1

 

 

 

  

 

Samenstelling kerkenraad en moderamen

Samenstelling van de moderamen  
  predikant
J. Werkman voorzitter
C.Lanting- Polkerman kerkelijk werker
J. A. Leenders scriba
A. Krijger diaken
   
dJeugd / vorming en toerusting s
Wouter en Gerlinde Wiersema  
   
Pastoraat
 
   
   
   
   
   
Diaconie  
   
   
   
   
   
   
   
   
Kerkrentmeesters  
   

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |