Thema 2017:

"Mijn kerk verbindt,

mijn kerk in balans"

1

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

 

Verbinding gevraagd!

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit. De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.

En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding terecht kan in de kerk.
In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid blijven zoeken. Daar waar steeds meer mensen eenzaam zijn, strekken wij onze handen naar hen uit. Zo verbinden we ons aan de maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.

Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans.

------

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op een financiële bijdrage voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen. In alle vrijheid en bescheidenheid vraagt uw eigen plaatselijke kerk u om gul te geven.

U beslist zelf welke bijdrage u aan deze actie wilt geven. De bijdrage is overigens (deels) aftrekbaar van de belasting.*

*Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl

 

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari.

 

 

 

START ACTIE

KERKBALANS IN

UTRECHT

 

 

1

De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat in 2017 op zaterdag 21 januari oorverdovend van start met een poging het record klokluiden te verbreken. Daarvoor zijn in de Domkerk van Utrecht honderden kinderen uitgenodigd die onder leiding van Ernst en Bobbie (van t.v.-programma Ernst, Bobbie en de rest) allemaal een klokje laten klinken.

Het record staat momenteel op 230 kinderen die tien minuten lang een klokje laten luiden, Kerkbalans zet in op 300 kinderen die dit onder leiding van Bobbie en Ernst verbeteren. De kerken achter Kerkbalans willen met de recordpoging en het inluiden van de jaarlijkse actie in kerken door het hele land aandacht vragen voor deze grootste fondsenwervende campagne van Nederland. Met de actie Kerkbalans vragen de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke kerk gezamenlijk een bijdrage van hun leden, die bedoeld is voor de lokale kerken.

Elk jaar zetten zich hier vele vrijwilligers voor in die in hun eigen woonplaats de Actie Kerkbalans organiseren en veelal bij alle kerkleden langs gaan om de  bijdrage op te halen. In meer dan honderd steden en dorpen organiseren de lokale teams 21 januari een eigen inluidmoment om de actie met klokgelui van start te laten gaan.

Recent werd het rapport Kerk en Armoede gepubliceerd waarin duidelijk werd hoeveel geld, maar ook uren de Kerken in Nederland bijdragen als het alleen al gaat om de armoedeproblematiek. ‘Deze inzet wordt zeker gewaardeerd, hebben we mogen merken uit de reacties op genoemd rapport. Maar om de kerken in stand te houden, zodat zij hun rol kunnen blijven vervullen voor de eigen gemeenschap en in de maatschappij, is veel geld nodig’, aldus Kees van den Berg, woordvoerder van Kerkbalans.

We zien de laatste jaren een lichte daling in de opbrengst van Kerkbalans, met gemiddeld zo’n twee procent. De generatie die als vanzelfsprekend bijdroeg aan de kerk, wordt langzaam aan kleiner. Tegelijk horen we dat er waardering is voor wat de kerken betekenen, niet alleen als plek waar het geloof in God wordt gedeeld, maar ook als een gemeenschap die zich inzet voor de maatschappij’, zegt Van den Berg.

De deelnemende kerken roepen dan ook dit jaar al hun leden, maar ook hen die de kerk in hun wijk of dorp waarderen, op gul te geven voor Kerkbalans. Via de lokale parochies en gemeenten kunnen belangstellenden zich informeren over hoe ook zij bij kunnen dragen.

 

1

 

 

KERKBALANS

ENVELOPPEN

AFHALEN

 

 

1

De reeds opgegeven vrijwilligers kunnen op vrijdagavond 20 januari tussen 19.30 uur en 20.00 uur de enveloppen afhalen in Het Anker.

 

1

 
 
 

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |