Adressen 2016 / 2017

 

Predikant
adres
postc. woonplaats mailadres telefoon
.

 

Kerkelijk werker
adres
postc.
woonplaats
mailadres telefoon
Mevrouw C. Lanting-Polkerman
Oude Dijk 17
9781 BL
Bedum
050 5035699

 

Moderamen
adres
postc. woonplaats mailadres telefoon
.
J. Weening
Hoofdstraat 236
9982 AM
Uithuizermeeden
0595 413023
   
 
J.A. Leenders , scriba
Kwekersweg 4
9982 KA
Uithuizermeeden
0595 413841
C. Lanting-Polkerman
Oude Dijk 17
9781 BL
Bedum
0050 5035699

 

Ouderlingen rouw en trouw
adres
postc. woonplaats mailadres telefoon
T.W. de Winter
Schapeweg 5
9982 BA
Uithuizermeeden
0595 413168
T. Brontsema-Elema
Kon. Julianastr. 4J
9982 GL
Uithuizermeeden
 
tinebrontsema@home.nl
0595 412944
E.Dijksterhuis-Zandt
Oudedijksterweg 23
9982 HC
Uithuizermeeden
ellyzandt@hotmail.com
0595 412238

 

Ouderlingen
adres
postc. woonplaats mailadres telefoon
R. Spijk-Dam
Kastanjelaan 2
9982 LL
Uithuizermeeden
0595 424178
J. Weening-Vedelaar
Hoofdstraat 236
9982 AM
Uithuizermeeden
0595 413023
J.R. Werkman
Den Bommel 4
9982 HV
Uithuizermeeden
voorzitterpgu@gmail.com 0595 433059

 

Jeugdouderling
adres
postc. woonplaats mailadres telefoon
Wouter Wiersema
Alberdalaan 4
9981 NG
Uithuizen
jeugdwerkpgu@gmail.com
0595 851891
Gerlinde Wiersema
Alberdalaan 4
9981 NG
Uithuizen
jeugdwerkpgu@gmail.com
0595 851891.

 

Diakenen
adres
postc. woonplaats mailadres telefoon
G. Noorloos-Hemmes
Dwarsweg 56
9982 TW
Uithuizermeeden
 r.noorloos@kpnplanet.nl
0595 415223
S. Smit-Steiginga
Meidoornweg 58
9982 GP
Uithuizermeeden
0595 412784
T. Westerloo
Lange Akker 1A
9982 HK
UIthuizermeeden
t.westerloo@home.nl
0595 850447
J.A. Leenders
Kwekersweg 4
9982 KA
Uithuizermeeden
joalleenders@gmail.com
0595 413841
Mevr. C. van der Molen
Smitsweg 4
9982 HT
Uithuizermeeden
chantal_vdmolen@msn.com
06 49648781

 

Kerkrentmeesters
adres
postc. woonplaats mailadres telefoon
W.T. Oosterhuis
Meneersweg 1
9982 TS
Uithuizermeeden
voorzitterkerkrentmeesterspgu@gmail.com
0595 412518
K. Meeuwes-Schokker
Hefswalsterweg 25
9982 TP
Uithuizermeeden
k.meeuwes.schokker@gmail.com
0595 413248
H. M. Ubbens
Torenstraat 22
9982 AX
Uithuizermeeden
0595 412780

J.I. Lanting

(secretaris)

Tuinbouwweg 23A
9982 EJ
Uithuizermeeden
 jilanting@kpnplanet.nl
0595 415323
J. Koopman
Paaptilsterweg 16
Uithuizermeeden
jeltejoke@hotmail.com
0595 413569
H. Wieringa
Havenweg 8
9982 ED
Uithuizermeeden
wieri429@planet.nl
0595 413917
W.T. Moorlach
Rensumapark 8
9982 AV
tUithuizermeeden
wt-d.moorlach@ziggo.nl
0595 412745
G.K. Brondijk
Hooilandseweg 1
    truus.brondijk@kpnmail.nl
0595 412138
D. Wiertsema (boekhouder)
Dijkumerweg 13
9923 TC
Garsthuizen
boekhouderpgu@gmail.com
0595 439974

 

Kerkgebouwen
adres
postc. woonplaats mailadres telefoon
MARIAKERK
Torenstraat 26
9982 AX
Uithuizermeeden
   
Contactpersoon          
W.T. Moorlach
Rensumapark 8
9982 AV
Uithuizermeeden
0595 412745

 

Kerkgebouwen
adres
postc. woonplaats mailadres telefoon
HET ANKER
Oudedijksterweg 21
829982 HC
Uithuizermeeden
0595 412824
Beheerders      
.
 
J.C.G.Meijer-Sterenberg
Hoofdstraat 36
9982 AG
Uithuizermeeden
0595 412190
C. Meijer
Hoofdstraat 36
9982 AG
Uithuizermeeden
0595 412190

GG

Organisten
adres
postc. woonplaats mailadres telefoon
Ties Molenhuis
C. Houtmanstr. 21
9934 HD
Delfzijl
 
0596 619377

Jan Smid

Taeckemalaan 3
9981 PB
Uithuizen
0595 433933

 

Preekvoorziening
adres
postc. woonplaats mailadres telefoon
Mevrouw K.M. Ubbens-Saleina
Torenstraat 22
9982 AX
Uithuizermeeden
0595 412780

 

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |