1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VERVOLG

 

Het volgende onderdeel van de ochtend was een quiz. De vraag die hier gesteld werd was: “Staat het in de Bijbel?”. Bij ieder goed antwoord mochten de jongeren een chocolade letter(tje) pakken. Aan het einde van de quiz moest je met deze letters één woord uit de Bijbel vormen. De quiz bestond uit de volgende zinnen:

       1  In het begin schiep God de hemel en de aarde
2  God helpt degene die zichzelf helpen.
3  Leid een sober leven.
4  Gij zult niet stelen
5  Voor alles wat er gebeurt is er een uur en een tijd.
6  Ieder voordeel heeft zijn nadeel.
7  Vader vergeef het hun want zij weten niet wat ze doen.
8  Voor al uw goede gaven Heer zij u de dank en eer.
9  Geld is de bron van alle kwaad.
10  Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.
11  Hebben jullie mijn lief ook gezien?
12  Standvastig is gebleven mijn hart in tegenspoed.
13  Vergis u niet,God laat niet met zich spotten.

Hierna keken wij naar een film van Beam. Dit gaf ons stof tot nadenken over de indelingen van de Bijbel. https://beam.eo.nl/artikel/2012/12/een-stoomcursus-bijbel/

Verhaal
In 1947 is vlak bij de Dode zee een enorme vondst gedaan. Een herdersjongen ontdekte daar in één van de vele grotten een aantal kruiken, met daarin op leer geschreven boekrollen. Het ging om handschriften, die stamden uit de tijd tussen de tweede eeuw voor Christus en de 1e eeuw na Christus. Het bleek dat er, na duizend jaar lang overschrijven van de teksten, geen wezenlijke verschillen  in de tekst bestonden. De Rabbijnen had de oorspronkelijke tekst toch bewaard!

In 1975 werd bij opgravingen in Syrië een complete bibliotheek, met meer dan 15.000 kleitabletten, opgegraven. Deze stamden uit de tijd van vóór  Abraham (ongeveer 2250/2400 voor Christus), Hiermee werd bewezen  dat de schrijfkunst heel wat ouder was dan tot dan toe werd aangenomen. Hierop aansluitend keken wij naar het volgende fragment van Youtube. Hierin kwamen allemaal fantastische teksten uit de Bijbel voor. https://www.youtube.com/watch?v=5hYBd6WJn18

Afsluiting
De afsluiting van deze Choice was het lied Thank You. https://www.youtube.com/watch?v=jPtJQLu_dYw .
En tot slot hebben wij kennis gemaakt met Laura en haar moeder. 

Tot de volgende keer, zondag 7 januari!

 

 

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |