
DIACONIE IN SAMENWERKING MET PROVIDER

In november wordt er door onze gemeente extra aandacht besteed aan de Voedselbank.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbank het Hogeland, helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de Voedselbank samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo wordt door samenwerking de armoede bestreden, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast. Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten, werken ze samen met lokale organisaties, die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Lees meer: klik HIER

 

1

 

 

MINNE VELDMAN SLUIT ORGELCONCERTSERIE

2017 STICHTING AVONDMUZIEK

UITHUIZERMEEDEN AF

De bekende Urker organist Menne Veldman heeft afgelopen zaterdagavond (7 september) de concertserie 2017 van Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden afgesloten met een prachtig concert op het Hinszorgel van de Mariakerk. Veldman stelde voor dit concert dan ook een zeer afwisselend programma samen.

Het concert begon met een Preludium over Psalm 6 "Een vaste burcht is onze God" waarna het programma werd vervolgd met klassieke stukken van Johann Ludwig Krebs en Johann Sebastiaan Bach. Van Max Reger (1873-1916) speelde hij het stuk Fantasie über den Choral "Ein feste Burg is unser Gott".

Ook klonken er enkele orgelwerken van Franse componisten. Van Léon Boëllman "Allgretto con moto" en van Alexandre Guilmant het prachtige en speelse "Scherzo Symphonique en Ut majeur."

Ter afsluiting van het concert werd een koraalbewerking ten gehore gebracht geschreven door Minne Veldman zelf. "Laat al wat leeft Zijn naam voor eeuwig eren".

Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden kan terug kijken op een reeks succesvolle concerten in 2017 op het Hinszorgel in de Mariakerk.

 

1

Na afloop van het concert ontvangt Minne Veldman een bos bloemen

uit handen van mevr. Brontsema.

 

# # #
 
GEZAMENLIJKE MAALTIJD IN HET ANKER

Op dinsdag 24 oktober hopen wij in het honk een weer maaltijd te organiseren. Opgave zoals altijd in de kerk of op tolhek@home.nl het e-mailadres.Tijden en kosten als vanouds, vijf uur het begin en 5 euro persoon of 10 euro per gezin. Het menu houden wij nog wat geheim, wel willen wij er een beetje feestelijk tintje aan geven. Maar dat blijft eerst nog een verrassing. Iedereen is van harte uitgenodigd. Opgave tot uiterlijk zondag 22 oktober!

1

# # #
 
TAIZÉ - VIERING

In de Jacobikerk te Uithuizen
op zondagavond 29 oktober 2017 om 19.00 uur.


Deze viering wordt georganiseerd door
de Protestantse Gemeente Uithuizen.

 

1

 

Diverse liturgen zullen voorgaan in deze viering waaronder
ds. Lucas Tiesinga.
De viering staat in de traditie van Taizé die zich kenmerkt door eenvoud, stilte, gebed  en meditatieve liederen.

Medewerking door de oecumenische cantorij Uithuizen
o.l.v. Astrid Kamminga en door Jan Smid op orgel.

Na afloop kan er worden nagepraat  onder het genot van een kopje koffie of thee.
Een ieder is van harte welkom. Jong en oud!

 

Klik HIER voor poster.

 

# # #
 
REGIONALE JEUGDDIENST

Zondagavond 1 oktober werd in Het Anker weer een regionale jeugddienst gehouden. Ook deze keer weer georganiseerd door de jeugd van de Protestantse Gemeenten van Roodeschool, Uithuizermeeden en Uithuizen.

Muzikale begeleiding was er van 'Huisband Ten Boer'. Deze speciale dienst, waarin de mobiele telefoon onmisbaar was, werd geleid door Inge de Rouwe uit Ten Boer. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde avond.

 

1

Het Anker, grote belangstelling voor de Regionale Jeugddienst.

# # #
 
CHOICE VAN ZONDAG 1 OKTOBER

Rond 9.30 druppelen de jongeren binnen. Vandaag stond het thema 'Vergeving' op het programma. Na het gebed deden wij een kennismakingsspel, omdat het voor sommige jongeren de eerste keer was dat ze bij een bijeenkomst waren van Choice. Hierna hebben we via de beamer samen gekeken en geluisterd naar opwekking 775.
https://www.youtube.com/watch?v=rc3GpnDUHbI

“Bij het kruis mogen wij alles bij Jezus brengen.
Hij is er voor ons en wij zijn goed, zoals we zijn.
Door Jezus zijn wij vrij.”

Vervolgens gingen wij samen het verhaal van de verloren zoon uit Lucas 15 lezen. Dit verhaal bekeken wij vanuit drie perspectieven, namelijk de moeder, de oudste zoon en de jongste zoon.
De liefde voor de jongste zoon was toch het belangrijkste, ondanks alles wat hij had gedaan.

Vervolgens moesten de jongeren met hun mobiele telefoon op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:
– Hoeveel jongeren komen in Nederland om bij een verkeersongeluk waar alcohol in het spel is?
– Wat zijn de gevolgen van het gebruik van drugs op je hersenen?
– Wat kunnen de gevolgen zijn van sexting?

Hier hebben wij met elkaar over gesproken. Vooral sexting is iets wat tegenwoordig
veel voorkomt onder jongeren en waardoor zij in de problemen kunnen komen. Kinderen maken soms keuzes die ouders graag anders hadden gezien.
Zie volgende filmpje.
https://beam.eo.nl/artikel/2017/01/video-dit-is-pas-vergeving/
Toch is er vergeving mogelijk!

Na het dankgebed hebben wij nog geluisterd naar Chris Tomlin.
https://www.youtube.com/watch?v=5DckIHBF964

“Ik ben het kind van God”.

Volgende Choice is zondag 5 november.

 

 

# # #
 
MEIJ NAAR AUSCHWITZ

Tijdens de mei vakantie van 2018 ligt het in de bedoeling tussen 30 april en 4 mei met een groep belangstellenden een bezoek te gaan brengen aan vernietigingskamp Auschwitz.

De reis, per luxe touringcar, beslaat 5 dagen met 4 overnachtingen. Dag 1 en 5 zullen reisdagen zijn.

Op maandagavond 30 oktober zal er een informatieavond georganiseerd worden voor belangstellenden.

(20.00 uur in Het Anker)

Heeft u belangstelling en wilt u zich opgeven voor de informatieavond, bel of mail naar:

Abel Smit (06 14019329)

smit.meij@gmail.com

of naar:

Jan van de Wal (06 36364565)

janvandewal@kpnmail.nl

 

Voor meer informatie klik HIER.

 

1

 

# # #
 
PROJECTKOOR VOOR ZONDAG 25 NOVEMBER

Voor zondag 26 november willen we graag weer een koor samenstellen. Actief meedoen in een kerkdienst is één van de fijnste dingen. U kunt dat allemaal zelf mogelijk maken. Iedereen die van zingen houdt mag meedoen aan dit projectkoor. Het koor staat onder leiding van Ties Molenhuis.

Dit jaar willen we graag weer een gemeng koor samenstellen. Dus naast sopranen en alten willen we ook graag mannenstemmen, dus tenoren en bassen.

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkekelijk jaar. In deze dienst staat de gedachtenis centraal. We gaan er samen een sfeervolle dienst van maken. Bij voldoende aanmeldingen gaan de repetities van start op dinsdagavond 31 oktober. In korte tijd proberen we tot een mooi resultaat te komen.

De repetities zijn dan op: dinsdag 31 oktober, 7, 14 en oktober en zaterdag 25 november.

Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur in Het Anker

U kunt zich aanmelden bij Ties Molenhuis. Per email: tiemolenhuis@home.nl

(graag met vermelding van naam, adres, telefoonnummer,email en stemsoort)

Deelnemers van de vorige keren dienen zich ook weer op te geven.

Ties Molenhuis

 

1

Projectkoor in repetitie (archief)

# # #
 
OPBRENGST BOLCHRYSANTENACTIE 2017

Op vrijdag 8 september hebben wij weer de jaarlijkse bolchrysantenactie gehouden. Rond 18.00 uur kwamen alle vrijwilligers en werden de karren snel gevuld met de mooie bolchrysanten. Het weer hield de vrijwilligers niet tegen om vol enthousiasme op pad te gaan, en het was nat hoor.....!

Na een kleine twee uur was iedereen weer terug. Onder het genot van een kopje koffie en thee werd er nog even gezellig nagepraat. Dankzij deze vrijwilligers hebben wij weer een mooie opbrengst van de actie, namelijk €1294,00.

Wij kijken terug op een succesvolle avond en willen bij deze alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp. Wij hopen volgend jaar weer op jullie inzet!

Met vriendelijke groet,

Cobi ten Boer en Yvonne Bos.

1

# # #
 
SCVWérs VERKOPEN GEBAK

Op een mooie locatie langs het parcours van "de Tocht om de Noord", net buiten het dorp aan de Oudedijkstersweg, verkochten medewerkers van de Vakantieweek afgelopen zaterdag (23 september) een diversieteit aan gebakjes en andere lekkere hapjes aan de voorbij trekkende wandelaars (ca.5000). Uiteraard was er ook een kraampje met programmaboekjes en ander promotiemateriaal.

Dat het een succes is geweest getuige onderstaande foto's.

 

1 1

 

 

# # #
 

INSCHRIJVING VOLLEYBAL TOERNOOI

 

"TOGETHER"

 

Hallo Gemeenteleden!

Het is weer tijd voor het jaarlijkse volleybal toernooI, georganiseerd door diverse kerken uit Uithuizen, Uithuizermeeden en Roodeschool.

Dit toernooi zal gehouden worden op zaterdagavond 4 November in de Scherphornhal te Uithuizermeeden.

De zaal zal om 18.15 open zijn en om 18.45 uur start het toernooi.

Hoe kan ik meedoen?

Stel je eigen team samen en mail je teamnaam, een contactpersoon, teamleden en hun leeftijd naar:

volleybaltogether@gmail.com

Opgave kan vanaf heden. Deelnemen kan vanaf 12 jaar. Wij vragen 20 euro inschrijfgeld per team. Dit komt ten goede voor het UMCG kanker researchfonds.

Inschrijven kan tot 15 oktober! Na de sluiting van de inschrijving ontvangt de contactpersoon meer informatie.

 

namens de organisatie van het volleybaltoernooi.

Nathalie en Chantal van der Molen

 

# # #
 
GEZAMENLIJK ONTBIJT OP STARTZONDAG

Het kerkelijk seizoen is begonnen op zondag 10 september met een gezamenlijk ontbijt in Het Honk. Aansluitend was er om 10.00 uur een kerkdienst die als thema had "Open Huis".

Ook werd het verhaal van Zacheus verteld. Voor de kinderen (maar zeker ook de ouderen) werd het verhaal van Zacheus verteld door de 'zandtovernaar'. (klik op onderstaande link voor YouTube film).

 

1

# # #
 

BOLCHRYSANTENACTIE

IN STROMENDE REGEN

Ze verdienen een pluim, de verkopers die dit jaar in de stromende regen ca. 550 bolchrysanten 'aan de man' moesten brengen in Uithuizermeeden. De zomer had even plaats gemaakt voor enkele herfstachtige dagen. Het niet door laten gaan was immers geen optie. Getooid in regenjas en paraplu werden bijna alle huizen in het dorp bezocht. Ook de straten even buiten het dorp als Hefswalsterweg, Meneersweg en Lutjeweg werden niet vergeten.

Na afloop was er dan ook voor iedereen een welverdiende kop koffie en koek.

 

1

Warme koffie na 'gedane zaken'

 

1 1

Verkopers komen terug en de rest van de 600 bestelde bolchrysanten.

 

# # #
 
DAT WAS DE 43ste VAKANTIEWEEK

 

1

 

Tot de 44ste Vakantieweek in Augustus 2018

 

# # #
 
SLOTSPECTAKEL 43ste VAKANTIEWEEK

De Vakantieweek 2017 zit er weer op. Met een cabaretavond en een Avondsluiting is er een eind gekomen aan een lange week boordevol activiteiten. Binnenkort meer informatie.

 

1

 

1

De avond werd passend afgesloten met een Avondsluiting.

 

# # #
 
HAGENPREEK WEER DRUK BEZOCHT

De traditionele 'Hagenpreek' onder de Meijster Toren op donderdagavond werd ook dit jaar weer druk bezocht. Thema deze keer was 'respect'. De bezoekers kregen d.m.v. liedjes (begeleid door 4 gistaristen), sketsjes en uitleg wat respect in deze tijd betekend. Ook was er dit jaar weer een bijbel kenniskwis en kregen de aanwezigen uitleg over het ontstaan van de Hagenpreek.

Natuurlijk werden de bezoekers ook dit jaar weer voorzien van diverse soorten soepen en brood.

1

 

1

De Hagenpreek onder de Meijster Toren werd ook dit jaar weer druk bezocht.

 

# # #
 
 

TROPISCHE REGENDAG OP WOENSDAG

 

Summernight & Meistertocht

 

Was het dinsdag nog tropisch warm, een dag later tropisch nat. Bijna de gehele dag regen. Maar ondanks de regen gingen alle activiteiten gewoon door.

 

1

Kinderdisco in het Honk tijdens SCVW Summernight.

 

# # #
 
SCVW PUBQUIZ

De pubquiz op dinsdagavond zorgde voor een goed gevuld honk in Het Anker. Er waren rond de zeventig mensen op deze activiteit afgekomen. Er werden vragen gesteld over veel verschillende onderwerpen. Van muziek tot eten en van sport tot cultuur. De spanning was lange tijd om te snijden en er werd fanatiek gespeeld aan de verschillende tafels. Uiteindelijk ging tafel vijf er met de prijzen vandoor. De prijs dit jaar was een taart en daar werd met met volle teugen van genoten.

1

 

 

1

Tropische omstandigheden tijdens de SCVW Pubquiz

# # #
 
THEMAMIDDAG: 'VAKANTIE'

Vandaag (dinsdag) was het thema van de themamiddag 'vakantie'. De weersomstandigheden waren natuurlijk fantastisch en daarom waren een aantal spellen hier op afgestemd. Ook waren er meer drinkposten ingericht, zodat de kinderen wel genoeg drinken kregen. De kinderen moesten een hindernisbaan over, raden wat er in de koffers zat, maar misschien het leukste van de middag was het eindspel. De ouders/verzorgers zullen waarschijnlijk minder blij zijn met het eindspel, want de kinderen kwamen allemaal nat weer thuis. Dit kwam door de glijbaan die was gemaakt naast Het Anker. Niet alleen de deelnemende kinderen vonden dit fantastisch, maar ook meerdere Vakantiewekers voelden zich weer even kind. Het was kortom weer een geslaagde middag.

1

Onder tropische omstandigheden waterpret bij Het Anker.

# # #
 
FIETS & KANOTOCHT

De fiets- en kanotocht stond maandagavond op het programma. De weersomstandigheden waren erg goed en dat zorgde dan ook voor een hoge opkomst. We hebben kunnen genieten van een mooie ondergaande zon. Er waren ca.140 fietsers en zo’n 60 kanoërs. Zij gingen in Godlinze in het water en voeren richting Oosterwijtwerd waar ook de pauzeplek voor de fietsers was geinstalleerd bij Eetcafé De Boerderij. Na de pauze moesten ze nog een klein stukje varen richting Leermens. Fietsers hadden een route die leidde via pittoreske Groningse dorpjes richting Oosterwijtwerd. Wellicht heeft u iets meer kilometers gemaakt dan vooraf de bedoeling was, maar ach, is dat niet de essentie van het fietsen?

 

1

 

 

1

 

Bij Eetcafé De Boerderij in Oosterwijtwerd kwamen de fietsers en kanovaarders bijeen voor 'koffie en kouk'.

 

# # #
 
VAKANTIEWEEK KERKDIENST

Zondagochtend om 11:00 uur begon de kerkdienst van de Vakantieweek. Dit jaar was het thema ‘samen delen’ en daar kwamen ca. 300 mensen op af. Ds. Schimmel uit Spijk leidde de dienst die vooral in het teken stond van de kinderen. Een aantal kinderen kreeg tijdens de dienst ook een taak. Zo lazen een aantal kinderen een gedicht en gebed voor en mochten ze pepermuntjes uitdelen aan de bezoekers van de kerkdienst. Dit liet zien dat kinderen ook iets te bieden hebben aan volwassenen. Dit werd nog eens bevestigd doordat de vakantiewekers met kinderen langs alle tachtigplussers gingen in Uithuizermeeden. Zij werden met veel plezier onthaalt. De oudere mensen waren erg blij met deze bezoekjes. Dit lieten zij blijken door chocolaatjes en snoepjes aan de kinderen te geven. Ook maakte het SCVW-koor dit jaar weer deel uit van de dienst. Wij brachten tijdens de dienst vijf liedjes ten gehore.

 

1

Het 'groot' SCVW koor tijdens de kerkdienst.

 

# # #
 
SARENA SOLARI OPENT 43ste VAKANTIEWEEK

Was het vorig jaar nog de burgemeester die de Vakantieweek opende, dit jaar iemand die landelijk bekend is geworden door het succesvolle TV programma "Heel Holland Bakt". In 2015 won zij de prijs als 'beste zelfbakker van Nederland', Sarena Solari.

De openingsceremonie bestond uit het hijsen van de SCVW vlag.

 

1

De openingsceremonie in beeld. Voorzitter Robert Smit en Sarena Solari hijsen de SCVW vlag.

# # #

 
"HEEL MEIJ BAKT"

Op het Johan van Veenplein was het vanaf 9.00 uur gezellig druk. Veel inwoners van Uithuizermeeden hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om ook dit jaar gezamenlijk te ontbijten in het centrum van het dorp. Als extra stimulans was er een wedstrijd, gelijkend op het succes van "Heel Holland Bakt", uitgeschreven. Het was de organisatie dan ook gelukt om de winnares van 2015, Sarena Solari, naar Uithuizermeeden te halen om samen met andere juryleden de inbreng van de Meijster baksels te beoordelen.

Hieronder enkele foto's van het Meijster Ontbijt en de winnaars van de Meijster inbreng van "Heel Meij bakt"

 

1

Meijsters in de rij voor het ontbijt.

 

1

Jury beoordeeld één van de acht inbrengen. Met van links naar rechts : Moniek Verstraete, Alie Knol en Sarena Solari.

 

1

UItreiking van de prijzen door de jury. Winnaar was Janny Luteijn.

 

 

1

Meijsters aan het ontbijt midden in het dorp.

 

# # #
 
OUDE FOTO'S ONLINE

In de zomerperiode van 2017 enkele foto's van de Oranjebuurt. Gefaseerd zal de Oranjebuurt een metamorfose ondergaan. Hieronder fase 2: De bovenste foto is een gezicht op de Wilhelminastraat vanaf de Pr. Beatrixstraat ca. de jaren '60 van de vorige eeuw. De middelste foto is van 2016. Aan één zijde van de straat zijn de woningen reeds verlaten en wachten op sloop. De onderste foto is gemaakt in de winter van 2016-2017. Fase 2 (van 6) is in werking gezet. De woningen worden gesloopt. Het wachten is nu op de bouw van nieuwe woningen naar verwachting medio 2018.

 

1

Wilhelminastraat jaren '60 (foto: Beeldbank Groningen)

 

1

2016

 

1

Winter 2016-2017

 

 
ZONDAGSBRIEF

Iedere zondagmorgen is een zondagsbrief bij de ingang van de kerkzaal beschikbaar. De brief bevat gegevens over de kerkdienst en andere actuele informatie.

De zondagsbrief is een officiële publicatie van de kerkenraad. Mededelingen van de kerkenraad worden niet vanaf de kansel gedaan maar door publicatie in de zondagsbrief.

 Vermelding van zieke gemeenteleden of andere mededelingen onder het motto ''meeleven met elkaar'' dient via het pastoraal team geregeld te worden.

De omvang van de zondagsbrief is beperkt tot één dubbelzijdig bedrukt vel A4-papier. De inhoud is daarom beperkt tot korte en zakelijke mededelingen.

 Inleveren Kopij

mailadres: zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur !!

U kunt de zondagsbrief ook via deze site inzien. Klik op zondagsbrief of ga naar HOME pagina alwaar u via de link zondagsbrief alle "zondagsbrieven", gerangschikt op datum, ziet staan.  

 

 
"MIJN GEBED"

Begin jaren '70 had DC Lewis een grote hit met "Mijn Gebed". Karina Oosterhuis maakte een nieuwe compilatie nu gebaseerd op onze eigen kerken.

Klik HIER om te genieten van de prachtige beelden met aan het orgel Feike Asma

 

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |