1

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

  

 

Orgels

Mariakerk

Het Hinsz-orgel in de Mariakerk te Uithuizermeeden werd gebouwd in 1785. Het was de laatste opdracht door Albert Anthonie Hinsz, die  tijdens zijn lange leven veel orgels heeft gemaakt. Het orgel in Uithuizermeeden werd voltooid  door M. Hartdorff, die het samen met Frans Caspar Schnitger jr.heeft opgebouwd. Zo zien we dat de eerste orgels van Hinsz, o.a. dat in Leens  
althans wat de klank betreft, veel lijken op die van Arp Schnitger, zijn leermeester, hoewel de brede fronten  er  wel heel anders uitzien.

 

1

 

Allengs wordt de  klank breder en doen de zogenaamde tertsmixturen hun entree. Het orgel van Uithuizermeeden is hét voorbeeld van het bouwen van orgels in Hinsz zijn laatste periode. Helaas is het in het laatst van de vorige eeuw voor een groot gedeelte ontdaan van belangrijke registers. Gewijzigde inzichten maakten dat van verschillende orgels originele stemmen moesten wijken voor andere, meestal ook nog van minder kwaliteit en zeker niet passend bij het oorspronkelijke  concept. Daarbij gevoegd een  ongecontroleerde mogelijkheid tot het ombouwen van historische instrumenten leidde tot  een  fatale situatie voor  veel instrumenten en ook voor dat  van de Mariakerk in Uithuizermeeden. In het jaar 1970 voltooiden de  Gebr. Van Vulpen te Utrecht een        -
restauratie, die tot doel had het orgel  terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat. Hoewel  van meet af aan  duidelijk  was dat dit niet volledig was gelukt, was hiermee toch een nieuwe fase ingeluid, waarmee we in staat waren het orgel  functioneel te gebruiken voor de eredienst en ook voor concerten. Met enkele aanpassingen, bij voorbeeld door het verlagen van de  (te) hoge winddruk, het aanbrengen van een 18e eeuwse “Neidthardt”-stemming en enkele andere zaken, is de klank van het instrument  belangrijk  verbeterd. Van belang is echter een corrigerende restauratie, waardoor het orgel weer optimaal gaat  klinken, zoals  het in 1785, het bouwjaar van  het orgel  (en tevens het sterfjaar van Hinsz) moet hebben geklonken.

Hiervoor is door orgeladviseur Stef Tuinstra een rapport opgesteld waarin de belangrijkste punten zijn beschreven voor een corrigerende restauratie van het instrument. Uiteindelijk heeft het nog tot 2014 geduurd voor dat het werk gegund werd aan Orgelmakerij Reil BV te Heerde.
De oplevering van het gehele werk is afgerond in augustus 2015.     

                                             

1

 

 

 
Het Anker

Nadat "het Anker" begin jaren '70 in gebruikt werd genomen werden de gezangen begeleid door een éénvoudig elektronisch orgel. De wens van de gemeente was om in de toekomst de gezangen te begeleiden door een echte pijporgel. Vele acties werden op touw gezet om gelden bijeen te brengen om uiteindelijk tot aanschaf van een echte kerkorgel over te gaan. Contacten werden gelegd met de in Zuidwolde gevestigde orgelbouwer Mense Ruiter. Op zondag 13 november 1980 werd het nieuwe orgel officieel in gebruik genomen.

Het orgel staat op een ijzeren constructie boven de ingang van de kerkzaal. In eerste instantie was het de bedoeling om het orgel in het liturgisch centrum op te stellen, maar wegens het verwachte tekort aan zitplaatsen kreeg het dus de huidige plaats.
De kassen  zijn geheel vervaardigd van Frans eikenhout uitgevoerd in blank eiken .
De ornamentiek is geel geschilderd en is geaccentueerd met witte biezen..
Het instrument is gestemd in de Werckmeister III-stemming

1

Ondanks het feit dat het bijna 30 jaar geleden is dat het orgel werd gemaakt staat het nog steeds vermeld op de website van Mense Ruiter orgels.

Klik op Mense Ruiter orgels voor meer informatie over het orgel in "Het Anker".

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie:
info@pguithuizermeeden.nl
23716

| HOME | Nieuws | Kerk | Diensten | Pastoraat | Diaconaat | Beheer | Adressen | Historie | Jeugd | Activiteiten | Contact |