1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Erediensten

 

Erediensten van de Protestantse Gemeente van Uithuizermeeden

De eredienst is het centrum van ons kerkelijk leven. In de zondagse eredienst mag je Gods boodschap vieren  doordat de Bijbel opengaat, brood en wijn rond gaan. Daar zoeken wij in gebed en lofzang Zijn aangezicht.

De morgendiensten beginnen om 9.30 uur.

In de diensten wordt gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Gezongen wordt in de eerste plaats uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. .
Er zijn zes doopdiensten per jaar gepland. Deze vinden plaats in de morgendienst. Deze diensten worden beurteling verdeeld over beide locaties: Het Anker en de Mariakerk.
Het Avondmaal, we noemen het ook “Maaltijd van de Heer”, wordt ook zes keer per jaar gevierd in de morgendienst. Ook deze diensten worden evenredig verdeeld over beide locaties. In de Mariakerk vindt bediening van het Avondmaal ook twee keer per jaar plaats in de middag- of de avonddienst.

 

 

 

Kinderthemadiensten

Kinderthemadiensten vinden vijf keer per jaar plaats. Ook hiervoor is de locatie Het Anker. Deze diensten worden gehouden in de namiddag.

1
 
Avondgebeden

Vijf keer per jaar worden er in de Mariakerk avondgebeden gehouden. Na de hectiek van alle dag nemen we een moment rust. De avondgebeden worden meestal muzikaal opgeluisterd door een solist of cantorij.

 

Vespers

In de stille week, de week voorafgaand aan het Paasfeest is er elke avond een korte vesper. In deze diensten gaan gemeenteleden voor. Op de witte donderdag wordt tevens het avondmaal gevierd. De stille zaterdag wordt gevierd samen met de PKN gemeenten van Uithuizen en Roodeschool-Zijldijk in de kerk van Oldenzijl.

 

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |