1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Diensten

Locaties Eredienst op zondag

Onze gemeente beschik over 2 kerkgebouwen, t.w. de Mariakerk en Het Anker. De zondagse Erediensten vinden plaats normaliter om 9.30 uur. De verdeling van de Erediensten en andere bijzondere diensten over beide kerkgebouwen wordt vooraf samengesteld waarmee rekening wordt gehouden met het kerkelijk jaar.

Rooster Erediensten
Een volledig overzicht van de komende weken.
Kerktaxi
Voor diegene die tijdelijk of voor een langere duur niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen is er een taxiservice.
Liturgie werkgroep

De Liturgie werkgroep stelt zich ten doel de erediensten van onze Protestantse Gemeente vorm te geven. Hiervoor laat ze zich onder anderen inspireren door de nieuwe ontwikkelingen binnen de landelijke Protestantse Kerk in Nederland. Het vormgeven hiervoor gebeurt in samenspraak met de eigen gemeente. Lees verder onder "lees meer".

Oppasdienst

Voor informatie m.b.t. de oppasdienst kunt u terecht bij mevr. Greetje Noorloos. tel. 0595 415223.

Bloemendienst

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |