Predikant

Ds. de Boer stelt zich voor

Eind 1947 werd ik geboren in Makkum. Mijn jeugd bracht ik grotendeels door in Sneek. Na mijn studie theologie in Groningen was ik leraar godsdienst en schoolpastor aan een middelbare school in Leeuwarden. In 1986 werd ik predikant in de Friese dorpen Britsum, Cornjum en Jelsum, in 1999 werden Middelstum en Huizinge de gemeenten die ik mocht dienen en op 6 september 2009 werd ik verbonden aan de protestantse gemeente van Uithuizermeeden. Ik heb hier een aanstelling voor 80%.
Naast mijn werk als predikant houd ik wel lezingen, bijvoorbeeld over het kloosterleven voor afdelingen van Passage of de PCOB. Ook zit ik in de redactie van de Protestantse Kerkbode.
In mijn vrije tijd maak ik graag lange wandelingen en kan ik genieten van ontmoetingen met goede vrienden.Ook volg ik al heel wat jaren een cursus schilderen in Groningen. Hoewel ik niet getrouwd ben heb ik toch twee “kleinkinderen” Jogchum en Migiel,- kinderen van goede vrienden- die zo af en toe komen logeren.
Meestal kunt u als u me nodig hebt zo rond het middaguur wel telefonisch bereiken maar u mag het natuurlijk ook op andere tijdstippen proberen. Doorgaans is de vrijdag mijn vrije dag.

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |