1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NIEUWS

 
UITREIKING ROMMELMARKT CHEQUES 2017

Op maandag 19 maart heeft de Meijster PKN Rommelmarkt cheques uitgereikt aan twee lokale doelen, te weten: de “Beweegtuin” bij de Mieden en Stichting Beach Event. Beide organisaties zetten zich in voor de leefbaarheid van Uithuizermeeden en maken deel uit van het culturele bindweefsel van het dorp. Dit wil het Rommelmarktbestuur graag ondersteunen, middels een financiële bijdrage.

De “actieve” tuin nadert zijn voltooiing en zal nog voor de zomer officieel geopend worden. Het doel is om o.a. ouderen (meer) in beweging te krijgen én te houden. Maar ook de gezonde buitenlucht en het sociale aspect is belangrijk. Het moet een ontmoetingsplek worden voor jong en oud.

Stichting Beach-Event heeft als doel om evenementen voor verschillende leeftijdscategorieën te organiseren. Jaarlijks organiseren zij een strandfestijn op het Johan van Veenplein met sport en muziek. Dit jaar bestaat de stichting tien jaar, een jubileum die niet ongemerkt voorbij zal gaan.

Beide organisaties hebben een cheque ontvangen van ruim veertienhonderd Euro.

 

1 

Op de foto ontvangen Truus van Houten (Beweegtuin) en Jan Willem Dijksterhuis (Beach Event) de cheque uit handen van Geertje Pijper en Leon van Dijk (Meijster PKN Rommelmarkt).

 

 

# # #
 
 
'STILLE ZATERDAG'

Op zaterdag 31 maart, 'Stille Zaterdag', wordt er in de Antoniuskerk in Kantens een avondwake gehouden. Deze wordt georganiseerd door de Protestantse gemeenten van Roodeschool, Uithuizermeeden, Uithuizen en Kantens / Stitswerd / Rottum.

"Met Stille Zaterdag wordt men aan de periode herinnert dat Christus dood in het graf lag. In afwachting van de volgende Paasmorgen heerst er in het kerkelijkleven stilte".

De avondwake begint om 19.30 uur.

Medewerking wordt ook dit jaar weer verleend door aan ad hoc cantory o.l.v. Astrid Kamminga.

 

 

1

Antoniuskerk in Kantens

 

# # #
 
PAASPROJECT "DE NIEUWE SCHEPPING"

Zondag 17 maart: "Geven brengt leven "

Ik heb hier een zakje zaad. Als ik de zaadjes in het zakje laat en er niets mee doe komt er niets nieuws. De zaadjes blijven zoals ze zijn, je hebt er verder niets aan. Pas als het zaad in de aarde gestopt word zal het opbrengst geven. Het zaad lijkt dood te gaan in de grond, maar het komt juist tot leven door de aarde, de zon, het water en het licht. Zo is het ook met Jezus, door zijn sterven komt er nieuw leven. Wat er met Hem gebeurt is heel verdrietig, maar wat een geschenk geeft God ons hiermee. Zijn sterven brengt ons leven voor altijd!

 

1

 

# # #
 
KINDERNEVENDIENST - OP WEG NAAR PASEN

--- zondag 4 maart in Bommelhoes ---

We kwamen vanmorgen samen in het Bommelhoes. Na het maken van enkele kaarten, namen we plaats op de banken. We zamelden geld in voor Stichting Jarige Job. We hebben al een mooi bedrag bij elkaar om kinderen die geen verjaardag kunnen vieren een cadeaudoos te kunnen geven. Jesse stak de kaars aan. Naast de kaars lag een motblik en veger. Wat doe je daar mee? Rommel opruimen, schoonvegen. In de kerk kom je om tot rust te komen, te bidden, te zingen en te luisteren naar de verhalen uit de bijbel. Wat zou er gebeuren als de kerk niet meer een mooie, fijne, rustige plaats is? Dat het bijvoorbeeld volstaat met dingen die je kunt kopen en dat het heel druk is door alle mensen die komen om te kopen. Vroeger, in de tijd van de Here Jezus, was er de tempel. In de tempel kon je komen  als je extra dicht bij God wilde zijn.
In het verhaal van vandaag horen we dat Jezus heel boos wordt wanneer hij bij de tempel komt waar heel veel mensen, dieren en lawaai is. Jezus jaagt iedereen uit de tempel. ‘God houdt zoveel van alle mensen dat Hij dicht bij hen wil wonen, Hij verdient een mooie, bijzondere en belangrijke plaats’, zegt Jezus.
Houden wij ons huis ook schoon voor God? Met ‘ons huis’ kunnen we ook zeggen: ‘ons hart’. Hoe kunnen we dat schoon houden? Door geen ruzie te maken, woede te hebben, jaloers te zijn, boos te worden etc.
We versieren allemaal een kleine afvalbakje. In het afvalbakje stoppen we alles wat rommel maakt in ons hoofd en in ons hart. Dit tekenen en schrijven we op kleine papiertjes.  Door weg te doen wat niet goed is, kan God je helpen en kun jij hem volgen. De versierde afvalbakjes nemen we mee naar de kerk om daar aan de gemeente te vertellen over deze zondag. We kijken naar de projectverbeelding, laten onze afvalbakjes zien en vertellen hierbij: ‘Maak ruimte en laat je hart een plaats zijn voor God om te wonen´.  

 

1

1

# # #
 

VOORAANKONDIGING GEZAMENLIJKE

"SCHUURDIENST" IN JUNI

Op zondag 10 juni wordt door de protestantse gemeenten in Uithuizen, Uithuizermeeden en Roodeschool een gezamenlijke dienst georganiseerd. Deze ochtenddienst zal gehouden worden in een schuur van de familie Klijn aan de Hefswalsterweg in Uithuizermeeden.
De commissie, gevormd uit de drie kerken, is druk bezig met de voorbereiding en zal op een later tijdstip meer informatie geven en wellicht een oproep doen voor hand en span diensten.
Wel nu alvast een oproep aan muzikanten: de liederen in de dienst zullen worden begeleid door het combo uit Uithuizen. Er wordt aanvulling/versterking (instrument maakt niet uit) gezocht voor de dienst op 10 juni. Je kunt je opgeven bij Piet Geert Nicolay: pgnicolay@outlook.com

 

 

# # #
 
VERSLAG VAN CHOICE ! - ZONDAG 4 MAART

40 dagentijd was het thema van de Choice! dienst van zondag 4 maart.

Na het welkom heten en de mededelingen van de zondagsbrief hebben we de kaars aangestoken en was het tijd voor het opwarmertje.

Op een vel papier was het getal 40 geschreven, de jeugd kon op post its een associatie met het getal 40 schrijven. Dat bleek nog niet zo makkelijk. Uiteindelijk kwamen er een paar dingen naar voren die met bijna 40 te maken hadden, bijvb mijn ouders zijn bijna 40.
Het getal 40 heeft in de bijbel een best belangrijke rol, het is het getal van de beproeving. De zondvloed duurde 40 dagen en nachten, Mozes werd 40 jaar in de woestijn beproefd, Ninevé kreeg 40 dagen uitstel om zich te bekeren… enz enz

Na het onderzoeken van het getal 40 werd er naar muziek geluisterd van Rend Collective, het lied ‘movements’.

lees meer, klik HIER.

 

# # #
 
OPGAVE PAASONTBIJT

Na de successen van vorige jaren hebben wij, de jeugd van Choice!, besloten om dit jaar weer een paasontbijt te organiseren. Daarom willen wij u uitnodigen voor het paasontbijt op 1 april van 9 tot 10
uur, voorafgaand aan de dienst. Op 11, 18 en 25 maart worden er opgavestrookjes uitgedeeld. De opgavestrookjes kunt u dan in de week erna in de daarvoor bestemde doos doen in de hal van het
Anker.

U kunt zich ook opgeven via de mail: paasontbijt@kpnmail.nl tot uiterlijk 25 maart.


Aan het ontbijt zijn geen kosten verbonden, maar omdat wij onkosten maken, stellen wij een vrijwillige bijdrage erg op prijs.

Wij hopen u te zien bij het ontbijt!


1

 

 

 
# # #

ROMMELMARKT 2018

-- VOORAANKONDIGING --

In 2018 wordt de rommelmarkt gehouden op zaterdag 30 juni. Een week eerder, zaterdag 23 juni, staat de ophaaldag gepland.

Locatie 2018:boerderij Ubbens aan de Havenweg.

 

U kunt zich nu al aanmelden als vrijwilliger. Dat kan via Jan Willem Dijksterhuis: mail: janwillemdijksterhuis@hotmail.com.

Maar u kunt zich natuurlijk ook aanmelden bij één van de andere leden van het bestuur.

 

Het bestuur bestaat uit:

Geert Hoogterp

Sinie Wieringa

Jan Kooi (sabbatical)

Jack Dijkstra

Anneke Lammers

Jan Willem Dijksterhuis

 

1

Boerderij Ubbens Havenweg, locatie rommelmarkt 2018.

# # #
 

PAASPROJECT "DE NIEUWE SCHEPPING"

Zondag 11 maart: "Meer dan genoeg "

Als je goed naar Jezus luistert hoor je de belofte van Gods Koninkrijk. Jezus laat die in zijn woorden klinken. Met het wonder van de spijziging laat Hij zien dat Gods woorden waar zijn. Hoe geweldig is het dat hij zorgt dat zoveel mensen te eten krijgen van Gods overvloed. Dit kleine broodje helpt herinneren aan het wonder dat Jezus deed. Hij maakt van weinig veel, van klein groots! Zo laat Jezus met de spijziging nu alvast zien dat er in Gods komende Koninkrijk meer dan genoeg is voor iedereen.

1

 

# # #
 

PAASPROJECT "DE NIEUWE SCHEPPING"

Zondag 4 maart : "Speciaal voor hem "

Jezus is boos omdat er in de tempel geen plaats meer is voor zijn Vader. Hij veegt alles van de tafels. Weg er mee! Het hoort hier niet thuis. We zeggen wel eens 'maak je maar eens kwaad' als het een rommeltje is. Dan bedoelen we 'gebruik je energie maar om op te ruimen', zodat er weer ruimte komt. Zo is het ook met ons hart, maak plaats voor Hem. Doe weg wat niet goed is, dan kan Hij je helpen en kun jij Hem volgen!

 

1

 

# # #
 
PAASPROJECT "DE NIEUWE SCHEPPING"

Zondag 18 februari: "Hoopvol door de pijn"

Wat kan er veel mis gaan. Dan lijkt het of er niets kan verbeteren, dat is niet meer mogelijk. Denk maar aan Johannes die er niet meer is. En toch gebeurt het, ook al kan Johannes het Woord niet meer verspreiden, Jezus kan dat wel. Hij maakt het mogelijk! Een beetje zoals met dit potloodgummetje. Kijk hier staat NIET MOGELIJK maar als we NIET uitgummen dan wordt het... MOGELIJK. En dat is wat God doet, bij Hem is alles mogelijk!

 

1

 

# # #
 
TULPENACTIE VAKANTIEWEEK

 

Het nieuwe jaar is al even onderweg. Dat betekent ook dat u binnenkort plannen gaat maken voor de zomer. Dan is het handig om te weten wanneer de Vakantieweek is.
Dit jaar is de Vakantieweek niet in de laatste, maar in de voorlaatste week van de vakantie. Om precies te zijn van 18 t/m 24 augustus.


Maar voordat het zomer wordt, zal het eerste nog lente moeten worden. Daar horen natuurlijk tulpen bij. Om het u gemakkelijk te maken zullen wij 20 en 22 maart in Uithuizermeeden langs de deuren gaan om tulpen te verkopen voor € 2,50 per stuk en drie voor € 7,-.
De opbrengst gebruiken wij om er deze zomer weer een mooie week van te maken!

 

1

 

# # #
 
VEERTIGDAGEN TIJD

1

 

De veertigdagentijd start in 2018 op Aswoensdag 14 februari en

loopt door tot en met Stille Zaterdag 31 maart.

Goede Vrijdag is op 30 maart en Pasen, de dag van de

opstanding is op 1 april.

 

 

# # #
 
KINDERNEVENDIENST IN BOMMELHOES

4 Februari was er een lange kindernevendienst in het Bommelhoes . We begonnen  met het maken van kaartjes totdat iedereen binnen was. Zodra iedereen binnen was, staken we de kaars aan en luisterden naar een gebed.  Deze zondag was het thema ´groeien´ . Zoals een zaadje  groeit en een plant wordt, zo groeit het Koninkrijk van God ook. Dat zegt Jezus. Iedere dag een klein stukje , soms bijna niet te zien. Maar een ding is zeker: het wordt groter en groter. We hebben  hier  een verhaal over gelezen en samen over gesproken. Net als zaadjes in de grond voeding , water en zon nodig hebben om te groeien, zo heeft ook ons geloof voeding nodig. De kinderen gaven hiervoor het voorbeeld naar de kerk en naar de kindernevendienst gaan, dat is ook een vorm van voeding voor je geloof. Alle kinderen zijn ook gemeten. We hebben afgesproken dat we volgend jaar februari ze weer gaan meten en dan zien we hoeveel ze zijn gegroeid. Als verwerking hebben we een  puzzel in de vorm van een bloem gemaakt, van zaadje tot aan bloem, en deze op een saté prikker geplakt. De kinderen vulden een glazen potje met grond  waar ze zelf een bloemzaadje in mochten doen. Ze kregen de opdracht mee om ervoor te zorgen dat deze zaadjes groeien en mooie bloemen worden. Dat betekent dat je er goed voor moet zorgen en water moet geven. We sluiten deze kindernevendienst af met het samen bidden van het ´Onze Vader ´.

Tot de volgende keer!
Groetjes van de kindernevendienst

 

# # #
 
CHOICE! VAN ZONDAG 4 FEBRUARI

 

Zondag 4 februari was het thema van de Choice! dienst

‘Dat is schrikken!’

Na het welkom heten en de mededelingen van de zondagsbrief hebben we de kaars aangestoken en was het tijd voor het opwarmertje.

Er lagen 4 dingen onder een theedoek verstopt waar iedereen ongezien aan mocht voelen. Sommigen vertrokken geen spier en sommigen vonden het toch spannend/griezelig/eng.
Niemand schrok echt van het gekookte ei, de geschilde kiwi, halfgare macaroni of het zakje met afwasmiddel.
Toen we vroegen waar de jeugd dan wel van zou schrikken bleek dat ze allemaal aardig koele kikkers zijn, zelfs geen spin kon ze van hun a propos krijgen. Ook vroegen we ze waar schrikken goed voor kan zijn, wat moet je ermee? Als antwoord kregen we dat schrikken best nuttig kan zijn, het maakt je alert en je kan eventueel snel wegkomen (mits je niet bevriest) omdat de ander jouw schrikreactie ten slotte ook nog moet verwerken.

Klik HIER voor het vervolg.

 

 

# # #
 
40 DAGENTIJD

In de 40 dagentijd, de tijd voor Pasen, is dit jaar van 14 februari (aswoensdag) t/m zaterdag 31 maart. Ook dit jaar kunt u weer sparen voor projecten van Kerk in Actie. Op zondag 11 februari worden de spaardoosjes uitgedeeld. Op zondag 1 april (Pasen) kunt u uw spaardoosje weer inleveren in de kerk.

1

 

 

# # #
 
GEMEENTELEDEN BRAINSTORMEN OVER TOEKOMST PKN

Op woensdagavond 17 januari jl. waren ruim 70 gemeenteleden bijeengekomen in Het Anker om zich nader te verdiepen in de toekomst van de Protestantse Gemeente van Uithuizermeeden.

De positie van de kerk in de samenleving komt steeds verder onder druk te staan. Vergrijzing, krimp en teruglopende ledenaantallen zorgen er voor dat er noodzakelijke beslissingen moeten worden genomen.

"Het geloof, de Kerk, is als een lamp, als een licht dat richting geeft aan ons leven en handelen. Vanuit ons geloof en kerk willen we dienstbaar zijn in ons dorp en samenleving. De Kerk zijn wij samen en niet begrenst door de zondagse eredienst. Als kerk zetten we in op groei. In aantal zou mooi zijn, maar het groeien in sterkte en kracht staat voorop".

 

Thema's die op deze avond werden besproken waren onder meer:

De Gemeente / Jeugd / Liturgie & Muziek / Predikant / Gebouwen

 

1

Gemeenteleden brainstormen in kleine groepjes

 

# # #
 
 
OPBRENGST JEUGDACTIE

De oliebollenactie (in december) en de statiegeldflessenactie (in januari) heeft in totaal ca. 800 euro opgehaald. Daarvan kan een volgende stap worden gezet in het verder inrichten van de onlangs geheel vernieuwde jeugdzaal. Van het geld zal onder meer een beamer + scherm worden aangeschaft.

 

1

de geheel vernieuwde jeugdruimte

 

# # #
 

KERKKLOKKEN LUIDEN ALS

PROTEST TEGEN GASWINNING

Veel kerken in de stad Groningen en op het Groninger platteland hebben vrijdagavond 19 januari om 20.00 uur de klokken 5 minuten laten luiden als protest tegen de aardbevingen en het uitblijven van passende oplossingen. Zo ook de klokken van de Mariakerk en Het Anker.

Op de Vismarkt in Groningen waren ruim 12 duizend Groningers bijeengekomen voor een 2de fakkeloptocht. Ook Meijsters en oud-Meijsters hebben de koude en winterse omstandigheden getrotseerd om hierbij aanwezig te zijn.

Het luiden van de klok van de Mariakerk en Het Anker in Uithuizermeeden werd ook genoemd op de Vismarkt!

 

1

Een blik op de Vismarkt vrijdagavond 19 januari.

 

1

Meijsters--duidelijk verhaal (bron NOS) Klik HIER voor het

verhaal achter deze tekst.

 

 

# # #
 

ACTIE KERKBALANS GESTART

MET KLOKLUIDEN

EN

BEZICHTIGING TOREN

1

Bekende gezichten trotseren de kou en genieten van een weids uitzicht.

 

De landelijke actie Kerkbalans 2018 is in Uithuizermeeden van start gegaan met het luiden van de klok van de Mariakerk. Om 13.00 uur precies drukte dhr. Tuitman op de knop om de klok in werking te zetten. Ook voor het bezichtigen en beklimmen van de toren was direct belangstelling. Het uitzicht vanaf de toren was vanwege het weer beperkt. Tevens diende men warm aangekleed te zijn.....het was medio januari toch een koude aangelegenheid.

Meer informatie m.b.t. de actie Kerkbalans kunt u vinden via de HOME pagina. Links boven in het menu vindt u een link naar actie Kerkbalans 2018.

 

# # #
 
VERSLAG CHOICE VAN ZONDAG 7 JANUARI

Gelukkig Nieuwjaar.     

                                                                             
Iedereen kent het wel. Het nieuwe jaar begint dus begin je met nieuwe voornemens. Ook de jongeren beginnen met goede voornemens althans ze beginnen met het tekenen van goede voornemens.

De jongeren kregen een voornemen aangewezen en moesten deze tekenen op een papier. De rest van de groep moest raden welk voornemen was getekend. Enkele voornemens die werden getekend waren: Stoppen met roken, diëten en vaker naar de kerk gaan. Daarna hebben we samen een filmpje gekeken over de 10 meest genoemde voornemens.

Na het aansteken van de kaars beginnen we met een spel genaamd de reset knop. 1 begint te vertellen over hoe ze hun toekomst zien over wat ga je doen nadat ze klaar zijn met school ga je studeren of werken. Af en toe word er reset geroepen en dan mag de volgende het verhaal afmaken. Het mag een fantasie verhaal zijn, want is je toekomst wel te plannen?

Na het luisteren van Rend-Collective – You will never run

Laten we de jongeren een formulier invullen over hun toekomst, betrekken ze god er bij of niet, hoeveel kinderen willen ze, wat voor werk willen ze.

We sluiten af met een gedicht en muziek van Lost frequencis – Sky is the limit.

 

Klik HIER om het gedicht te lezen.

 

Groeten Nathalie en Chantal van der Molen

# # #
 
KERK EN AARDBEVINGEN

1

 

Kerk en Aardbeving is een platform van kerken in Noordoost-Groningen dat betrokken is bij de problematiek rond de aardbevingen die worden veroorzaakt door aardgaswinning in Groningen.

Deze problematiek heeft ingrijpende gevolgen voor het leven van de bewoners van het gebied huizen en andere gebouwen worden aangetast. Inspecteurs komen in huis en bekijken het grondig de schade op te nemen. In vele gevallen volgt dan een reparatie die het huiselijk leven voor een tijdje ontwricht.

Maar soms volgt er een impasse waarbij de bewoners en/of eigenaars in onzekerheid verkeren over hun toekomst en hun veiligheid. Verder blijken ook scholen, bedrijven, monumenten en dijken beschadigd te worden. Wat betekent deze problematiek voor de aantrekkelijkheid en het perspectief van deze regio? Hierdoor strekt deze problematiek zich uit tot bijna het hele maatschappelijke leven en grijpt het in in het welbevinden voor de bewoners.

Een aanzienlijk deel van de bewoners is lid van de kerken. De kerken vormen maatschappelijke groeperingen die zich bezighouden met het welzijn, sociale verhoudingen verbonden met de levensovertuiging. Daardoor kunnen zij een eigen inbreng hebben in deze problematiek. Die inbreng geeft het Platform Kerk en Aardbeving vorm. 

Alle informatie vindt u op deze website: https://sites.google.com/site/kerkenaardbeving/

Bron: Raad van Kerken

# # #
 
JEUGDACTIE STATIEGELDFLESSEN

1

Een eerste impressie van zaterdagmorgen 6 januari jl.

 
 
OUDE FOTO'S ONLINE

1

Bovenstaande foto (afkomstig uit het archief van Teun Juk) laat een herkenbare beeld zien van de Stationstraat. Een brede straat t.o.v. de huidige stationstraat. Links zien we de NS werkschuur die in de jaren '80 is afgebroken.

Vanuit de Projectgroep Visieplan Uithuizermeeden worden in 2018 plannen gemaakt om het terrein opnieuw in te richten en wellicht dat oude elementen weer zichtbaar worden.

 

 

 
ZONDAGSBRIEF

Iedere zondagmorgen is een zondagsbrief bij de ingang van de kerkzaal beschikbaar. De brief bevat gegevens over de kerkdienst en andere actuele informatie.

De zondagsbrief is een officiële publicatie van de kerkenraad. Mededelingen van de kerkenraad worden niet vanaf de kansel gedaan maar door publicatie in de zondagsbrief.

 Vermelding van zieke gemeenteleden of andere mededelingen onder het motto ''meeleven met elkaar'' dient via het pastoraal team geregeld te worden.

De omvang van de zondagsbrief is beperkt tot één dubbelzijdig bedrukt vel A4-papier. De inhoud is daarom beperkt tot korte en zakelijke mededelingen.

 Inleveren Kopij

mailadres: zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur !!

U kunt de zondagsbrief ook via deze site inzien. Klik op zondagsbrief of ga naar HOME pagina alwaar u via de link zondagsbrief alle "zondagsbrieven", gerangschikt op datum, ziet staan.  

 

 
"MIJN GEBED"

Begin jaren '70 had DC Lewis een grote hit met "Mijn Gebed". Karina Oosterhuis maakte een nieuwe compilatie nu gebaseerd op onze eigen kerken.

Klik HIER om te genieten van de prachtige beelden met aan het orgel Feike Asma

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |