1

 

 

 

  

 

Diaconaat

Oorsprong diaconaat

Diaconaat vindt zijn oorsprong in de bijbel en wel in Handelingen 6:2-4

Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord.
Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’

De diaconie geeft hier onder andere invulling aan door:

Wijkindeling

De diakenen zijn ingedeeld in de zgn. wijkteams. Voor een overzicht klik op "lees meer"

ZWO

De taakgroep ZWO is een commissie welke onderdeel is van de Diaconie.. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Inleveren zendingsenveloppen 2019 online

Zie voor inleverdatums bijgaande overzicht. Klik op "lees meer"

Evangelisatie

Evangelisatie is het in eigen omgeving brengen van de Bijbelse Boodschap, aan mensen die deze niet kennen of er van zijn vervreemd. Door het organiseren van activiteiten, die we laagdrempelig willen houden, proberen we iets van ons geloof over te brengen op de ander.

 
Bankrekening Diaconie van de Protetantse gemeente Uithuizermeeden
De diaconie heeft een eigen bankrekeningsnummer: NL65RABO 0363700870
 
Beleidsplan, ANBI en begroting

Voor het inzien van het beleidsplan van de Diaconie klik HIER.

Voor het inzien van het document m.b.t. ANBI klik HIER.

Voor het inzien van de begroting 2015 diaconie klik HIER.

 

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |