1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

  

Nieuws uit de gemeente

 

CONCERT PIETER PILON OP HEMELVAARTSDAG

 

1

Na afloop van het concert ontvangt Pieter Pilon bloemen van mevr. Brontsema.

 

Veel orgelliefhebbers waren dan ook op Hemelvaartsavond naar de Mariakerk gekomen om te genieten van prachtige muziekstukken van ondermeer Mendelssohn Bartholdy, Dietrich Buxtehude, Johan Sebastiaan Bach en Max Reger.

De organisatie, Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden, kon ook deze keer weer terug kijken op een geslaagde avond. Het laatste concert van 2017 staat gepland op zaterdagavond 2 oktober. Dan komt Minne Veldman naar Uithuizermeeden voor een concert op het Hinszorgel.

 

---------------------------------------------------------------------
 
CHOICE VAN ZONDAG 7 MEI

7 mei hadden we als onderwerp “Hemelvaart”. Na het aansteken van de kaars, hebben we in gebed gevraagd voor God zijn aanwezigheid. Na een rondje “hoe gaat het met je?” Zijn we van start gegaan met het filmpje over Jezus zijn Hemelvaart 2000 jaar geleden. Door de beelden komt het verhaal beter tot leven. Al blijft het een groot wonder, Hemelvaart. Het lied 'Bouw uw koninkrijk, vul Uw kerk met vuur' hebben we samen beluisterd en gekeken.


https://www.youtube.com/watch?v=k9OrZfUW9pI


Kun je vieren dat iemand wegs? 

https://www.youtube.com/watch?v=q-2oAiU874w


Jezus heeft geen boeken achtergelaten, geen videoboodschappen, geen persoonlijk eigendommen die we nog kunnen vereren.Nogal een gevaarlijk zet, zou je denken. Jezus nam het risico om te worden vergeten. Jezus heeft dit gevaar doorzien en zette een geheim wapen in. Hij kon op aarde namelijk maar op één plek tegelijk zijn. Hij was in Jeruzalem, of in Nazareth, nooit op meerdere plaatsen tegelijk. Maar dan, tien dagen na zijn vertrek, met Pinksteren, komt zijn opvolger: de Geest van God. Dezelfde Geest die eerder Jezus al vulde met liefde, medelijden, wijsheid en moed. Maar nu die vertrokken is, breekt hij uit Jezus los en verspreidt ie zich over de aarde. Hij brengt Jezus' levenshouding over op andere mensen. Hij infiltreert in hen. Het DNA van Jezus komt ineens overal.
Hierna werd het lied 'de wind steekt op'

gespeeld.

 https://www.youtube.com/watch?v=3Nqdl3oCX4I


Uit de bijbel in gewone taal lazen we Joh.14 vers 15 t/m 30. De Vader zal de Heilige Geest sturen. De leerlingen moeten moed houden. Jezus bereidt zijn discipelen er op voor dat er een tijd komt dat hij niet meer onder de mensen zal zijn. Vervolgens hebben we geluisterd naar het lied “lopen op het water “. Uit Openbaring 1:7 hebben we nog samen gelezen. Jezus zal op de wolken uit de Hemel terug komen. Iedereen zal hem zien.
Als afsluiting werd 'het lied van de zegen kroon' en 'ik wens jou' gespeeld.

 https://www.youtube.com/watch?v=4siGb2Y408M https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU


God hebben we gedankt voor deze mooie morgen.

 

---------------------------------------------------------------------
 
BEVRIJDINGSCONCERT SDG ZEER GESLAAGD!

 

KLIK OP ONDERSTAANDE AFBEELDING VOOR VERSLAG

 

1

 

 

---------------------------------------------------------------------
 
PAASCONCERT ST. AVONDMUZIEK

Stichting Avondmuziek Uithuizermeeden heeft afgelopen Paasmaandagavond het eerste concert in 2017 gegeven. Vincent van Laar (1963) kwam naar Uithuizermeeden om een gevarieerd programma te spelen op het beroemde Hinzsorgel in de Mariakerk. Veel liefhebbers van orgelmuziek waren getuige van prachtige muziekstukken van ondermeer Justinus Heinrich Knecht, Domenico Scarlatti, Johann Nikolaus Hanff, Georg Böh, en Johan Sebastiaan Bach. In het repertoire werd tevens rekening gehouden met het feit dat het dit jaar 500 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg spijkerde (begin Reformatie) en de Paastijd.

Het volgende concert is op 25 mei (Hemelvaartsdag) door Pieter Pilon.

1

Na afloop ontvangt Vincent van Laar bloemen namens de organisatie van

mevr. Brontsema

----------------------------------------------------------------------
 
PASEN

1

Dit symbolische bloemstuk laat zien dat het Pasen is.
We kijken eigenlijk naar het geopende graf en het omvergehaalde kruishout.
De basis is het ruwe hout van het kruis waaraan Christus voor ons stierf. Daarop staat het lege graf met de weggerolde steen. Dit is verbeeld door 2 ringen/cirkels.  Deze kun je ook symbolisch zien als trouwringen: ook die hebben geen begin en geen eind en daar kun je de eeuwigheid bij bedenken. Zo is ook Christus tot in Eeuwigheid voor ons opgestaan!    Om die cirkels is Hedera, klimop ranken geweven. Dat laat Gods trouw met ons zien. Maar er zijn ook doeken gewikkeld rondom deze kransen. Immers: Jezus was ook in doeken gewonden toen hij in het graf werd gelegd.
Ook staan er rozen in het bloemstuk, dat weerspiegeld Gods liefde voor ons.

 

1

 

1 1

1

 

 

1 1

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
 
PAASONTBIJT

Een groot aantal gemeenteleden (opgave 129) kwamen in alle vroegte op Paasmorgen naar Het Anker voor de traditionele 'Paasontbijt"georganiseerd door de jongeren van Choice!. In een sfeervol ingerichte 'Honk en podium' konden de aanwezig genieten van heerlijke broodjes, eieren, koffie, thee en melk.

 

1

 

1 1

 

 
HET IS "VIJF VOOR TWAALF"

--Kindernevendienst van zondag 2 april--

Vandaag luisteren we in de kerk naar een geluid. Het is geen tijdbom, maar het tikken van een klok. Een geluid als van een zakhorloge. Er volgt nog een geluid. Het is weer getik, maar dan veel sneller. Het klinkt ook veel spannender. Vandaag wordt het in het verhaal wat we horen ook steeds spannender, net als bij de geluiden.
Tijdens de kindernevendienst laten we grote sleutels zien. Ze zouden van de deuren van een oud gebouw kunnen zijn, een gevangenis. De hele dikke sleutel wordt gebruikt bij de dikke deur waarachter iemand gevangen zit die zijn straf echt verdiend heeft. Achter deze deur zit Barabbas.
Pilatus, de belangrijkste Romein van de stad, snapt niet dat Jezus een gevaarlijk man is, ondanks dat de priesters en leiders van het volk dit zeggen. Hij wil zorgen dat Jezus bevrijdt wordt. Daarom laat hij Barabbas komen. Wanneer de mensen moeten kiezen tussen Jezus of Barabbas, dan laten ze vast Jezus vrij. Maar Pilatus heeft het mis. De priesters brengen het volk op een ander pad. Ze roepen dat Barabbas vrij moet komen en Jezus dood moet. Pilatus doet wat de mensen willen, dat lijkt hem het beste. Barabbas komt vrij en Jezus wordt aan het kruis gehangen. Het plan van Pilatus is mislukt.
Na het horen van dit verhaal praten we over wat eerlijk is en wat oneerlijk is. Vervolgens krijgen de kinderen in kleine groepen een situatie op papier dat oneerlijk is. Bijvoorbeeld: ‘je wilt uitslapen omdat je gisteren een feestje hebt gehad, maar van papa moet je uit bed komen om mee te gaan naar de kerk.’ Of ‘iedereen krijgt iets lekkers, maar één wordt overgeslagen omdat er te weinig is.’ En ‘je wilt net op de schommel gaan zitten, maar een ander gaat gauw voor jou er op zitten.’
De kinderen beelden de situaties in kleine groep uit. We praten erover. Is het oneerlijk? Of is het gewoon pech hebben? Zijn er oplossingen te bedenken voor deze situaties?
Met elkaar hebben we een fijne kindernevendienst. Terug gekomen in de kerk vertelt Vitoria de gemeente wat we gedaan hebben. Tot volgende week!

 

1

 

----------------------------------------------------------------------
 
“Meijster PKN Rommelmarkt 2017” 

De volgende  editie van de “Meijster PKN Rommelmarkt” zal worden gehouden op zaterdag  17 juni 2017. Een week eerder, zaterdag 10 juni, staat de ophaaldag gepland.

De locatie van de rommelmarkt is: de boerderij van de fam. Ubbens aan het Oranjeplein.

Traditie is om 50% van de netto opbrengst te schenken aan één of meerdere instanties en –of verenigingen in Uithuizermeeden.  Dit jaar is de keuze gevallen op:

  • De “beweegtuin” bij de Mieden. Het doel van zo’n “actieve” tuin is om ouderen (meer) in beweging te krijgen én te houden. Maar ook de gezonde buitenlucht en het sociale aspect zijn belangrijk. Uiteindelijk wil de Mieden een “beleeftuin” voor de Meijsters.

 

  • Stichting Beach Event  Uithuizermeeden. Stichting Beach-Event heeft als doel om evenementen voor verschillende leeftijdscategorieën in de gemeente Eemsmond te organiseren. Jaarlijks organiseren zij een strandfestijn met sport en muziek/ dans.

Voor meer informatie over de rommelmarkt kunt u terecht op onze website. Hierop kunt u  “dagelijkse” nieuwsberichten en andere belangrijke informatie vinden alsmede enkele historische nieuwsfeiten.

U kunt zich nu al aanmelden als vrijwilliger. Dat kan via Jan Willem Dijksterhuis. Bij voorkeur per mail: janwillemdijksterhuis@hotmail.com Maar u kunt het ook doorgeven aan één van de  andere leden van het bestuur.

Website : www.pguithuizermeeden.nl  / menu “rommelmarkt info”

 

Bestuur “Meijster PKN rommelmarkt” :

Geertje Hoogterp
Sinie Wieringa
Jan Kooi (sabbatical)
Jack Dijkstra
Anneke Lammers
Leon van Dijk

Jan Willem Dijksterhuis

----------------------------------------------------------------------
 
CHOICE VAN ZONDAG 5 MAART

Het gaat de laatste tijd over niets anders dan over kiezen, kiezen en nog eens kiezen.
Daarom werd er tijdens de Choice! dienst van 5 maart ook maar eens gepraat over kiezen.

Één van de jongeren koos 3 dingen die belangrijk voor hem/haar was, waarna iedereen er 1 uit mocht halen en weer 1 belangrijk onderwerp moest toevoegen. Hieruit bleek dat voor iedereen familie en vrienden belangrijk was, deze werden na het toevoegen namelijk niet meer verwijderd.

Ook de Bijbel leert je dat je altijd een keuze hebt. En dan niet over welke broek moet ik kopen of welke vrienden heb ik gekozen, maar met de verantwoordelijkheid die elk mens van God heeft gekregen. Je bent altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je omgaat met de jouw gegeven kansen, ook als je die niet lijkt te hebben. Want ga je lopen klagen of ga je er wat aan doen. En kies je voor je zelf of kies je voor een ander. Koning Salomo koos voor wijsheid. En werd beloond door God met wijsheid, inzicht maar ook met rijkdom en roem.

De jongeren moesten bij de volgende opdracht ook weer kiezen. Een aantal onderwerpen waar ze tussen konden kiezen waren:

  • Rijkdom of juist voor een gelukkig leven
  • Voor veel vrienden of juist een paar hele goede vrienden
  • Gezond eten of lekker eten
  • Een leven met god of zolang je maar gelukkig bent.
  • Een pretpakket op school of een pakket waar je later iets mee kan.

Het was aan hun de keuze kozen ze volledig voor de één of juist voor de ander, of was een combinatie van beide ook mogelijk.

Na het lezen van: gemiste kans (psalm van nu) moesten de jongeren nog 1 laatste keuze maken. Naar welk lied willen we luisteren. Dit bleek toch lastiger dan gedacht.

De dienst werd afgesloten met een gebed, waarin we God bedankten voor dat wij mensen zoveel kunnen kiezen, hoe moeilijk dit soms ook voor ons kan zijn.

Het was weer een geslaagde dienst

Groeten de jeugd, Jan en Nathalie

 

----------------------------------------------------------------------
 
GEMEENTEAVOND OVER TOEKOMST

Afgelopen woensdagavond, 8 maart, werd in Het Anker de voorjaargemeenteavond gehouden. Deze keer ruim aandacht aan de toekomst van de Protestantse Gemeente van Uithuizermeeden in de context van krimp, vergrijzing, de gevolgen van de aardbevingen, ontkerkelijking e.d.

De centrale vraagstelling is hoe de Protestantse Kerk er in 2025 uit zal zien. Middels een vragenlijst gingen de aanwezig in groepjes met elkaar in discussie. Nadien werden de uitkomsten in de zaal besproken.

De presentatie was namens de "denktank" groep in handen van Jan Weening.

De kerkenraad zal de uitkomsten gebruiken om de weg naar Kerk 2025 verder te ontwikkelen.

 

1

1

 

 

----------------------------------------------------------------------
 
LANGE KINDERNEVENDIENST 5 MAART

Vandaag was het de eerste zondag van ons 40 dagenproject.
Samen met de kinderen hebben we het grote zakhorloge bekeken dat voor in de kerk stond.
Het was een mooi goudkleurig horloge, we praatten over goud en aan wie je dat gaf.
Aan iemand van wie je houdt.
En daarom is het horloge ook goudkleurig omdat er aan de binnenkant elke week een plaat staat van iemand die heel veel van ons houdt, Jezus.

Tijdens de kindernevendienst lazen we het verhaal over een vrouw die hele dure geurige olie had en dat graag aan Jezus wilde geven maar ze twijfelde, ze kon het ook verkopen en het geld aan de armen geven.
Toch koos ze ervoor om de olie aan Jezus te geven, en daarmee was ze precies op tijd, Jezus zou namelijk niet lang meer bij hun zijn.

Na het verhaal deden we een spel, er waren verschillende potjes met  dingen erin die lekker roken of juist niet, de kinderen mochten ruiken en zeggen of ze het lekker vonden ruiken of niet.
Daarna hebben we gekeken wie van de geuren een tweede geur kon vinden, dat lukte heel goed.
Na een beker drinken en een snoepje door naar het volgende spel, het dilemmaspel.
Een verhaaltje met 2 oplossingen, welke kies je???

Toen was het alweer tijd en gingen we nog even terug in de kerk om daar het horloge open te doen en te kijken welke plaat er deze week in stond. Derk Jan vertelde nog wat er op de plaat stond en wat we hadden gehoord.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------
 
KINDERTHEMADIENST 12 FEBRUARI

Op zondag 12 februari was er weer een kinderthema dienst, deze keer niet ’s middags maar tijdens de ochtenddienst.
Het thema van deze dienst was stilte en zo hebben we, na het aansteken van de kaars, gebeden, gedichten gelezen, gezongen en verhalen gehoord over stilte.
De kinderen hebben, zonder erbij te praten of geluiden te maken, van alles uitgebeeld zoals voetballen, een banaan eten, touwtje springen en aankleden.
Dat viel soms nog niet mee.
We hebben gepraat over stilte en kwamen er achter dat je stil kan zijn door niet te praten maar dat het dan nog niet altijd stil is in je hoofd en als het niet stil is in je hoofd valt het niet mee om iemand anders, in ons geval God, te horen.
Om goed te kunnen luisteren heb je stilte nodig.
Het was een stille dienst waarin toch genoeg te horen was.

 

11

11

 

Meer foto's zijn te zien via de facebookpagina!

 

----------------------------------------------------------------------
CHOICE: "MIJN GROTE VOORBEELD"

Na het welkom heten heeft Martin de kaars aangestoken en zijn de mededelingen van de zondagsbrief medegedeeld.
Vervolgens begonnen we met de dienst middels het opwarmertje. De opdracht die de jeugd eerder in de week had gekregen was “zoek een foto of afbeelding van je grote voorbeeld”; omdat veel jongeren dit wat lastig vonden hebben we besloten dat ieder zijn eigen voorbeeld op een blaadje zou schrijven. Nadat iedereen dit had gedaan werden de blaadjes door elkaar gehusseld en kreeg ieder weer een ander blaadje. Doordat ieder 1 voor 1 voorlas wat er op zijn/haar blaadje stond konden we samen bedenken/raden wie welk voorbeeld had opgeschreven. Hier kwamen best wat verassingen uit. Sporthelden, actrices, muziekjuffen en rib-vaarders hier uit het dorp kwamen voorbij en niet in de minste plaats…. in 2 gevallen kwamen ook ouders voorbij als grote voorbeeld. Dit kunnen de ouders weer in hun zak steken....

Lees het vervolg, klik HIER.

 

----------------------------------------------------------------------
 
PROVIDER: SIRKELSLAG 2017

Vrijdagavond 3 februari deden de jongeren weer mee met het landelijk interactief spel Sirkelslag waarbij ruim 600 kerken de strijd met elkaar aangaan. Een van de onderdelen was het ophalen van houdbaar voedsel voor de voedselbank.

Het was weer een hele leuke avond!!

 

1 1

1 1

 

 

----------------------------------------------------------------------
 
OUDE FOTO'S ONLINE

In de maand november enkele foto's van de inrichting van het voormalige gemeentehuis van Uithuizermeeden. De afbeelding is gemaakt in de jaren '70. Een doorkijk vanuit een sobere raadszaal naar dorpshuis Bommelhoes. Van een 'winkelcentrum' is nog geen sprake. Wel zien we nog net een gedeelte van Het Anker.

 

1

1

 

1

 

 
ZONDAGSBRIEF

Iedere zondagmorgen is een zondagsbrief bij de ingang van de kerkzaal beschikbaar. De brief bevat gegevens over de kerkdienst en andere actuele informatie.

De zondagsbrief is een officiële publicatie van de kerkenraad. Mededelingen van de kerkenraad worden niet vanaf de kansel gedaan maar door publicatie in de zondagsbrief.

 Vermelding van zieke gemeenteleden of andere mededelingen onder het motto ''meeleven met elkaar'' dient via het pastoraal team geregeld te worden.

De omvang van de zondagsbrief is beperkt tot één dubbelzijdig bedrukt vel A4-papier. De inhoud is daarom beperkt tot korte en zakelijke mededelingen.

 Inleveren Kopij

mailadres: zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur !!

U kunt de zondagsbrief ook via deze site inzien. Klik op zondagsbrief of ga naar HOME pagina alwaar u via de link zondagsbrief alle "zondagsbrieven", gerangschikt op datum, ziet staan.  

 

 
"MIJN GEBED"

Begin jaren '70 had DC Lewis een grote hit met "Mijn Gebed". Karina Oosterhuis maakte een nieuwe compilatie nu gebaseerd op onze eigen kerken.

Klik HIER om te genieten van de prachtige beelden met aan het orgel Feike Asma

 

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |