1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NIEUWS

 

 
VOORAANKONDIGING

Anders dan wat er in Samenspraak staat, zal de dienst van 29 september een tentdienst worden op het Johan van Veenplein. Aanvang: 11.00 uur. In deze dienst gaat voor ds. Leon van den Broeke.

De band Reveal zal zijn medewerking verlenen aan de dienst.

 


1

Tentdienst Eemsmondweek 2016

(foto archief redactie)

# # #
 
EXCURSIE NAAR VOEDSELBANK WINSUM

Op zaterdag 28 september organiseerd de PG Uithuizen een excursie naar de voedselbank in Winsum. Om 15.00 start de rondleiding door dhr. Roffel. Hij geeft een lezing over het werk van de voedselbank en daarna volgt een rondleiding.

Het doel van de voedselbank is verlichting te brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan door hen met daad te laten merken dat ze niet worden vergeten. Het bieden van noodhulp voor bepaalde tijd in geval van (verborgen) armoede.

Vertrek vanaf de parkeerplaats 'De Kandelaar' om 14.30 uur.

Namend de organisatie Vorming & Toerusting Uithuizen.

 

 

 

# # #
 
STARTZONDAG éen goed verhaal'

--over Ruth en Naomi--

1

 

1

 

1

--Ruth op het land van Boaz--

 

1

 

# # #
 
BOLCHRYSANTENACTIE 2019

Ondanks het zeer slechte weer heeft de bolchrysanten actie op vrijdagavond een mooi eindresultaat opgebracht. Alle 550 bolchrysanten zijn verkocht en de opbrengst was: € 1427,63.

 

1

Foto: archief redactie

# # #
 

STICHTING ARP SCHNITGERORGEL

UITHUIZEN

Op 14 september is er een presentatieconcert van de Dubbel CD Noord Duitse barok.

Met werken van Sweelinck, Strunck, Morhard,

Buxtehude en Vivaldi door organist Manuel Tomadin (Italië)

in de Jacobikerk te Uithuizen om 16.30 uur, 

 

Entree € 10,-

www.arpschnitherorgeluithuizen.nl

 

1

# # #
 
ROMMELMARKT CHEQUES UITGEREIKT

Het bestuur van de Meijster PKN Rommelmarkt heeft zaterdagmorgen, tijdens het 'meijster ontbijt van de Vakantieweek', de cheques van 2019 uitgereikt aan de vertegenwoordigers van Stichting Aula Uithuizermeeden en de Vakantieweek Uithuizermeeden. Namens St. Aula ontving Piet van der Molen een cheque ter waarde van € 1365,00, Anne-Wil Oosterhuis mocht namens de Vakantieweek een cheque met eenzelfde bedrag in ontvangst nemen.

 

1

(vlnr) Piet van der Molen (St. Aula), Geertje Hoogterp (Rommelmarkt), Anne-Wil Oosterhuis (Vakantieweek), Leon van Dijk (Rommelmarkt) en Jan Willem Dijksterhuis (Rommelmarkt)

 

# # #
 
VAKANTIEWEEK GEOPEND DOOR TEUN JUK

Hij kwam er speciaal voor terug en reisde al in alle vroegte vanaf zijn huidige woonplaats Hattem naar de plaats waar hij zijn jeugd door bracht...Uithuizermeeden. In de grote zaal in Het Anker mocht hij de 45ste editie van de Vakantieweek openen. Vanwege ongunstige weersomstandigheden werd deze handeling (en het dorpsontbijt) in Het Anker gehouden. De huidige voorzitster, Anne-Wil Oosterhuis, memoreerde in haar openingswoord al dat de weeromstandigheden bij een 'jubilieum van de Vakantieweek' meestal geen succes was...ook bij de 40ste edite was het slecht weer.

In zijn openingswoord memoreerde Teun Juk naar de beginperiode van de Vakantieweek. Een tijd waarin het woord 'mobiel' nog alleen duide op 'mobiel zijn'....meestal de fiets of de auto. "Van een mobieltje en internet hadden we nog nooit gehoord, wij deden alles op papier en het eerste programmaboekje was niet meer dan een 'stencil'..zo noemden we dat".

"Een tijd ook 'dat wij een week lang Het Anker even geheel op zijn kop gingen zetten' en dat was toch wel even wennen voor de koster destijds...u moet weten dat Het Anker net 2 jaar oud was"

Na 45 jaar in huis te hebben bewaard overhandigde Teun 'zijn CVW shirt' aan Anne-Wil Oosterhuis om 'net als de andere shirts ingelijst te worden' om een plaatsje te krijgen in de ''galerij" van de Vakantieweek. "Hij past mij toch al niet meer".

Aansluitend mocht Teun Juk de nieuwe Vakantieweekvlag hijsen.

 

1

Teun Juk in Het Anker

 

# # #
 
VAKANTIEWEEK KERKDIENST

De boerderij van Peter Ubbens aan de Havenweg was op zondagmorgen 18 augustus de locatie waar de Vakantieweek kerkdienst werd gehouden. Medewerking werd verleend door Ds. Doekle de Boer, band 'Reveal' het Vakantieweekkoor en, als verrassing voor iedereen, een ad hoc koor van oud Vakantieweekmedewerkers (toen nog CVWérs geheten).

De dienst werd bezocht door circa 500 mensen.

 

1

 

1

 

 

# # #
 

DORPSONTBIJT VANWEGE HET WEER

IN HET ANKER

-- impressie van het dorpsontbijt in Het Anker--

 

1

 

 

# # #
 
LANGE KINDERNEVENDIENST 4 AUG. JL.

Een lied voor de reis naar Jeruzalem, psalm 121
Het is zomervakantie! We komen samen met de kinderen van de kindernevendienst om te luisteren naar een verhaal uit de bijbel en om het samen fijn te hebben.
Jesse steekt de kaars aan, wat nog best een beetje spannend is….We bidden samen of God met ons mee wil gaan, waar we ook zijn.
Vandaag staat psalm 121 centraal. Vroeger reisden mensen over het algemeen niet voor hun plezier en een reis was vol gevaar. Bij het reizen past een pelgrimslied waarin gevraagd wordt om bescherming bij gevaar. De dichter van deze psalm kijkt vol vertrouwen omhoog naar de bergen. Bergen zijn in de Bijbel plekken waar je God kunt ontmoeten. Hij weet dat God je beschermt, altijd. In de psalm lezen we dat God nooit slaapt. De kinderen denken dit ook. God gaat dag en nacht met je mee. ‘Maar hoe moet dat dan als ik naar Amerika ga op vakantie?’ vraagt iemand. Ook daar is God, de hemel is heel groot. God is overal. Hij is bij je, waar je ook bent.
Met hulp van een luciferstokje, een touwtje en een spijker proberen we de kinderen te laten zien, dat God ons beschermt. Een lucifer kunnen we door midden breken. Wij mensen zijn als het luciferstokje. Er gebeuren soms nare dingen, alsof er iets kapot gaat. Nu binden we de lucifer aan de spijker met het touwtje. Kun je nu de lucifer breken? Nee, dit lukt niet. De spijker is God. Hij beschermt je tegen gevaar als je dicht bij hem bent.
We luisteren naar een verhaal over Joas en zijn vader en moeder. Zij zijn pelgrims en zijn op weg naar Jeruzalem, naar de tempel, waar ze een hele week lang het paasfeest zullen vieren. Joas is bang dat God in slaap valt als het donker wordt. De vader van Joas kan hem geruststellen. God is altijd bij ons, waar we ook zijn. Dag en nacht. Er is een mooie plaat bij het verhaal.
Na het verhaal drinken we iets en nemen we een lekkere wafel met slagroom. We horen psalm 121 ‘Een lied voor de reis naar Jeruzalem’, zoals hij staat geschreven in de bijbel.
Met wasco maken we een mooi berglandschap of een strand/ zee landschap. Hierbij maken we het hele papier vol, er mag geen wit stukje meer zichtbaar zijn. Als we dit gedaan hebben spuiten we met een plantenspuit over het papier. Wat gebeurt er nu? Niks! Vetkrijt is gemaakt van wax. Wax is een stof die je niet kunt zien, maar die je tekening wel beschermt als hij nat wordt gemaakt. Zo is het ook met God; hij beschermt je, ook al zie je hem niet.
Voor we naar de kerk gaan en de zegen ontvangen, spelen we een spelletje. 1 heeft een blinddoek om en de ander begeleidt de geblinddoekte door een parcours. (over een stoel, langs pionnen, onder een pilaar etc.) God beschermt ons, maar we beschermen ook elkaar tegen obstakels.
Het was fijn om samen te zijn! 
Hartelijke groet, Bettie, Sander en Mandy namens de kindernevendienst

1

 

1

# # #
 
VAKANTIEWEEK 2019

Nu de zomervakantie is begonnen kijken we al weer vooruit naar de Vakantieweek. De 45ste editie wordt gehouden van zaterdag 17 t/m vrijdag 23 augustus. Het programma zal ook via deze website bekend worden gemaakt.

 

1

Bij de ingangen van het dorp staan de nieuwe borden!

 

# # #
 
ZOMERSE FOTO

 

1

 

# # #
 
EXTRA FOTO'S BBQ VAN ZONDAG 16 JUNI JL.

 

Klik HIER voor link naar foto pagina.

 

# # #
 
ROMMELMARKT SUCCESVOL VERLOPEN

-- IMPRESSIE VAN DE ROMMELMARKT --

Bruto opbrengst 2019: € 7630,62

 

1

Afdeling antiek.

 

1

Deze fraaie klok gaat naar Rottum.

# # #
 
BBQ IN TUIN GASTHUISTER VOORWERK

-- IMPRESSIE VAN DE BARBEQUE VAN ZONDAG 16 JUNI JL. --

1

 

1

 

1

 

# # #
 
OPHAALDAG ROMMELMARKT

Onder slechte weersomstandigheden waren de verschillenden teams op zaterdagmorgen 15 juni weer pad gegaan om alle spullen voor de rommelmarkt weer op te halen. Het was dan ook geen 'pretje' om in de regen langs de deuren te gaan.......Maar tegen de middag was de schuur van boerderij Ubbens aan het Oranjeplein wel weer goed gevuld!

 

1 1

 

1

Ophaaldienst in de regen....aan de Langelandsterweg.

 

# # #
 
PINKSTEREN

Het mag ondertussen een traditie genoemd worden met Pinksteren, het vrijlaten van duiven vanaf het voorplein van Het Anker. Ook dit jaar weer liet Chantal van der Molen, onder grote belangstelling, de duiven los.

 

1

 

# # #
 

LANGE KINDERNEVENDIENST VAN

ZONDAG 2 JUNI

Afgelopen zondag 2 juni hadden wij weer lange kindernevendienst.
Thema was Gehaat vanwege Jezus.

Wat doen mensen als ze niet naar elkaar luisteren? Dan zeggen ze gemene dingen tegen elkaar en stoppen hun vingers  in de oren om maar niet te luisteren. Ze willen dat de ander ophoud..
Zo ook in het verhaal van vandaag Jezus legt uit dat hij ook vaak is uitgescholden , hem links laten liggen en hem doden. Jezus is gestorven aan het kruis. Als de disciplen gaan vertellen over Jezus , als Gods geest is gekomen , zullen er mensen zijn die ook in Jezus gaan geloven . Dat is fijn en mooi. Jezus waarschuwt dat andere mensen  zullen zeggen : ik wil niet naar jullie luisteren. En zullen gemene dingen doen, schelden en pijn doen.  Toch moet je laten zien en horen dat je vanJezus houdt. Wees goed voor alle mensen.

Na het verhaal hebben we wat gegeten en gedronken en zijn we bezig gegaan met klei . Maak een symbool van klei dat te maken heeft met het geloof. De 1 had een hart gemaakt en de ander een vis, juist de ander weer een kruis. Deze mochten ze versieren met kraaltjes.

Tussendoor nog een spel gedaan  over 10 goede doelen en dat je zelf een keuze mag maken wat voor jou belangrijk was. Zo kon je dus zien wat voor de een belangrijk is voor de ander totaal niet maar dat je ieder in zijn eigen waarde moet laten.

Zo zijn wij ook, verschillend in ons geloof , maar samen zijn we wel 1 kerk.

M vr gr leiding vd kindernevendienst

 

# # #
 
OUDE FOTO'S ONLINE

1

Bovenstaande foto (afkomstig uit het archief van Teun Juk) laat een herkenbare beeld zien van de Stationstraat. Een brede straat t.o.v. de huidige stationstraat. Links zien we de NS werkschuur die in de jaren '80 is afgebroken.

Vanuit de Projectgroep Visieplan Uithuizermeeden worden in 2018 plannen gemaakt om het terrein opnieuw in te richten en wellicht dat oude elementen weer zichtbaar worden.

 

 

 
ZONDAGSBRIEF

Iedere zondagmorgen is een zondagsbrief bij de ingang van de kerkzaal beschikbaar. De brief bevat gegevens over de kerkdienst en andere actuele informatie.

De zondagsbrief is een officiële publicatie van de kerkenraad. Mededelingen van de kerkenraad worden niet vanaf de kansel gedaan maar door publicatie in de zondagsbrief.

 Vermelding van zieke gemeenteleden of andere mededelingen onder het motto ''meeleven met elkaar'' dient via het pastoraal team geregeld te worden.

De omvang van de zondagsbrief is beperkt tot één dubbelzijdig bedrukt vel A4-papier. De inhoud is daarom beperkt tot korte en zakelijke mededelingen.

 Inleveren Kopij

mailadres: zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur !!

U kunt de zondagsbrief ook via deze site inzien. Klik op zondagsbrief of ga naar HOME pagina alwaar u via de link zondagsbrief alle "zondagsbrieven", gerangschikt op datum, ziet staan.  

 

 
"MIJN GEBED"

Begin jaren '70 had DC Lewis een grote hit met "Mijn Gebed". Karina Oosterhuis maakte een nieuwe compilatie nu gebaseerd op onze eigen kerken.

Klik HIER om te genieten van de prachtige beelden met aan het orgel Feike Asma

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |