Vervolg verslag van de lange Kindernevendienst van zondag 6 januari 2019

 

.......We horen het verhaal van de Bergrede; Jezus houdt een toespraak op een berg. Jezus legt uit dat je pas echt gelukkig kunt worden als je leeft zoals God dat graag wil. Als je opkomt voor een kindje dat gepest wordt of als je je zusje laat winnen met een spelletje. Als je leeft zoals God graag wil, is God altijd bij je, op fijne en op moeilijke momenten. Dat is pas echt geluk hebben! We sluiten het verhaal af met de stelling ‘Ik ben pas echt gelukkig als God bij mij is en voor mij zorgt’. Alle duimpjes gaan omhoog.
We drinken wat en eten wafeltjes. Na het eten zamelen we geld in. Het geld vanaf januari gaat naar een nieuw doel. De voedselbank. We praten met elkaar over wat de voedselbank doet. Janiek en Martin zijn er al eens geweest. Hoe ziet het eruit? Het lijkt de kinderen leuk om eens een kijkje te nemen. De mensen die gebruik maken van de voedselbank zijn in onze omgeving, misschien wel in onze klas. We willen deze mensen helpen. Dat doen we door elke maand geld in te zamelen bij de lange kindernevendiensten, het hele jaar lang, maar mogelijk ook op andere manieren.
Er volgen nog meer stellingen waarbij de kinderen in beweging komen. Ze gaan bij de stoel staan met ‘eens’, ‘een beetje mee eens’ of ‘oneens’. Alle stellingen beginnen met ‘Ik zou heel gelukkig zijn als ik….’. Het is niet gemakkelijk om volmondig ‘eens’ te zeggen, want er zit vaak een keerzijde aan de stelling.
We knutselen een vuurpijl en hangen hieraan onze wensen voor het nieuwe jaar. Denk hierbij niet alleen aan materiële dingen, maar vooral ook aan immateriële dingen; gezondheid, vrede, vrienden, e.a.  Na een telefoontje van de koster, verplaatsen we ons naar het Anker. Hier krijgen we de zegen mee.

Tot de volgende keer.
Groet, Henriëtte en Mandy

 

 

 

 

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |