Beheer

Kosters

Om de gang van zaken rondom een eredienst goed te begeleiden, is de hulp van kosters onontbeerlijk. Deze mensen, bestaande uit een groep gemeenteleden, die deze taak vrijwillig op zich hebben genomen zorgen voor de ontvangst van de predikant en organist, leest de liturgie voor de dienst voor kerktelefoongebruikers enzovoort.

Voor adressen klik op "lees meer"

Gebouwen

De PKN gemeente van Uithuizermeeden beschikt over twee kerkgebouwen. De Mariakerk, een monumentaalgebouw uit de 13 eeuw en Het Anker, een uit de jaren '70 stammend gebouw met een moderne uitstraling.

 

Kerkelijk bureau / Ledenadministratie
Het kerkelijk bureau regelt zaken rond ledenadministratie, overschrijvingen en dergelijke. Het is de bedoeling om op korte termijn de digitale bestanden van de oorspronkelijke kerken tot één bestand samen te voegen.
Kerktelefoon
U kunt iedere zondag via de kerkdienst beluisteren via de kerktelefoon. Voor meer informatie kunt u voorlopig terecht bij Dhr. Jan Kooi ( tel. 413647 ).

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |