1

 

 

 

 

 

 

  

 

Samenspraak

Redactie "Samenspraak"

 

Inleverdata kopy Samenspraak 2016

13 januari 10 augustus
10 februari 14 september
9 maart 12 oktober
13 april 9 november
11 mei 7 december
8 juni

 

Samenspraak is de naam van het maandblad van onze gemeente.
De redactie bestaat uit de volgende personen:

Anja Smit tel.: 0595-413170
Petra Bos tel.: 0595-412771
Heleen Douma tel.: 0595-413444
Ria Ausema tel.: 0595-432127

 

Typewerk: Petra Bos en Ria Ausema.
Drukwerk: Drukkerij Sikkema, Hoofdstraat 16, Warffum, tel. 0595 422026.

Voor de 2e woensdag van de maand kan kopij aangeleverd worden bij
Petra Bos, Meidoornweg 25, e-mail: samenspraak@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |