1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

  

 

Jeugd

OPPASDIENST

Voor de allerkleinsten (0-4 jaar) van onze gemeente is er op zondagmorgen tijdens de kerkdienst in Het Anker een oppasdienst. Ouders kunnen hun kinderen in Het Honk brengen bij de vrijwilligers, zodat de kinderen lekker kunnen spelen en de ouders naar de kerk kunnen. Tijdens de collecte kunnen de kinderen weer opgehaald worden om samen de zegen te ontvangen in de kerkdienst.
De data voor de oppasdiensten kan je vinden in ‘Samenspraak’ en op de website www.pguithuizermeeden.nl.
Contactpersoon: Charlotte Middelkoop, 06 15141460

charlottemiddelkoop@hotmail.nl

 

 
Kindernevendienst

Tijdens de ere diensten is er 1 keer in de 14 dagen kindernevendienst. (knd) Meestal wordt de knd gegeven in 2 groepen, groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Na het gebed om de opening van het woord wordt de leiding van de kinderneven dienst gevraagd om de kinderen uit te nodigen voor de knd.
Meestal zingen we eerst couplet 1 van het uitzwaailied, waarna de kinderen naar voren komen. De leiding vraagt de kinderen om mee te gaan naar de knd, we steken de kaars aan en gaan dan tijdens het zingen van het 2e en 3e couplet van het uitzwaailied naar de knd.
Tijdens de knd vertellen we een verhaal, praten met de kinderen en doen een (al dan niet zichtbare) verwerking. Na de preek komen we terug, brengen de kaars voor in de kerk en soms vertellen we even wat we in de knd gedaan hebben.

Elke eerste zondag van de maand is er een ’lange’ kindernevendienst.
De kinderen gaan dan naar het Bommelhoes waar we gedurende de hele ere dienst met de kinderen praten, lezen, bidden, zingen en werken aan een bepaald thema.

Tijdens de advents periode en de 40 dagentijd is er een project en daarom ook elke week kindernevendienst.

De leiding van de kindernevendienst bestaat uit:

Enno Brontsema, Jeanine Wolters, Henriette van Kempen, Bonnie Hoekstra, Jolien Kerkstra, Bettie Timmer, Mandy Hiemstra en Ria Elderman.

Contactpersoon :Ria Elderman, Hoofdstraat 63, tel. 0595 415200.

 

CHOICE!

Choice! is een dienst voor de jeugd van 12 tot en met 16 jaar naast de gewone kerkdienst; dus ook van 09:30 tot 10:30. Op deze manier kunnen ouders en kinderen samen naar de kerk en na afloop hebben ze elkaar iets te vertellen. De Choice! dienst is op de eerste zondag van de maand.
Een Choice! dienst begint met een opwarmertje zodat we met z’n allen fris aan een nieuwe dienst beginnen. Dit kan zijn met een spelletje, iets om over na te denken of een actie moment.
Vervolgens wordt de kaars aangestoken en wordt een gedicht of een gebed voorgelezen. Aansluitend luisteren we vaak naar een lied dat we via youtube bekijken, bijvoorbeeld een opwekkingslied, een lied uit het reguliere liedboek of een top 40 nummer.                                                                                                          
Hierna lezen we met elkaar uit de bijbel, een christelijke tekst dat op een stuk uit de bijbel gebaseerd is of een metaforisch verhaal. Om dit te verwerken, het verhaal je eigen te maken en/of er een mening over te vormen houden we aansluitend altijd een discussie. Ook dit is vaak een actief moment. Meestal worden er groepjes gevormd en afhankelijk van de opdracht wordt er over nagepraat.
Het bijbel gedeelte met het discussiemoment wordt afgesloten door samen naar muziek te luisteren. Hierna bidden we met z’n allen. Soms kiezen we ervoor om met een gedicht af te sluiten of met een gebed; het komt ook wel eens voor dat ieder aangeeft waarvoor hij of zij wil bidden en dat we dat samenvoegen in één gebed.                
Bij de wegzending krijgt de jeugd nog een ‘one-liner’ mee, een krachtige korte zin met een goede/mooie boodschap die we als leiding hun toewensen.
De leiding van Choice! bestaat uit: Jolien Kerkstra, Monique, Chantal van der Molen, Nathalie van der Molen, Jan Weening, Silvia Woltjer
Contactpersoon: Jolien Kerkstra: jolienkerkstra@hotmail.com

 

 
Kinderthemadienst

De kinderthema diensten zijn diensten met een laagdrempelig karakter voor jong en oud.
We werken elke dienst met een thema aan de hand waarvan we zingen, bidden, vertellen en lezen.
Ook kijken we wel filmpjes en is er elke dienst een actiemoment voor de kinderen.
Er is geen preek, maar wel een moment van overdenken welke door de commissieleden zelf wordt gedaan.
De KinderThemaDiensten zijn er ongeveer 4/5 keer per jaar en beginnen zondags om 14.00 uur.
We vragen vaak kinderen om een gedicht te lezen, te collecteren, de kaars aan te steken en te bidden.
1 keer per jaar bereiden de ktd en de knd samen een dienst voor waarin afscheid wordt genomen van de oudste kinderen van de kindernevendienst.

De KinderThemaDiensten worden voorbereid door:

Karin Meeuwes, Paulien Brondijk en Ria Elderman

Contactpersoon :Ria Elderman, Hoofdstraat 63, tel. 0595 415200.

 

Providers seizoen 2017-2018

Provider brengt geloof dichtbij..

Provider brengt geloof dichtbij voor jongeren van 12 …18 jaar.  Bijvoorbeeld door hen te laten praten met mensen voor wie geloof belangrijk is.  Of door hen de handen uit de mouwen te laten steken voor een goed doel.  Of door met hen te kijken welke boodschap een Bijbeltekst voor hen heeft.
De ervaringen en kennis van de leiding zijn een bron van inspiratie voor de jongeren waarbij de eigen inbreng ook van belang is… Jouw eigen verhaal is belangrijk.   


Daarnaast vinden wij het van belang dat de jeugd het naar hun zin heeft, hun verhaal kwijt kunnen, in vertrouwen dingen kunnen bespreken en dat het gezellig is.


Ook gaat provider over samen dingen ondernemen, met alle leeftijdsgroepen, zoals een excursie naar bijv. de voedselbank, meedoen aan Sirkelslag of een jeugddienst voorbereiden.

 

Contactpersonen eerste groep:

Nittert Wiertsema, Havenweg 14, Uithuizermeeden, 06 30708547

en

Robin Griede, Lange Akker 36, Uithuizermeeden 06 25585706

(r.griede@gmail.com)

 

Contactpersonen tweede groep:

Antoinette Griede, Havenweg 16, Uithuizermeeden, 06 23316151

(ahekema@gmail.com)

en

Elise Wiertsema, Havenweg 14 Uithuizermeeden, 0646893364, elisevandam92@hotmail.com

 

Contactpersonen derde groep:

Silvia Woltjer, Langelandsterweg 79, Uithuizermeeden.
0595-412214
Jkwoltjer@ziggo.nl

 

Contactpersonen vierde groep: 
Yvonne Bos, Lange Drift 12, Uithuizermeeden,

0595 851549, yvonnekremer1986@hotmail.com

en

Cobi ten Boer, Korte Drift 7, Uith.meeden, 0595 438901,
ctenboer@live.nlStichting Commissie Vakantieweek ( SCVW )

De 45ste editie van de Vakantieweek vindt plaats van 17 t/m 23 augustus 2019.

Het was oud Meijster Teun welke in begin jaren '70 de eerste aanzet gaf van de Vakantieweek.

Speciaal voor de site schreef hij hoe het allemaal begon....

Klik hier om naar de pagina van Teun Juk te gaan.

Voor een overzicht van alle programmaboekjes klik HIER.

 

Voor meer info : www.scvw.nl

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |