1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NIEUWS

 
VRIJHEIDSDIENST ZONDAG 6 MEI

 

1

 

Aanvang 9.30 uur

 

Het Anker

 

mmv. Brassband Emmanuel,

organist Ties Molenhuis

en

Stichting War Child.

 

Klik HIER voor meer informatie.

 

# # #
 

CD VINCENT VAN LAAR

HINSZORGEL MARIAKERK

Vincent van Laar presenteert de orgels van Meeden en Uithuizermeeden die recent zijn gerestaureerd. Op de CD staan werken van Johann Jakob Froberger, J.S. Bach, Carl Michael Meineke, Wilhelm Grundmann, Julius Katterfeldt, Andreas Sabelon, Johann Peter Kellner en Johann Ludwig Krebs. Een aantal werken zijn voor het eerst op CD vastgelegd.

De CD is te bestellen via de website van Stichting Groninger Orgelland.

 

1

 

# # #
 
PAASONTBIJT

Op Paasmorgen kwamen ca. 130 gemeenteleden (en oud gemeenteleden) bijeen voor een gezamenlijk Paasontbijt in het Honk.

Enkele impressies.

Zondag 1 April was de vierde editie van het paasontbijt, georganiseerd door de groep van Choice. Wij vonden het weer een zeer geslaagd ontbijt. Er was voldoende te eten zoals luxe broden waaronder suikerbrood en krentenbrood, ook waren er zelf gemaakte lekkernijen die erg in trek waren bijvoorbeeld de heerlijke puddingbroodjes of de scones. Ook dit jaar was er weer iets te doen voor de kinderen, ze mochten chocolade eieren zoeken. Daarna mochten ze de eieren natuurlijk ook opeten en die gingen er natuurlijk wel in. Al met al was het weer een gezellige morgen met zijn allen. Na het paasontbijt volgde natuurlijk nog de kerkdienst. Tijdens de preek was er voor de kinderen van de kindernevendienst ook nog iets te doen. Ze kregen allemaal een papieren hart      om in te kleuren. De jongeren van Choice zaten niet de hele dienst in de kerk. Ze gingen naar hun eigen ruimte om even na te praten over het ontbijt, en om natuurlijk zelf nog wat te eten. Hierna gingen ze een bijbel quiz doen. Die quiz ging ze niet al te makkelijk af, maar toch hadden ze redelijk veel goed.

Kirsten Brouwer

 

 

1

1

1

# # #
 
PAASPROJECT "DE NIEUWE SCHEPPING"

--- zondag 1 april / Pasen: 'Leven in Gods licht'' ---

Bij dit huisje zijn de luikjes en de deur nog dicht, het is er donker. Er kan geen licht naar binnen of naar buiten. Het graf van Jezus is ook donker en gesloten. Afgesloten voor het leven. Maar dat blijft niet zo. Het graf gaat open want Jezus leeft! God zelf verbreekt de stilte en roept Hem tot het leven. Het licht breekt door! Open de ramen en deuren. We mogen leven in zijn Licht. Laat het naar binnen en naar buiten stromen in onze huizen, geef het door en straal het uit dat Jezus Leeft!

 

 

1

 

# # #
 
PAASPROJECT "DE NIEUWE SCHEPPING"

--- zondag 25 maart / Palmzondag: 'Geen gewone Koning' ---

 

Jezus trekt Jeruzalem binnen. De mensen zien in Hem de langverwachte Koning. Ze zwaaien tijdens de intocht als eerbetoon met palmtakken. Wat zouden de mensen Hem graag een kroon geven, ze verlangen naar een goede Koning hier op aarde. Toch gaat Jezus nog niet voor de kroon. Hij gaat voor dienstbaarheid, Hij gehoorzaamt zijn Vader en gaat de weg van het graan. Gods opdracht geldt voor de hele aarde. Die opdracht ontpopt zich als een prachtige vlinder, ontkiemt als het graan en groeit hier naar Gods reddende plan. En die kroon laat ons alvast uitzien naar het nieuwe Koningschap!

 

1

 

 

# # #
 
UITREIKING ROMMELMARKT CHEQUES 2017

Op maandag 19 maart heeft de Meijster PKN Rommelmarkt cheques uitgereikt aan twee lokale doelen, te weten: de “Beweegtuin” bij de Mieden en Stichting Beach Event. Beide organisaties zetten zich in voor de leefbaarheid van Uithuizermeeden en maken deel uit van het culturele bindweefsel van het dorp. Dit wil het Rommelmarktbestuur graag ondersteunen, middels een financiële bijdrage.

De “actieve” tuin nadert zijn voltooiing en zal nog voor de zomer officieel geopend worden. Het doel is om o.a. ouderen (meer) in beweging te krijgen én te houden. Maar ook de gezonde buitenlucht en het sociale aspect is belangrijk. Het moet een ontmoetingsplek worden voor jong en oud.

Stichting Beach-Event heeft als doel om evenementen voor verschillende leeftijdscategorieën te organiseren. Jaarlijks organiseren zij een strandfestijn op het Johan van Veenplein met sport en muziek. Dit jaar bestaat de stichting tien jaar, een jubileum die niet ongemerkt voorbij zal gaan.

Beide organisaties hebben een cheque ontvangen van ruim veertienhonderd Euro.

 

1 

Op de foto ontvangen Truus van Houten (Beweegtuin) en Jan Willem Dijksterhuis (Beach Event) de cheque uit handen van Geertje Pijper en Leon van Dijk (Meijster PKN Rommelmarkt).

 

 

# # #
 
PAASPROJECT "DE NIEUWE SCHEPPING"

Zondag 17 maart: "Geven brengt leven "

Ik heb hier een zakje zaad. Als ik de zaadjes in het zakje laat en er niets mee doe komt er niets nieuws. De zaadjes blijven zoals ze zijn, je hebt er verder niets aan. Pas als het zaad in de aarde gestopt word zal het opbrengst geven. Het zaad lijkt dood te gaan in de grond, maar het komt juist tot leven door de aarde, de zon, het water en het licht. Zo is het ook met Jezus, door zijn sterven komt er nieuw leven. Wat er met Hem gebeurt is heel verdrietig, maar wat een geschenk geeft God ons hiermee. Zijn sterven brengt ons leven voor altijd!

 

1

 

# # #
 
KINDERNEVENDIENST - OP WEG NAAR PASEN

--- zondag 4 maart in Bommelhoes ---

We kwamen vanmorgen samen in het Bommelhoes. Na het maken van enkele kaarten, namen we plaats op de banken. We zamelden geld in voor Stichting Jarige Job. We hebben al een mooi bedrag bij elkaar om kinderen die geen verjaardag kunnen vieren een cadeaudoos te kunnen geven. Jesse stak de kaars aan. Naast de kaars lag een motblik en veger. Wat doe je daar mee? Rommel opruimen, schoonvegen. In de kerk kom je om tot rust te komen, te bidden, te zingen en te luisteren naar de verhalen uit de bijbel. Wat zou er gebeuren als de kerk niet meer een mooie, fijne, rustige plaats is? Dat het bijvoorbeeld volstaat met dingen die je kunt kopen en dat het heel druk is door alle mensen die komen om te kopen. Vroeger, in de tijd van de Here Jezus, was er de tempel. In de tempel kon je komen  als je extra dicht bij God wilde zijn.
In het verhaal van vandaag horen we dat Jezus heel boos wordt wanneer hij bij de tempel komt waar heel veel mensen, dieren en lawaai is. Jezus jaagt iedereen uit de tempel. ‘God houdt zoveel van alle mensen dat Hij dicht bij hen wil wonen, Hij verdient een mooie, bijzondere en belangrijke plaats’, zegt Jezus.
Houden wij ons huis ook schoon voor God? Met ‘ons huis’ kunnen we ook zeggen: ‘ons hart’. Hoe kunnen we dat schoon houden? Door geen ruzie te maken, woede te hebben, jaloers te zijn, boos te worden etc.
We versieren allemaal een kleine afvalbakje. In het afvalbakje stoppen we alles wat rommel maakt in ons hoofd en in ons hart. Dit tekenen en schrijven we op kleine papiertjes.  Door weg te doen wat niet goed is, kan God je helpen en kun jij hem volgen. De versierde afvalbakjes nemen we mee naar de kerk om daar aan de gemeente te vertellen over deze zondag. We kijken naar de projectverbeelding, laten onze afvalbakjes zien en vertellen hierbij: ‘Maak ruimte en laat je hart een plaats zijn voor God om te wonen´.  

 

1

1

# # #
 

VOORAANKONDIGING GEZAMENLIJKE

"SCHUURDIENST" IN JUNI

Op zondag 10 juni wordt door de protestantse gemeenten in Uithuizen, Uithuizermeeden en Roodeschool een gezamenlijke dienst georganiseerd. Deze ochtenddienst zal gehouden worden in een schuur van de familie Klijn aan de Hefswalsterweg in Uithuizermeeden.
De commissie, gevormd uit de drie kerken, is druk bezig met de voorbereiding en zal op een later tijdstip meer informatie geven en wellicht een oproep doen voor hand en span diensten.
Wel nu alvast een oproep aan muzikanten: de liederen in de dienst zullen worden begeleid door het combo uit Uithuizen. Er wordt aanvulling/versterking (instrument maakt niet uit) gezocht voor de dienst op 10 juni. Je kunt je opgeven bij Piet Geert Nicolay: pgnicolay@outlook.com

 

 

# # #
 
VERSLAG VAN CHOICE ! - ZONDAG 4 MAART

40 dagentijd was het thema van de Choice! dienst van zondag 4 maart.

Na het welkom heten en de mededelingen van de zondagsbrief hebben we de kaars aangestoken en was het tijd voor het opwarmertje.

Op een vel papier was het getal 40 geschreven, de jeugd kon op post its een associatie met het getal 40 schrijven. Dat bleek nog niet zo makkelijk. Uiteindelijk kwamen er een paar dingen naar voren die met bijna 40 te maken hadden, bijvb mijn ouders zijn bijna 40.
Het getal 40 heeft in de bijbel een best belangrijke rol, het is het getal van de beproeving. De zondvloed duurde 40 dagen en nachten, Mozes werd 40 jaar in de woestijn beproefd, Ninevé kreeg 40 dagen uitstel om zich te bekeren… enz enz

Na het onderzoeken van het getal 40 werd er naar muziek geluisterd van Rend Collective, het lied ‘movements’.

lees meer, klik HIER.

 

# # #
 

ROMMELMARKT 2018

-- VOORAANKONDIGING --

In 2018 wordt de rommelmarkt gehouden op zaterdag 30 juni. Een week eerder, zaterdag 23 juni, staat de ophaaldag gepland.

Locatie 2018:boerderij Ubbens aan de Havenweg.

 

U kunt zich nu al aanmelden als vrijwilliger. Dat kan via Jan Willem Dijksterhuis: mail: janwillemdijksterhuis@hotmail.com.

Maar u kunt zich natuurlijk ook aanmelden bij één van de andere leden van het bestuur.

 

Het bestuur bestaat uit:

Geert Hoogterp

Sinie Wieringa

Jan Kooi (sabbatical)

Jack Dijkstra

Anneke Lammers

Jan Willem Dijksterhuis

 

1

Boerderij Ubbens Havenweg, locatie rommelmarkt 2018.

# # #
OUDE FOTO'S ONLINE

1

Bovenstaande foto (afkomstig uit het archief van Teun Juk) laat een herkenbare beeld zien van de Stationstraat. Een brede straat t.o.v. de huidige stationstraat. Links zien we de NS werkschuur die in de jaren '80 is afgebroken.

Vanuit de Projectgroep Visieplan Uithuizermeeden worden in 2018 plannen gemaakt om het terrein opnieuw in te richten en wellicht dat oude elementen weer zichtbaar worden.

 

 

 
ZONDAGSBRIEF

Iedere zondagmorgen is een zondagsbrief bij de ingang van de kerkzaal beschikbaar. De brief bevat gegevens over de kerkdienst en andere actuele informatie.

De zondagsbrief is een officiële publicatie van de kerkenraad. Mededelingen van de kerkenraad worden niet vanaf de kansel gedaan maar door publicatie in de zondagsbrief.

 Vermelding van zieke gemeenteleden of andere mededelingen onder het motto ''meeleven met elkaar'' dient via het pastoraal team geregeld te worden.

De omvang van de zondagsbrief is beperkt tot één dubbelzijdig bedrukt vel A4-papier. De inhoud is daarom beperkt tot korte en zakelijke mededelingen.

 Inleveren Kopij

mailadres: zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur !!

U kunt de zondagsbrief ook via deze site inzien. Klik op zondagsbrief of ga naar HOME pagina alwaar u via de link zondagsbrief alle "zondagsbrieven", gerangschikt op datum, ziet staan.  

 

 
"MIJN GEBED"

Begin jaren '70 had DC Lewis een grote hit met "Mijn Gebed". Karina Oosterhuis maakte een nieuwe compilatie nu gebaseerd op onze eigen kerken.

Klik HIER om te genieten van de prachtige beelden met aan het orgel Feike Asma

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |