1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NIEUWS

 

 
OPROEP

We zoeken weer leden (van jong en oud) die willen helpen bij het voorbereiden van de dienst op Startzondag, 8 september. Het landelijke thema dit jaar is 'Een goed verhaal.' Het is de bedoeling om er een brunchdienst van te maken; qua opzet net zoiets als de dienst van begin maart die de jeugd had voorbereid met dhr. Postema.

Lijkt het u/jouleuk om te helpen dan kunt u zich aanmelden bij Coby Lanting of Jan Weening.

1

# # #
 
PAASONTBIJT

Veel gemeenteleden hadden zich opgegeven voor het Paasontbijt die dit jaar werd georganiseerd door de jeugd. Paasbrood, puddingbroodjes, eieren, koffie, thee en vele andere soorten van 'ontbijt'....de keuze was reuze!

 

1

 

# # #
 
BLOEMSTUK PASEN

Bloemstuk uitbeelding: 'Jezus is opgestaan'

 

1

# # #
 
LANGE KINDERNEVEN IN BOMMELHOES

--TERUGGEVEN--

Zondagmorgen 7 april,  beginnen we met de kinderen in de kerk. We zien al een aantal kaarsjes branden bij het kruis. We zien ook dat er om de tuin van Stef en Julia een hek staat. Ze willen graag dat de tuin alleen van hen is. Door er een hek omheen te zetten, kan er niemand meer in. Maar iedereen wil toch van de mooie tuin genieten? De burgemeester heeft afgesproken dat Stef en Julia de grond mogen gebruiken, maar dat betekent niet dat de tuin nu alleen van hen is…
In de kindernevendienst vertellen we het verhaal van de oneerlijke oppassers. (Lucas 20: 9-19). Voor de jongsten stopt het verhaal met de man van de wijngaard die nieuwe oppassers gaat halen omdat de eerdere oppassers de tuin niet willen teruggeven. De oudsten horen de gelijkenis zoals het ook in de bijbel staat. Na het sturen van 2 knechten, stuurt de eigenaar van de wijngaard zijn eigen zoon die wordt gedood. Dan besluit de eigenaar zelf te gaan. Dat is zijn laatste kans om terug te krijgen wat van hem is.  We leggen de oudsten 2 stellingen voor: ‘We hebben de aarde in bruikleen. Daarom moeten we er extra goed voor zorgen om haar terug te geven zoals we haar kregen of beter.” en ‘De aarde is niet van onszelf. Daarom hoeven we er ook niet voor te zorgen’. Vooral over de eerste stelling valt veel te zeggen. Hoe willen we zorgen voor de aarde. Wat doe je als anderen dat niet doen?
We laten de kinderen zien hoe er van druiven wijn wordt gemaakt. We stampen op de druiven, net als men vroeger deed. Daarna spelen we een spel. Allemaal leggen we iets van onszelf onder een kleed. 1 ding gaat weg en wij raden wat er weg is. Degene die het raadt, geeft het voorwerp terug aan de eigenaar met de vraag hoe hij/ zij aan het voorwerp gekomen is. 
Bij terugkomst in de kerk halen we het hek om de tuin weg. De tuin moet weer voor iedereen zijn. We laten de platgestampte druiven zien en vertellen over het verhaal van de oneerlijke oppassers. Trijntje en Gijsbert lezen samen een gedichtje en Fleur steekt het kaarsje aan bij het kruis.
‘Zorg voor mijn wijngaard, geniet er maar van.
Ik krijg mijn deel, vind je dat een goed plan?
Dat zei een man, maar wat kreeg hij veel spijt.
Want na een tijd was hij alles kwijt.

Wij bidden om een nieuw begin,
Een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
Om liefde door te geven.

Een groet van Jeanine en Mandy namens de kindernevendienst

 

1

 

 

# # #
 
GEMEENTEAVOND GOED BEZOCHT

Op woensdagavond 13 maart jl. werd in Het Honk weer de voorjaarsgemeenteavond gehouden. Voorzitter van de Kerkenraad, Jan Weening, mocht dan ook een zeer goed gevulde zaal verwelkomen. Op deze avond werden veel belangrijke onderwerpen besproken zoals de verslaglegging van de gemeenteavond van 7 november 2018, de jaarrekeningen van de Kerkrentmeesters en Diaconie, de diverse ontwikkelingen binnen de gemeente en natuurlijk ook de ontwikkelingen rondom de beroepingscommissie.

 

1

 

# # #
 
VOORAANKONDIGING PKN ROMMELMARKT

Voor dit jaar staat de rommelmarkt vastgesteld op zaterdag 22 juni in en om de boerderij van de fam. Ubbens aan het Oranjeplein. Een week eerder, zaterdag 15 juni staat de 'ophaaldag' gepland. Noteer deze beide datums alvast in uw agenda.

 

# # #
 

JEUGDDIENST MET ALS THEMA

"DURF TE...."

Van de Combo, die tijdens de jeugddienst van zondag 24 februari een 2-tal liederen ten gehore bracht, is een opname gemaakt. Als u deze wilt bekijken klik dan op onderstaande afbeelding.

 

1

 

1

 

# # #
 
KINDERTHEMADIENST VAN 10 FEBRUARI

Kinderthemadienst 10 februari, de tien woorden is het thema en natuurlijk beginnen we met het aansteken van de kaars door Sander en Alieke leest het gedichtje ( ze doet het zelfs uit haar hoofd!)
Nadat we gezongen hebben gaat Marike met ons bidden en lezen Gijsbert en Mark een gedicht.
We zien een filmpje en horen een rap, allemaal over de tien woorden.

Na het verhaal is het tijd voor het actiemoment, alle kinderen mogen in viertallen om een groot papier, met daarop wattenbolletjes en rietjes, gaan zitten en……..begin maar.
Maar wat moet er gebeuren? Sommige kinderen maken een bouwwerk door de watjes op de rietjes te prikken, anderen maken een vorm van de rietjes of van de watjes.
Dan mogen ze stoppen en komt de uitleg, het is de bedoeling dat je probeert om met het rietje een watje bij iemand van je groepje van het papier te blazen en met deze uitleg gaat het helemaal goed.

Tijdens de verwerking praten we nog even na over het spel, als je niet weet wat je moet doen wordt het vaak rommelig, iedereen verzint zelf iets waarvan hij denkt dat het goed is, als er uitleg en regels komen is het duidelijk en weet je wat wel en niet kan.
Zo was het ook met het volk van God dat door de woestijn onderweg was naar het beloofde land.
We horen dat God het het meest belangrijk vindt dat we van Hem en van de mensen om ons heen houden pas dan kunnen we echt gelukkig zijn.

Na de collecte gaat Trijntje met ons danken.
Het was een dienst waarin we hebben geluisterd, gekeken, gebeden, gedaan en gezongen.

Voor meer foto's klik HIER

 

1

 
# # #
 
CHOICE! IS GESTOPT

Zoals u en jullie in de vorige Samenspraak hebben kunnen lezen is Choice! helaas gestopt te bestaan. Dit heeft voornamelijk als reden dat er te weinig leiding was en dat het aantal jeugdleden terugliep in deelname. In overleg met de jeugdouderlingen is besloten om vaker een jeugddienst te organiseren om dit op te vangen.

Helaas betekent dit ook dat er geen commissie meer is die het organiseren van een paasontbijt of een andere activiteit rond Pasen op zich neemt. Lees meer, klik HIER.

# # #
 

'HET VERHAAL VAN ESTER".

(klik op afbeelding)

1

 

# # #
 
KERK EN SAMENLEVING

Het gehele dorp was uitgenodigd om op dinsdagavond 22 januari de vorderingen van de Projectgroep Visieplan Uithuizermeeden aan te horen en mee te praten. Alle verenigingen, clubs en kerken hadden een uitnodiging ontvangen...met elkaar zijn deze immers 'het dorp'.

Circa 150 inwoners en - of vertegenwoordigers waren naar dorpshuis Bommelhoes gekomen om mee te praten over de o.m de situatie die is ontstaan nu zorgcentrum De Mieden op termijn gaat sluiten, het behouden van de 1ste lijnszorg en een dringend te kort aan passende appartementen voor ouderen en de voorzieningen die onder druk komen te staan.

Ook de documentaire "Dynamiek aan het Lint", met hierin bekende meijster, kun u bekijken via de hieronder vermelde link.

Meer informatie leest u door HIER te klikken.

 

1

 

# # #
 
O.P.A. ZOEKT VRIJWILLIGERS

Wie komt ons helpen met het oud papier? In de loop van de jaren is de groep kleiner geworden en de  huidige groep wordt nu vaker gevraagd om meerdere keren per week mee te helpen.

Wij zoeken;

Mannen/vrouwen die één of meer ochtend(en) per week beschikbaar zijn.

  • Het kost u ongeveer 1 tot 1,5 uur per keer, afhankelijk van de hoeveelheid ingeleverde papier.
  • Woensdagochtend kost het u ongeveer 3 uur omdat er dan papier wordt opgehaald.

 

Het is vrijwilligerswerk en de opbrengst is voor de kerk, Rehoboth en Mexx.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden dan kunt u contact opnemen met:

Gerard Tuitman
Havenweg 22 

Tel. 0595-413659

 

# # #
 
KERKBLADEN

Het is de bedoeling dat de kerkbladen van de voormalige Ned. Hervormde Gemeente Uithuizermeeden en de voormalige Gereformeerde Kerk Uithuizermeeden worden opgenomen in de Groninger Archieven.

Van de Gereformeerde Kerk mocht ik Nieuws van de Kerk vanaf 1970 t/m 2000 van één van onze gemeenteleden ontvangen. Ik neem aan dat er vóór 1970 geen kerkblad was.

Van de Hervormde Gemeente heb ik Op weg naar Huis vanaf 1ste jaargang, nr. 7 (juli 1934) t/m de 9de jaargang, nr. 7 (juli 1942), maar deze verzameling is lang niet compleet. Vanaf 1942 heb ik geen kerkbladen, waaronder Torenklanken, van de Hervormde Gemeente.

Indien u de ontbrekende kerkbladen bezit en deze wilt afstaan voor het archief, dan kunt u contact opnemen met Gerad Bolhuis, tel. 412706 of per mail: g.k.bolhuis@gmail.com.

 

1 1

 

 

 

1

# # #
 
OUDE FOTO'S ONLINE

1

Bovenstaande foto (afkomstig uit het archief van Teun Juk) laat een herkenbare beeld zien van de Stationstraat. Een brede straat t.o.v. de huidige stationstraat. Links zien we de NS werkschuur die in de jaren '80 is afgebroken.

Vanuit de Projectgroep Visieplan Uithuizermeeden worden in 2018 plannen gemaakt om het terrein opnieuw in te richten en wellicht dat oude elementen weer zichtbaar worden.

 

 

 
ZONDAGSBRIEF

Iedere zondagmorgen is een zondagsbrief bij de ingang van de kerkzaal beschikbaar. De brief bevat gegevens over de kerkdienst en andere actuele informatie.

De zondagsbrief is een officiële publicatie van de kerkenraad. Mededelingen van de kerkenraad worden niet vanaf de kansel gedaan maar door publicatie in de zondagsbrief.

 Vermelding van zieke gemeenteleden of andere mededelingen onder het motto ''meeleven met elkaar'' dient via het pastoraal team geregeld te worden.

De omvang van de zondagsbrief is beperkt tot één dubbelzijdig bedrukt vel A4-papier. De inhoud is daarom beperkt tot korte en zakelijke mededelingen.

 Inleveren Kopij

mailadres: zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Kopij inleveren voor donderdag 18.00 uur !!

U kunt de zondagsbrief ook via deze site inzien. Klik op zondagsbrief of ga naar HOME pagina alwaar u via de link zondagsbrief alle "zondagsbrieven", gerangschikt op datum, ziet staan.  

 

 
"MIJN GEBED"

Begin jaren '70 had DC Lewis een grote hit met "Mijn Gebed". Karina Oosterhuis maakte een nieuwe compilatie nu gebaseerd op onze eigen kerken.

Klik HIER om te genieten van de prachtige beelden met aan het orgel Feike Asma

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |